Universiteit Leiden

nl en

Nicoline Schalij-Delfos

Hoogleraar Oogheelkunde, in het bijzonder kinderoogheelkunde

Naam
Prof.dr. N.E. Schalij-Delfos
Telefoon
+31 71 526 3119
E-mail
n.e.schalij-delfos@lumc.nl
ORCID iD
0000-0001-8979-7498

Nicoline Schalij-Delfos is hoogleraar kinderoogheelkunde binnen de afdeling oogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is zij medisch hoofd van de polikliniek oogheelkunde, plaatsvervangend hoofd afdeling oogheelkunde, plaatsvervangend opleider, penningmeester van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en European University Professors of Ophthalmology (EUPO), en ‘Associate Editor’ van Acta Ophthalmologica voor de thema’s kinderoogheelkunde en strabismus.

Meer informatie over Nicoline Schalij-Delfos

Zie ook

Kinderoogheelkunde

Kinderoogheelkunde houdt zich binnen de oogheelkunde bezig met alle oogaandoeningen die voorkomen bij kinderen onder de 16 jaar. Speciale aandachtspunten In Leiden zijn prematuren, uveïtis, electrofysiologie met name bij erfelijke- en ontwikkelingsstoornissen van het oog en 3e lijns strabismus- en intraoculaire chirurgie (cataract, lensluxatie). Hierbij is nauwe samenwerking met het Willem Alexander Kinderziekenhuis en de afdeling klinische genetica (expertise centrum Marfan en Neurofibromatose). De oogartsen werkzaam binnen de kinderoogheelkunde LUMC hebben een groot netwerk in binnen en buitenland. Voor oogartsen in 2e lijn fungeert Leiden daarnaast als laagdrempelig elektronisch consultatiecentrum.

Het LUMC is expertisecentrum kinderoogheelkunde, in bijzonder prematurenretinopathie (ORPHA434854) en participeert in het Europese Netwerk voor zeldzame oogziekten (ERN-EYE).

Als voorzitter van de werkgroep prematurenretinopathie (ROP) was zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nog steeds actuele richtlijn voor screening en behandeling van ROP (2013), de ROP-app voor kinder- en oogartsen en de ROP-REP. Zij is voorzitter van de werkgroep die de richtlijn ‘Opsporen oogafwijkingen’ binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) ontwikkelt.

Het hoofdthema van onderzoek is prematurenretinopathie (ROP).

In 2009 en 2017 werd een nationale inventarisatie over screening en behandeling van ROP ( NEDROP 1 en 2) uitgevoerd met doel blind- en slechtziendheid ten gevolge van ROP te voorkomen. Daarnaast wordt, in samenwerking met de universiteit van Reijkjavik, onderzoek gedaan naar oximetrie bij ROP. Een prototype camera is ontwikkeld om zuurstofvoorziening in het netvlies van prematuren te meten met doel screening en behandeling te kunnen verbeteren.

De kinderoogheelkunde participeert in het project om gen therapie te ontwikkelen voor patiënten met een erfelijke netvliesaandoening op basis van een CRB1 mutatie (Prof. Dr. C.J.F. Boon).

Samen met Prof. Dr. M.M. van Genderen, UMCU/Bartiméus wordt onderzoek gedaan naar de visuele functie van patiënten met albinisme.  

Wetenschappelijke carrière

Op 19-10-1999 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar oogafwijkingen bij prematuren, in het bijzonder prematurenretinopathie: Preterm birth: eyes at risk?!

Zij werd in 2008 benoemd tot hoogleraar in de Kinderoogheelkunde. De titel van de oratie was: Zorgen voor de ogen van morgen.

Prijzen en eervolle benoemingen

Voorzitter European Pediatric Ophthalmological Society (EPOS), 2010-2013.

Penningmeester European University Professors in Ophthalmology (EUPO), 2018-

Hoogleraar Oogheelkunde, in het bijzonder kinderoogheelkunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Oogheelkunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer J3-S

Contact

Publicaties

  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap Secretaris
  • Novartis Data monitoring Committee
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.