Universiteit Leiden

nl en

Maarten Aalbers

Buitenpromovendus

Naam
Mr. M. Aalbers
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.aalbers@law.leidenuniv.nl

Per 2013 is Maarten als onderwijs- en onderzoeksmedewerker en PhD-Fellow Europees recht verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Maarten Aalbers

Curriculum vitae

Maarten Aalbers LLM studeerde rechtsgeleerdheid (bachelor) en Europees recht (master) aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie liep hij stage bij de Directie West- en Midden Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (2008) en bij het Coördinatiepunt Staatssteun voor decentrale overheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009).  

Vervolgens was Maarten als jurist Europees recht werkzaam voor het Kenniscentrum Europa decentraal waar hij ervaring heeft opgedaan met de implementatie en toepassing van diverse Europese regels in de nationale rechtsorde. Deze expertise heeft zich in de periode 2009-2013 vertaald naar op maat gesneden advisering van lokale en regionale overheden en ministeries. 

Voortbouwend op zijn masterscriptie over diensten van algemeen economisch belang en staatssteun (2010) heeft Maarten meerdere publicaties geschreven over overheidsingrijpen op de markt ten bate van publieke diensten in het licht van het Europees recht. 

Onderwijs

Maarten Aalbers geeft zowel bachelor- als LLC-vakken. Daarnaast begeleidt hij masterstudenten bij het schrijven van hun scriptie.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie