Universiteit Leiden

nl en

Niek Zaman

Emeritus hoogleraar Notarieel Recht

Naam
Prof.mr.drs. D.F.M.M. Zaman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
d.f.m.m.zaman@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. drs. Zaman is sinds 2013 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht. Daarnaast is hij voorzitter van de facultaire examencommissie.

Meer informatie over Niek Zaman

D.F.M.M. (Niek) Zaman studeerde begin 1977 in het notarieel recht af aan de Universiteit Leiden. Vervolgens is hij aan dezelfde Universiteit afgestudeerd in de Vrije Studierichting  Rechtsgeleerdheid (1984), met als hoofdvak arbeidsrecht. In 1977 trad hij in dienst als kandidaat-notaris bij een advocaten- en notariskantoor (Loeff & Van der Ploeg) te Rotterdam, één van de voorgangers van het huidige kantoor Loyens & Loeff N.V. Van 1 januari 1987 tot 1 januari 2016 was hij partner en notaris bij dit kantoor en als zodanig werkzaam te Rotterdam in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en de estate planning. In 1980 en in 1984 liep hij nog uitgebreide stages in respectievelijk Duitsland en Amerika. Thans is hij nog als adviseur verbonden aan Loyens & Loeff.

In de periode van 1 september 2006 tot 1 september 2016 was hij bijzonder hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Sedert 1 september 2013 is hij gewoon hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Zaman heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Zo is hij als mede-auteur betrokken bij een aantal boeken onder andere op het gebied van fusies en splitsingen, de stichting en vereniging, de coöperatie, personenvennootschappen en andere onderdelen van het notarieel ondernemingsrecht. Hij was lid en voorzitter van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (2000-2009), was lid van de Expertgroep BV-recht  en is thans lid van de Commissie Vennootschapsrecht, een adviesorgaan van de Minister van Veiligheid en Justitie (sedert 2009). Verder maakt hij deel uit van de hoofdredacties van: SDU Commentaar Ondernemingsrecht en JBN. Ook is hij voorz\itter van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (Notarieel) Ondernemingsrecht. Daarnaast vervult hij nog een aantal maatschappelijke bestuursfuncties en was hij lid van de werkgroep personenvennootschappen die op 26 september 2016 haar rapport aan de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd.


Oratie
Op 20 maart 2015 heeft prof. mr. drs. Zaman zijn benoeming aanvaard als hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht.
Hieronder volgt een introductie op zijn oratie (met als kernvraag: "What is the impact of corporate law on the economy?").


 

Emeritus hoogleraar Notarieel Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Publicaties

 • SDU Uitgevers Modellencommissie ondernemingsrecht
 • Pro Delta Rotterdam Bestuurslid stichtingen Administratiekantoor en adviseur familie
 • Stichting La Montanita Chairman of the Board
 • Stichting Administratiekantoor Fugro bestuurslid
 • Raad van Advies Nederlandsche Tafelronde Lid Raad van Advies
 • E-Wise Raad van Advies
 • WONO (Wetenschappelijk Onderzoek Notarieel Ondernemingsrecht) Voorzitter bestuur
 • Stichting Eemland Bestuurslid
 • Pieter de Joode Stichting Bestuurslid
 • SDU Uitgevers Lid redactie SDU Commentaar Ondernemingsrecht
 • Stichting Raad van Toezicht tot Bevordering der Notariële Wetenschap Lid Raad van Toezicht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.