Universiteit Leiden

nl en

Koosje van Lessen Kloeke

Promovendus

Naam
Mr. K. van Lessen Kloeke
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
k.van.lessen.kloeke@law.leidenuniv.nl

Koosje van Lessen Kloeke is sinds 1 mei 2023 (in deeltijd) verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Researcher Law & Life Sciences. Zij werkt aan een proefschrift over de regulering van geneesmiddelen die in de Europese geneesmiddelenwetgeving zijn uitgezonderd van de vergunningplichten.

Meer informatie over Koosje van Lessen Kloeke

Koosje studeerde in 2000 af aan de Universiteit Leiden in het staats- en bestuursrecht. Tot en met 2006 werkte ze als advocaat bij Stibbe. In 2006 is zij overgestapt naar het Rotterdamse in life sciences en zorg gespecialiseerde advocatenkantoor Leijnse Artz waar zij sinds 2013 partner is. Sinds 1 mei 2023 is Koosje (in deeltijd) verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden als Researcher Law & Life Sciences, waar zij werkt aan een proefschrift over de regulering van geneesmiddelen die in de Europese geneesmiddelenwetgeving zijn uitgezonderd van de vergunningplichten. 

Koosje is gespecialiseerd in life sciences en gezondheidszorg met een nadruk op de regulering onder Europees en Nederlands recht. Dit betreft onder meer de regulering van producten, zoals (humane en veterinaire) geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, gezondheidsproducten, producten voor bijzondere voeding en cosmetica en de regulering van zorg. Daarbij richt zij zich voornamelijk op kwesties in verband met klinisch onderzoek, markttoelating (handelsvergunningen, notificaties, etikettering en van de vergunningplichten uitgezonderde producten), productie en distributie, prijsstelling, financiering en vergoeding van zorg, ‘cross-border’ gezondheidszorg, reclame, voedings- en gezondheidsclaims, afbakeningskwesties tussen producten (bijv. geneesmiddelen vs. levensmiddelen), handhaving en toezicht door bevoegde autoriteiten, en openbaarmaking van informatie door (gezondheids)autoriteiten. 

Koosje spreekt en publiceert regelmatig op het gebied van de regulering van life sciences. Koosje is sinds 2008 auteur van het commentaar bij de Geneesmiddelenwet in Kluwer, Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht en oud-redacteur van Teksten wetgeving gezondheidsproducten. Verder is zij sinds 2019 docent bij de Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Koosje is lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving (CER) van ZonMw en medeoprichter en erelid van de Vereniging Farma en Recht (VFenR). Verder is zij lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) en de VAR (Vereniging voor bestuursrecht).  

Promovendus

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Lessen Kloeke K. van, annotatie bij: Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2022, nr. 21/1096, ECLI:NL:RBOBR:2022:1109. JGR 2023(1): 48-63 (JGR 2023/3-2023/8 Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel (afbakening geneesmiddelen en andere gereguleerde producten)). Annotatie
 • Lessen Kloeke K. van, annotatie bij: ABRvS 4 november 2020, nr. 201909383/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2631. JGR 2021(2): 140-154 (JGR 2021/12 drogist op afstand). Annotatie
 • Lessen Kloeke K. van (2014), IGZ misbruikt inzagebevoegdheid, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 158: 1-2 (A7845). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Lessen Kloeke K. van, annotatie bij: EHRM 13 november 2012, nr. 47039/11 & 358/12, ECLI:CE:ECHR:2012:1113JUD004703911. EHRC 2013(4) (EHRC 2013/74 Hristozov e.a. t. Bulgarije). Annotatie
 • Lessen Kloeke K. van & Lisman J.A. (2012), Juridische haken en ogen met betrekking tot de toegang tot onderzoeksgeneesmiddelen na afloop van het onderzoek, Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht plus 2012(2): 35-51. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Lessen Kloeke K. van, annotatie bij: CBB 8 december 2011, nr. AWB 10/1309 & AWB 10/1310 T, ECLI:NL:CBB:2011:BV0546. GJ 2012(2) (GJ 2012/35 immunoglobuline). Annotatie
 • Lessen Kloeke K. van, annotatie bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad 20 augustus 2010, nr. Awb 10/1135, ECLI:NL:RBZLY:2010:BN4673 = ECLI:NL:RBZLY:2010:1696. GJ 2010(8) (GJ 2010/155 intrekking erkenning METC). Annotatie
 • Barkhuysen T. & Lessen Kloeke K. van (2007), Een GPS voor het GVS: Het Nederlandse geneesmiddelenvergoedingssysteem langs de meetlat van Richtlijn 89/105/EEG, Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht plus 2007: 2-20. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Lessen Kloeke K. van (2007), Het Nederlandse Geneesmiddelenvergoedingsysteem langs de Europeesrechtelijke meetlat. In: Hendriks A.C. & Napel H.M.Th.D. ten (red.), Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde: eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk. Meijers-reeks nr. 129. Alphen aan de Rijn: Kluwer. 245-261. Boekdeel
 • Schutjens M.D.B. & Lessen Kloeke K. van, annotatie bij: Rechtbank Breda 28 juli 2006, nr. 06/3035 BESLU VV, ECLI:NL:RBBRE:2006:AY5288. JGR 2006(3) (JGR 2006/43). Annotatie
 • Schutjens M.D.B. & Lessen Kloeke K. van, annotatie bij: Rechtbank Groningen 9 augustus 2006, nr. 87879 / KG ZA 06-240, ECLI:NL:RBGRO:2006:AY6043. JGR 2006(4) (JGR 2006/52). Annotatie
 • Schutjens M.D.B. & Lessen Kloeke K. van (2005), Aantoonbaar juist, Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht plus 2005(2): 22-61. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.