Universiteit Leiden

nl en

Mark Hazekamp

Hoogleraar Kinderhartchirurgie

Naam
Prof.dr. M.G. Hazekamp
Telefoon
+31 71 526 2345
E-mail
m.g.hazekamp@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-3150-5007

Mark Hazekamp is hoogleraar kinderhartchirurgie, en werkzaam als cardiothoracaal chirurg/ kinderhartchirurg in het LUMC en in het AMC te Amsterdam. Hij is voorzitter van de commissie congenitale cardiothoracale chirurgie en lid van de commissie professionaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, bestuurslid van de European Congenital Heart Surgeons Association (ECHSA), bestuurslid van de European Association of CardioThoracic Surgery (EACTS), lid van het Congenital Domain van de EACTS en lid van de Guidelines Committee van diezelfde vereniging.

Meer informatie over Mark Hazekamp

Chirurgie voor aangeboren hartafwijkingen

Een aangeboren hartafwijking is de meest voorkomende aangeboren afwijking. Chirurgische behandeling is steeds succesvoller geworden en de meeste aangeboren hartafwijkingen kunnen nu kort na de geboorte worden gerepareerd. Sommige patiënten hebben op oudere leeftijd vervolgoperaties nodig. Voor mij is de uitdaging gelegen in het ontwikkelen van technieken die veilige en vroege correctie van aangeboren hartafwijkingen mogelijk maken. Research naar nieuwe hartklepprothesen en verbetering van klepreparatie zullen de noodzaak van latere re-operaties verminderen.

Complexe chirurgie van de (kinder) trachea is een andere interesse van Hazekamp.

Wetenschappelijke carrière

Na de opleiding Geneeskunde in Leiden heeft Mark Hazekamp zich bekwaamd in de algemene chirurgie in Oviedo, Spanje en later in het Bronovo ziekenhuis te Den Haag. De vervolgopleiding in de cardiothoracale chirurgie en later in de kinderhartchirurgie werd gevolgd in Leiden.

De titel van zijn proefschrift was “Stentless Biovalve Prostheses” (Leiden, 1996). Benoeming tot hoogleraar kinderhartchirurgie aan de Universiteit Leiden was in Februari 2001 en zijn oratie werd uitgesproken in 2003: “Hoe eerder, hoe beter”.

Onderzoek naar verbetering van hartklepprothesen loopt als een rode draad door de carrière van Hazekamp: niet-gestente biologische klepprothesen, overleving van donor- en receptorcellen in menselijke donorkleppen, klinische toepassing van gedecellulariseerde donorkleppen, de pulmonaalklepautograft en hartklepreparaties. Daarnaast heeft late follow-up na reparatie van aangeboren hartafwijkingen de speciale aandacht van Mark Hazekamp.

Organisatie, registratie en kwaliteitsverbetering van chirurgie voor aangeboren hartafwijkingen zowel in Nederland als  internationaal heeft de speciale aandacht van Mark Hazekamp: als voorzitter van de commissie congenitale cardiothoracale chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie heeft hij o.a. aan de wieg gestaan van de openbare publicatie van de uitkomsten van de chirurgie van aangeboren hartafwijkingen in Nederland en van de officiële vervolgopleiding tot congenitaal cardiothoracaal chirurg.

Hoogleraar Kinderhartchirurgie

  • Faculteit Geneeskunde
  • LUMC - Medische Faculteit Leiden
  • Divisie 1
  • Cardiothoracale Chirurgie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer K6-S

Contact

  • Congenital Domain European Association of cardiothoracale chirurgie bestuurslid
  • European Congenital Heart Surgeons Association bestuurslid
  • Nederlandse vereniging van thoraxchirurgie voorzitter commissie congenitale cardiothoracic chirurgie
  • Stichting Brassa Adviseur
  • World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery Associate Editor
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.