Universiteit Leiden

nl en

Niek Zaman

Hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht

Naam
Prof.mr.drs. D.F.M.M. Zaman
Telefoon
+31 71 527 7880
E-mail
d.f.m.m.zaman@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. Zaman is sinds 2013 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht.

Meer informatie over Niek Zaman

D.F.M.M. (Niek) Zaman studeerde begin 1977 in het notarieel recht af aan de Universiteit Leiden. Vervolgens is hij aan dezelfde Universiteit afgestudeerd in de Vrije Studierichting  Rechtsgeleerdheid (1984), met als hoofdvak arbeidsrecht. In 1977 trad hij in dienst als kandidaat-notaris bij een advocaten- en notariskantoor (Loeff & Van der Ploeg) te Rotterdam, één van de voorgangers van het huidige kantoor Loyens & Loeff N.V. Sedert 1 januari 1987 is hij partner en notaris bij dit kantoor en als zodanig werkzaam te Rotterdam in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en de estate planning. In 1980 en in 1984 liep hij nog uitgebreide stages in respectievelijk Duitsland en Amerika.

Sedert 1 september 2006 is hij bijzonder hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij sedert 1 september 2013 gewoon hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Zaman heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Zo is hij als mede-auteur betrokken bij een aantal boeken onder andere op het gebied van fusies en splitsingen en de stichting en vereniging. Hij was lid en voorzitter van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (2000-2009) en is thans lid van de Commissie Vennootschapsrecht, een adviesorgaan van de Minister van Veiligheid en Justitie (sedert 2009). Verder maakt hij deel uit van de redacties van: SDU Commentaar Ondernemingsrecht, JBN en TvOB. Daarnaast vervult hij nog een aantal maatschappelijke bestuursfuncties.


Oratie

Op 20 maart 2015 heeft prof.dr. Zaman zijn benoeming aanvaard als hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht.
Hieronder volgt een introductie op zijn oratie (met als kernvraag: "What is the impact of corporate law on the economy?").


 

Hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Hoogleraar Notarieel Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.16

Contact

 • Zaman D.F.M.M. (2016), Bespreking van: M. Kroeze (2015) De rechtspersoon, Asser/Rechtspersonen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7092): 89-95.boekbespreking
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2016), De notaris als bewaker van zuivere verhoudingen binnen de BV, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7115): 570-576.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2016), Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: een terechte modernisering van het rechtspersonenrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(45): 7-11.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (20 maart 2015), Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie? (Oratie, Faculty of Law, Leiden). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (2015), Handboek Stichting en Vereniging: stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd: Uitgeverij Paris.boek
 • Zaman D.F.M.M. (2015), “SUP”-optimaal? [column], Ondernemingsrecht 2015(1).artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Het effect van het ondernemingsrecht op de economie, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(26).artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie?, Ondernemingsrecht 2015(54): 281-290.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Betere nationale en Europese regelgeving is vereist voor de bevordering van grensoverschrijdende transacties en de rol van de notaris daarbij. In: Het Europees notariaat: één cohort of incoherent?. Ars Notariatus nr. 158. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 19-27.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Uitleg van statuten. In: Biemans J.W.A., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. (red.) Uitleg van notariële akten. Ars Notariatus nr. 160. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 81-98.boekdeel
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.boekredactie
 • Zaman D.F.M.M. (2015), De randvoorwaarden voor de moderne personenvennootschap. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 1-8.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Golf aan jurisprudentie over de personenvennootschap, JBN: juridische berichten voor het notariaat 25(9): 41.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M., Portier G.M. & Nijland J. (2014), Governance en bescherming van banken, Onderneming en Financiering 3(22): 57-80.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2014), Boekbespreking Asser Serie over Rechtspersonenrecht, NV en BV, Oprichting, vermogen en aandelen (Deel 2-IIa) Bespreking van: Asser C., Solinge G. van, Nieuwe Weme M.P., Rensen G.J.C. (2013) Asser-serie. 2: Rechtspersonenrecht. Dl. IIa: NV en BV: oprichting, vermogen en aandelen, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7008): 204-209.boekbespreking
 • Zaman D.F.M.M. & Kruisinga S.A. (2014), Uitleg van statuten, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2014(6): 182-191.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2013), De toekomst van de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6973): 329-332.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2013), Estate planning binnen de Flex-BV, Kwartaalbericht estate planning 2013(2): 13-21.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2013), Doel en inrichting van een centraal aandeelhoudersregister, Ondernemingsrecht 2013(17): 619-624.artikel in tijdschrift
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2013), Handboek stichting en vereniging: inclusief coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Zutphen: Paris.boekredactie
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Beschermingsstichtingen als aandeelhouder. In: Korst P.J. van der, Abma R., Raaijmakers G.T.M.J. (red.) Handboek onderneming en aandeelhouder. Serie Onderneming en Recht nr. 69. Deventer: Kluwer. 545-557.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Het is onnodig en onwenselijk dat de notariële tussenkomst voor de oprichting van een standaard-BV wordt afgeschaft, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012(2): 32-34.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2012), De Flex-BV: aan de slag!, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2012(9): 11-16.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Die niederländische Flex-BV, GmbH-Rundschau : Monatsschrift für Geschäftsführer, Gesellschafter und ihre Berater 2012(19): 1062-1066.artikel in tijdschrift
 • Sangen G.J.H. van der & Zaman D.F.M.M. (2012), Ondernemingsrecht, quo vadis?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012(6): 156-167.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Gaan wij naar een centraal aandeelhoudersregister? (Privaatrecht Actueel), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 142(6911): 1027-1030.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2011), Samenwerkingsvormen. In: Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. (red.) Handboek ondernemingsrecht 11/12.. Zutphen: Walburg Pers.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2011), De ondernemende stichting en de commerciële stichting. In: Lennarts M.L., Veen W.J.M. van, Zaman D.F.M.M. (red.) De stichting: kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 99-107.boekdeel
 • Lennarts M.L., Veen W.J.M. van & Zaman D.F.M.M. (red.) (2011), De stichting: kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekredactie
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2011), De coöperatie of de (flex-)bv als samenwerkingsvorm voor beroepsbeoefenaren?, Fiscaal tijdschrift vermogen 12(11): 9-17.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Een centraal en openbaar aandeelhoudersregister?. In: Huizink J.B., Zaman D.F.M.M., Klein Bronsvoort T.J.C., Vermeulen E.P.M., Verdam A.F. (red.) Wie is de aandeelhouder?: beschouwingen over de wenselijkheid van een centraal aandeelhoudersregister en de kenbaarheid van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. ZIFO-reeks nr. 3. Deventer: Kluwer. 10-16.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M., Eck G.C. van & Roelofs E.R. (2011), Reactie op ‘Juridische fusies en splitsingen “zonder effecten”’, van mr. J.D.M. Schoon-brood en prof. mr. M. van Olffen in WPNR (2011) 6873, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 142(6903): 872-877.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Notaris en ethiek vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht. In: Vevanos Almanak.. Utrecht: Vereniging van Notariële Studenten (VEVANOS).boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Beschermingsstichtingen als aandeelhouder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2010(6): 150-156.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Meent G.W.A. van de (2010), Is de commissaris de bestuurders hoeder? Verslag n.a.v. de Bijeenkomst die door NKCC en Loyens & Loeff werd georganiseerd op 3 november 2010, Goed bestuur: tijdschrift over governance 2010(4): 20.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2010), De grenzen van de notariële exoneratie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 141(6859): 731-733.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Nederbelgische schenkingen: een loterij zonder nieten?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 20(7/8): 24-25.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Perikelen rondom vormvoorschriften bij de OV en de OVR, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2010(2): 64-68.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M., Schwarz C.A., Lennarts M.L., Kluiver H.-J. de & Dorresteijn A.F.M. (red.) (2009), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute Ius commune europaeum nr. 78. Antwerp: Intersentia.boekredactie
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-van Beek M. (2009), Formation. In: Zaman D.F.M.M., Schwarz C.A., Lennarts M.L., Kluiver H.-J. de, Dorresteijn A.F.M. (red.) The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute. Ius commune europaeum nr. 78. Antwerp: Intersentia. 45-54.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. & Roelofs E. (2009), Restructuring, Dissolution and Nullity. In: Zaman D.F.M.M., Schwarz C.A., Lennarts M.L., Kluiver H.-J. de, Dorresteijn A.F.M. (red.) The European private company (SPE) : a critical analysis of the EU draft statute. Ius commune europaeum nr. 78. Antwerp: Intersentia. 197-214.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. & Groenland I.C.P. (2009), Tussen contract en instituut: waar zweeft de Flex-BV?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2009(6): 168-173.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2009), De Maatschappelijke Onderneming, JBN: juridische berichten voor het notariaat 19(10): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M., Eck G.C. van & Roelofs E.R. (2009), Nationale en grensoverschrijdende juridische fusie & juridische splitsing van kapitaalvennootschappen: een praktische civielrechtelijke analyse. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Zaman D.F.M.M. (2009), Meer rechtszekerheid zonder risico van nietige en non-existente juridische fusies en splitsingen (Privaatrecht Actueel), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6812): 743-744.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2009), De rechtspersoonlijkheid van de OVR en CVR nader belicht, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2009(3): 85-92.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Karakterverschillen tussen de Flexibele BV en de Personenvennootschap. In: Maeijer J.M.M., Kluiver H.J. de, Zaman D.F.M.M., Blanco Fernández J.M., Dortmond P.J., Mohr A.L., Willems J.H.M., Olffen M. van (red.) Flexibele rechtsvormen: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2007. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 98. Deventer: Kluwer. 23-36.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Er is een kindeke geboren. Het rechtskarakter van de rechtspersoonlijkheid van de OVR nader belicht. In: Bijl M.C., Giesen I., Kruisinga S.A., Lennarts M.L., Schrama W.M., Struycken T.H.D. (red.) Molengraaff 150 jaar: terugkijken en vooruitzien: een verzameling opstellen ter ere van de 150ste geboortedag van W.L.P.A. Molengraaff.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 103-118.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-van Beek M.S. (2008), Naschrift bij reactie van Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2008(14): 515-516.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De nieuwe rol van de stichting administratiekantoor. In: Nieuwe Weme M.P., Solinge G. van, Have R.P. ten, Hijmans van den Bergh L.J. (red.) Handboek openbaar bod. Serie Onderneming en Recht nr. 46. Deventer: Kluwer. 643-663.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Inleiding. In: Oranje F.J., Stokkermans C.M., Bier B., Portier G.M. (red.) Het nieuwe BV-recht voor de praktijk. Preadvies uitgebracht door ... voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Notariële Broederschap .... Den Haag: Sdu Uitgevers.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-van Beek M.S. (2008), De kwalificatie van het fonds voor gemene rekening, Ondernemingsrecht 2008(10/11): 379-386.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De Commanditaire Vennootschap aan de andere kant van de wereld, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 139(6754): 363-364.artikel in tijdschrift
 • Bier B., Ginneken M.J. van, Kroeze M.J., Wezeman J.B. & Zaman D.F.M.M. (2008), Sdu commentaar ondernemingsrecht 2008/2009 Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De Flex-BV, JBN: juridische berichten voor het notariaat 18(4): 8-12.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Bestuur en toezicht bij de maatschappelijke onderneming, Ondernemingsrecht 2007(16): 593-597.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Hoe staat het nu eigenlijk met het nieuwe personenvennootschapsrecht?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 17(10): 3-8.artikel in tijdschrift
 • Koppert van Beek M.S. & Zaman D.F.M.M. (2007), Het Overgangsrecht inzake titel 7.13 Burgerlijk Wetboek, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 138(6723): 765-773.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2007), De stand van zaken van het Wetsvoorstel Personenvennootschappen en het Overgangsrecht, Weekblad Fiscaal Recht 136(6729): 809-814.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Grensoverschrijdende fusies, JBN: juridische berichten voor het notariaat 17(7/8): 17-18.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Grensoverschrijdende fusie: enige juridische aspecten, Fiscaal Ondernemingsrecht 2007(93): 119-125.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Een nieuwe rechtsvormgeving: enkele gedachten over de modernisering van de infrastructuur van rechtsvormen binnen het ondernemingsrecht. Den Haag: SDU uitgevers.boek
 • Zaman D.F.M.M. (2006), Cross-border Mergers in Europe, European Journal of Law Reform 8(1): 123-136.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zaman D.F.M.M. (2006), Boekbespreking Bespreking van: Bos E.C. (2005) Vruchtgebruik op aandelen: over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen, Ondernemingsrecht 2006(16).boekbespreking
 • Zaman D.F.M.M. (2006), Kapitaalbescherming: afschaffing inbrengcontrole. In: Corporate finance. Onderneming en Financiering nr. 72. 's-Gravenhage: Reed Business Information. 3-7.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2005), Bespreking van het preadvies "Bedrijfsopvolging, civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten" uitgebracht voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 7 oktober 2005, door mw. mr. M.J. Hoogeveen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 136(6635): 709-723.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Stevens A.J.A. (2004), Neuregelung des Personengesellschaftsrechts in den Niederlanden, Internationale Wirtschafts-Briefe: Zeitschrift für internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht 2005(5): 227-234.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2004), Juridische fusie en splitsing: civielrechtelijke aspecten voor de fusie, overname en (her)structureringspraktijk (Re)organisatie, fusie en overname nr. 2. Doetinchem: Reed Business Information.boek
 • Zaman D.F.M.M. (2004), De vennootschap (titel 7.13 BW): een hybridisch schepsel dat uitstekend past in de flexibilisering van het ondernemingsrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 135(6583): 499-506.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Kuijp R.V. van der (2004), Wet toezicht trustkantoren en de relevantie voor de notariële praktijk, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2004(6): 34.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2004), Certificering en modernisering van het ondernemings- en vennootschapsrecht, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2004(5): 215-219.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2003), Wetsvoorstel Personenvennootschappen, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2003(1): 1.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M., Donkers L.H. & Simonis P.H.M. (2003), Juridische fusie en splitsing van NV's en BV's: civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten SDU Fiscale geschriften nr. 11. Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.boek
 • Zaman D.F.M.M. (2003), [Hoofdstukken 9 en 10]. In: Gerretsen J.M. (red.) De vennootschap volgens artikel 7.13 BW: een civiele en fiscale verkenning van het komend personenvennootschapsrecht. Loyens & Loeff series. Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.boekdeel
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2003), Almanak voor de stichting en de vereniging: juridische handleiding voor bestuurders, commissarissen en adviseurs. Zutphen: Paris.boekredactie
 • Zaman D.F.M.M. (2003), Kapitaalbescherming bij fusie en splitsing, Tijdschrift voor Insolventierecht 9(7): 247-253.artikel in tijdschrift
 • Portier G.M. & Zaman D.F.M.M. (2003), Het einde van de openbare maatschap als rechtsvorm voor vrije beroepsbeoefenaars?, Ondernemingsrecht 2003(9): 326-333.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Kraneveld M.C. (2003), Statutaire eisen en het CBF-keur, Stichting, vereniging en vennootschap: tijdschrift over belastingen en recht rond stichtingen, verenigingen en vennootschappen 2003(5): 198-203.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2003), Het effect van het effectenrecht voor de notariële praktijk, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2003(11): 49.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2002), Inleiding. In: Bosse W. (red.) Statuten zonder bezwaar. Preadvies uitgebracht door ... voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Notariële Broederschap ... nr. 2002. Lelystad: Koninklijke Vermande.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2001), Juridische splitsing in de notariële praktijk (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6447): 517-521.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2001), Juridische splitsing in de notariële praktijk (II, slot), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6448): 533-537.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Oostwouder W.J. (2001), Over certificaten mèt en aandelen zónder stemrecht, Ondernemingsrecht 2001(15): 442-450.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (2000), Stemmen zonder aandeelhouder te zijn, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2000(1): 7.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Voorde H. ten (2000), Juridische splitsing als instrument voor structuurwijziging. In: Bouwman J.N. (red.) Structuurwijziging. Dossier ondernemingszaken nr. 40. 's-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie. 36-42.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (2000), Het vennootschapsrecht in beweging, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2000(9): 69-77.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Perikelen omtrent de accountantsverklaring, JBN: juridische berichten voor het notariaat 1999(1): 5.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Agio doet weer opgeld, Ondernemingsrecht 1999(2): 46-48.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Adviesrecht Ondernemingsraad voor kredieten en zekerheden, JBN: juridische berichten voor het notariaat 1999(10): 77.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Herziening van het preventief toezicht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 1999(3): 25.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (red.) (1998), Splitsing: juridisch en fiscaal Loeff legal series nr. 2. Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Zaman D.F.M.M. (1998), Het wetsvoorstel beschermingsconstructies, JBN: juridische berichten voor het notariaat 1998(3): 21.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1998), Wijziging in regeling van de juridische fusie, JBN: juridische berichten voor het notariaat 1998(3): 20.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1997), Certificering van effecten uitgegeven door Belgische vennootschappen, De naamlooze vennootschap: maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederl. Indië 75(9): 255-259.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1997), Bespreking Arrest Hoge Raad 10 maart 1995, NJ 1995, 596 (Robroeks): Afstempeling van aandelen. In: Notenkrakersuite: 20 jaar Werkgroep Ondernemingsrecht.. Amsterdam: Loeff Claeys Verbeke.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (1995), Conversie van effecten. In: Bergman H. (red.) Ondernemingsrecht '96. Dossier nr. 22. 's-Gravenhage: Delwel/Advies. 16-19.boekdeel
 • Kupperman M., Garderen E.J. van & Zaman D.F.M.M. (1995), Notariële aandelenlevering en -uitgifte: een enquête [met naschrift van D.F.M.M. Zaman namens de Koninklijke Notariële Broederschap], De naamlooze vennootschap: maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederl. Indië 73(6): 114.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. & Portengen H.J. (1995), Hybride vennootschappen, T.V.V.S. - Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen 38(8): 201-204.artikel in tijdschrift
 • Olffen M. van & Zaman D.F.M.M. (1994), Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam Preadviezen Vereeniging "Handelsrecht". Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.boek
 • Zaman D.F.M.M. (1993), De waarde van een commissariaat voor een advocaat. In: De waarde van Heyning: Liber amicorum aangeboden aan mr. F. Heyning, bij diens afscheid als vennoot van Loeff Claeys Verbeke, 23 oktober 1993.. Amsterdam: Loeff Claeys Verbeke.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (1992), Misbruikbestrijding + rechtszekerheid = notariële aandelenoverdracht, Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1992(5): 45.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1992), [aantal hoofdstukken]. In: Schwarz C.A., Ingh F.J.P. van den (red.) Almanak voor de stichting en de vereniging: handleiding voor bestuurders, commissarissen en adviseurs.. Diemen: De Bussy.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (1992), [aantal hoofdstukken]. In: Schwarz C.A. (red.) Almanak voor de BV en de NV: handleiding voor directeuren, aandeelhouders, commissarissen en adviseurs.. Diemen: De Bussy.boekdeel
 • Zaman D.F.M.M. (1991), Conversie van aandelen, De naamlooze vennootschap: maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederl. Indië 69(1): 7-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • D.F.M.M. Zaman (1990), Uitgifte en overdracht van aandelen op naam in NV's en BV's: the continuing story, Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1990(25): 255-257.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1986), Streeft de Ultra Vires-leer haar doel voorbij?, T.V.V.S. - Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen 29(6): 188-192.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1984), De uiterste wil op video: een toekomstbeeld?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 116(5753): 611-612.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1983), Nieuw Vennootschapsrecht (I), Accountant Adviseur 1983(8): 406-409.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1983), Nieuw Vennootschapsrecht (II): Waarborgen voor de realiteit van de kapitaalinbreng, Accountant Adviseur 1983(9): 432-436.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1983), Nieuw Vennootschapsrecht (III), Accountant Adviseur 1983(10): 485-490.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1982), Verdeling, beperking en opschorting van aan aandelen verbonden rechten en besluitvorming door de algemene vergadering, T.V.V.S. - Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen 1982(12): 300-404.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1980), De "Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)": een commentaar op de wijziging van de GmbH-wet in de Bondsrepubliek Duitsland (I) en (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (5541-5542): 816-818, 828-832.artikel in tijdschrift
 • Zaman D.F.M.M. (1978), Legalisatie van handtekeningen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (5457): 693-696.artikel in tijdschrift
 • Adviesraad PE-Academy Notarissen Lid Adviesraad