Universiteit Leiden

nl en

Miranda Sentse

Universitair docent

Naam
Dr. M. Sentse
Telefoon
+31 71 527 6263
E-mail
m.sentse@law.leidenuniv.nl

Miranda Sentse werkt als universitair docent criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Miranda Sentse is in 2010 gepromoveerd in de Sociologie (Cum Laude). Daarna heeft zij als postdoc onderzoek verricht aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (Psychiatrie) en binnen een gecombineerde functie bij de Rijksuniversiteit Groningen (Sociologie) en Turku Universiteit in Finland (Psychologie). Tussen haar promotie- en postdoc projecten heeft dr. Sentse gewerkt als psycholoog bij Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Haar onderzoek is hierdoor sterk interdisciplinair van aard en richt zich op de interactie tussen factoren binnen de persoon, het gezin en leeftijdgenoten in het verklaren van externaliserend en internaliserend probleemgedrag in de adolescentie, voornamelijk pesten en antisociaal gedrag. Tussen 2014 en 2016 was dr. Sentse als universitair docent verbonden aan de vakgroep Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit waar zij verschillende cursussen heeft gecoördineerd (via probleemgestuurd onderwijs) en studenten heeft begeleid op bachelor, master en PhD niveau.

Miranda Sentse is copromotor van Lois Schenk, promovendus op het project: “Bridging the gap between science and practice: vulnerable youth in major cities”.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.30

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden