Universiteit Leiden

nl en

Maarten Claringbould

Hoogleraar Vergelijkend Zeerecht

Naam
Prof.mr. M.H. Claringbould
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
m.h.claringbould@law.leidenuniv.nl

Hoogleraar Vergelijkend Zeerecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B335

Contact

 • Maanen M.A.W. van & Claringbould M.H. (2017), Aspecten van pandrecht op cognossementen, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2017(1): 1-12.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2015), CMR en forumkeuze, Weg en Wagen 29(76): 4-8.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2015), Toelichting op de AVC 2002. 's-Gravenhage: Stichting Vervoeradres.boek
 • Claringbould M.H. (2015), Wie moet laden en lossen?, Weg en Wagen 29(75): 4-6.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Afzenderaansprakelijkheid bij vervoer van drugs, Weg en Wagen 28(73): 7-9.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Elektronische cognossementen en zeevrachtbrieven, Weg en Wagen 28(72): 7-9.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Limieten in het personenvervoer: een overzicht, De Beursbengel 77(837): 16-19.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Stuwage en controle van de stuwage, Weg en Wagen 28(71): 7-11.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Vrachtuitwisseling via internet: geef dieven geen kans!, Weg en Wagen 28(74): 4-7.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2013), Beperking van kansrekening tot 'diefstal van parkeerplaats'-zaken: bewuste roekeloosheid en kansrekening sinds de 5 januari-arresten, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2013(4): 208-212.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2013), De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken, Weg en Wagen 27(70): 4-7.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2013), Het cognossement geeft grip op de lading. In: Middelen voor Meijer: opstellen aangeboden aan mr. R.S. Meijer ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. 's-Gravenhage: Boom Juridische uitgevers. 43-59.boekdeel
 • Claringbould M.H. (2013), Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten, Weg en Wagen 27(69): 4-6.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2013), Shipping Law 2013 (country question and answer chapter 23 Netherlands). In: Mills E. (red.) International comparative legal guide to: Shipping law 2013. London: Global Legal Group. 122-128.boekdeel
 • Claringbould M.H. (2012), Achterop de scooter: personenvervoerder aansprakelijk, De Beursbengel 2012 (jrg. 75)(818): 12-14.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Aflevering revisited, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(67): 6-10.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Bewuste roekeloosheid en kansrekening. In: Hoeks M. (red.) Verbindend recht: opstellen aangeboden aan prof. mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer. 145-164.boekdeel
 • Claringbould M.H. (2012), De Hoge Raad en de 'Costanza M': 'De einduitkomst klopt, de weg erheen is verkeerd', Tijdschrift Vervoer & Recht 2012(4): 102-107.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), In AVC 2002 een forumkeuze: Rechtbank Rotterdam!, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(68): 4-6.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Multimodaal vervoer en de CMR: De Hoge Raad heeft gesproken!, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(67): 11-13.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Van gecombineerd vervoer naar synchromodaliteit, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(65): 9-14.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Van multimodaal vervoer naar synchromodaal vervoer. In: Syllabus SVA-congres 2012. Den Haag: Stichting Vervoeradres. 15-25.boekdeel
 • Claringbould M.H. (2011), Floris Bannier als natte advocaat. In: Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. 's-Gravenhage: Sdu. 25-34.boekdeel
 • Claringbould M.H. (2011), Hoe ver reikt het begrip schadevaring?, Tijdschrift Vervoer & Recht (6): 199-207.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2011), Rotterdam Rules. Both-to-blaim collision: 100% cargo liability!, Journal of International Maritime Law (17): 195-218.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2011), Uitbreiding van het begrip aanvaring. In: Bernauw K., et al. (red.) Free on board: liber amicorum Marc A. Huybrechts. Antwerpen: Intersentia. 67-81.boekdeel
 • Claringbould M.H. (2010), Het transportdocument en het 'right of control', preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht 2010. In: Ziel G.J. van der, Hoeks M.A.I.H. (red.) Rotterdam Rules en Boek 8 BW. Deventer: Kluwer. 101-134.boekdeel
 • Claringbould M.H. (2010), 'Overriding obligations' en 'both-to-blame collision' bij HVR en RR, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2010(2): 37-45.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2008), De aansprakelijkheid van de expediteur, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2: 55-68.artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2005), Algemene voorwaarden en logistiek, Tijdschrift Vervoer & Recht 2005: 175-187.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2005), Algemene voorwaarden en logistiek, Tijdschrift Vervoer & Recht 2005: 201-220.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Claringbould M.H. (1997), Preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht 'Het cognossement'. In: Vervoersrecht in Boek 8 BW. Deventer: Tjeenk Willink.boekdeel
 • Claringbould M.H. (1992), Parlementaire geschiedenis. In: Bakelen F.A. van (red.) Boek 8 BW. Zwolle: Tjeenk Willink.boekdeel
 • Van Traa Advocaten N.V. te Rotterdam Advocaat