Universiteit Leiden

nl en

Koos Boer

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht

Naam
Prof.mr.dr. J.P. Boer
Telefoon
+31 71 527 8875
E-mail
j.p.boer@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3060-895x

Koos Boer is Hoogleraar Belastingrecht.

Meer informatie over Koos Boer

Opleiding

 • Nederlands recht (civiel recht), Universiteit Leiden, voltooid september 2002 (cum laude)
 • Fiscaal recht, Universiteit Leiden, voltooid september 2002 (cum laude)

Promotieonderzoek

Op 8 juni 2011 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift "De inkomsten- en vennootschapsbelastingheffing ten aanzien van inkomsten uit en vermogen in een Anglo-Amerikaanse trust". Promotor: Prof. dr. A.O. Lubbers.

Vaste medewerkerschappen

 • Annotator Beslissingen in belastingzaken (BNB)
 • Annotator Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR)
 • Annotator Weekblad voor fiscaal recht (WFR)
 • Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift Fiscaal recht - Annotaties en Beschouwingen (NTFR-AB)
 • Vaste medewerker Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) 
 • Docent Stichting Opleidingen Belastingadviseurs 
 • Docent Permanente Educatie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
 • Docent PAO Belastingwetenschap 
 • Fellow E.M. Meijers Instituut 
 • Vaste medewerker Mr. (rubriek Snelrecht) 
 • Redactielid Fiscaal Weekblad (FED)

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B.2.14

Contact

 • Auerbach X.G.R. & Boer J.P. (2023), Het APV-regime na het overlijden van de inbrenger en de toerekening aan (fictieve) erfgenamen: De (onterfde) erfgenaam ontrafeld, Weekblad Fiscaal Recht 2023(7490): 4-12 (WFR 2023/212).
 • Boer J.P. (2023), Amor fati en box 3: de vastgoed-STAK, Weekblad Fiscaal Recht 2023(7469): 5-6.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 2 december 2022, nr. 21/03796, ECLI:NL:HR:2022:1793. BNB 2023(10): 1490-1492 (BNB 2023/65 voortzettingsvereiste BOR).
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2023), Dwaling in het belastingrecht en de leer van de eenheid der rechtsorde. In: Es P.C. van, Castermans A.G., Breedveld C.G. & Sikkema T.H. (red.), Hulde aan Huijgen: Opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat (Liber amicorum Pim Huijgen). Deventer: Wolters Kluwer. 21-30.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 april 2023, nr. 20/04413, ECLI:NL:HR:2023:557. BNB 2023(19): 2982-2987 (BNB 2023/122 vangnetbepaling lucratief belang).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 30 september 2022, nr. 22/00188, ECLI:NL:HR:2022:1345. BNB 2023(5): 803-812 (BNB 2023/32 co-ouderschap en IACK).
 • Boer J.P. (2023), Kwalificatie van (niet-)vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen: enkele overpeinzingen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2023(41): NTFR 2023/1714.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 7 juli 2023, nr. 21/04630 & 21/04641, ECLI:NL:HR:2023:947 & ECLI:NL:HR:2023:948. BNB 2023(20): 3227-3230 (BNB 2023/128 & BNB 2023/129 Liechtensteinse Stiftung).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 28 oktober 2022, nr. 22/00600, ECLI:NL:HR:2022:1559. BNB 2023(5): 857-869 (BNB 2023/34 verkoop eigen woning aan APV).
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2023), Wetgeving belastingrecht 2023: selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom juridisch.
 • Boer J.P. (2022), ATAD 3 en box 3: eind goed, al goed? (Column), Weekblad Fiscaal Recht 2022(7419): 248-249 (WFR 2022/36). artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 27 mei 2022, nr. 20/01587, ECLI:NL:HR:2022:767. BNB 2022(18): 2381-2384 (BNB 2022/108 BNB 2022/108). annotatie
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 8 oktober 2021, nr. 20/02890, ECLI:NL:HR:2021:1472. BNB 2022(4): 380-383 (BNB 2022/19 BNB 2022/19). annotatie
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 11 maart 2022, nr. 20/03993, ECLI:NL:HR:2022:158. BNB 2022(14): 1844 (BNB 2022/79 BNB 2022/79). annotatie
 • Boer J.P. (2022), Box 3: over het Kerstavond-arrest, rechtsherstel en de nabije toekomst, Weekblad Fiscaal Recht 2022(7428): 530-540 (WFR 2022/80). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P. & Slik B. van der (2022), Commentaar bij de artikelen 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.99 en 10.6: [Bijgewerkt tot 9 november 2022]. In: , NDFR Inkomstenbelasting. Den Haag: Sdu. boekdeel
 • Boer J.P. (2022), Een vermogensaanwasbelasting: niet te ‘genieten’!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2022(40): NTFR 2022/3382. artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 2 december 2022, nr. 21/04880, ECLI:NL:HR:2022:1707. NTFR 2022(50) (NTFR 2022/3834 NTFR 2022/3834 Conservatoir verhaalsbeslag van OM op Zwitserse banktegoeden is geen box 3-schuld). annotatie
 • Boer J.P. (2022), Vinkenslag revisited. In: Essers P.H.J., Herreveld F.R., Jansen J.J.M., Stevens L.G.M. & Vennix W.J.M. (red.) Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit: Jubileumbundel ter gelegenheid van 150 jaar Weekblad Fiscaal Recht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-7. boekdeel
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2022), Wetgeving belastingrecht 2022: selectie van belangrijkste belastingwetten. Boom Juridische wettenbundels. Den Haag: Boom juridisch. boek
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 26 maart 2021, nr. 19/03671, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2021,16: 2576-2578 (BNB 2021/111 Afgezonderd particulier vermogen. Toerekening aan erven van oprichter. Kwalificatie werkzaamheden voor vennootschap waarin de Stiftung alle aandelen houdt). annotatie
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 29 januari 2021, nr. 19/04782, ECLI:NL:HR:2021:126. BNB 2021(9): 1471-1474 (2021/67 BNB 2021/67 Aftrekbaarheid van over overlijdensjaar vooruitbetaalde rente eigenwoningschuld voor periode na overlijden bewoner). annotatie
 • Boer J.P., Heuvel R.L.G. van den & Vergouwen T.M. (2021), Belastingrecht: [Vijfde druk]. Boom Basics. Den Haag: Boom juridisch. boek
 • Boer J.P. & Knops M. (2021), Consultatievoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen: kritische kanttekeningen en aandachtspunten, Fiscaal Tijdschrift FED 2021(15): 3-12 (FED 2021/82). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P. (2021), Earningsstrippingmaatregel naar 20% EBITDA, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2021(41): NTFR 2021/3367. artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 9 april 2021, nr. 20/00859, ECLI:NL:HR:2021:504. BNB 2021(18): 2877-2878 (2021/128 BNB 2021/128 Fictieve onroerende zaken. Belang. Verkrijging van alleen de juridische eigendom van alle aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon). annotatie
 • Boer J.P. (2021), Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen BV: ‘wie zijn schulden vergroot, verrijkt niet’, Tijdschrift familiebedrijven 2021(1): 10-16. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P. (2021), Over (a)symmetrie bij antimisbruikwetgeving, Weekblad Fiscaal Recht 2021(7383): 722-723 (WFR 2021/101). artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 12 februari 2021, nr. 19/01293, ECLI:NL:HR:2021:212. BNB 2021(14): 2303-2306 (2021/99 BNB 2021/99 Teruggaaf dividendbelasting. Privatstiftung is niet de opbrengstgerechtigde tot de dividenden). annotatie
 • Boer J.P. & IJsselmuiden R.O. (2021), Toerekening van het vermogen van non-discretionaire doelvermogens en het APV‑regime: wie van de drie?, Kwartaalbericht Estate Planning 2021(2): 17-22 (KWEP 2021/11). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2021), Wetgeving belastingrecht 2021: selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 1 mei 2020, nr. 19/03059, ECLI:NL:HR:2020:820. BNB 2020(16): 2327-2329 (2020/116 BNB 2020/116 Pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoeding. Maatstaven dienstbetrekking in overeenstemming met het civiele recht).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 29 mei 2020, nr. 18/02268, ECLI:NL:HR:2020:972. BNB 2020(21): 3204-3209 (2020/152 BNB 2020/152 Doorcertificering; Economische eigendom onderliggende aandelen).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 11 september 2020, nr. 19/00769; 19/00771; 19/00772; 19/00773; 19/00778 & 19/02013, ECLI:NL:HR:2020:1343. BNB 2020(24): 3730-3732 (2020/171 BNB 2020/171 kansspelbelasting bij buitenlandse pokerspelen).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 11 september 2020, nr. 19/00778, ECLI:NL:HR:2020:1344. BNB 2020(24): 3754-3755 (2020/172 BNB 2020/172 bewijslast bij buitenlandse kansspelen).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 25 november 2019, nr. 18/04670, ECLI:NL:HR:2019:1624. BNB 2020(4): 564-567 (2020/26 BNB 2020/26 In Oostenrijk wonende werknemer en in Nederland gevestigde werkgever. Strijdigheid crisisheffing met vrij verkeer van werknemers).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 20 december 2019, nr. 18/05272, ECLI:NL:HR:2019:2003. BNB 2020(7): 864-865 (2020/42 BNB 2020/42 Begrip ‘rentedragend geworden’. Nabetaling salaris).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 februari 2020, nr. 19/01555, 19/01556 en 19/01562, ECLI:NL:HR:2020:170; ECLI:NL:HR:2020:171 & ECLI:NL:HR:2020:172. BNB 2020(10): 1225-1227 (2020/61 BNB 2020/61 Netwerkvrijstelling overdrachtsbelasting. Verkrijging van zendmasten zonder voor transmissie van telecommunicatie bestemde onderdelen van een net ).
 • Boer J.P. & Heithuis E.J.W. (2020), De internationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, Weekblad Fiscaal Recht 2020(7352): 1186-1195 (WFR 2020/175).
 • Boer J.P. (2020), De meldingsplichtige niet-grensoverschrijdende constructie: contradictio in terminis?, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2020(42 / 2824): .
 • Boer J.P. & Heithuis E.J.W. (2020), De nationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap, Weekblad Fiscaal Recht 2020(7351): 1150-1160 (WFR 2020/170).
 • Boer J.P. (2020), Excessief lenen – “Eerste steen gelegd door J.A. Vijlbrief op 17 juni 2020”, Weekblad Fiscaal Recht 2020(7341): 808-809 (WFR 2020/119).
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2020), Wetgeving belastingrecht 2020. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom Juridisch.
 • Boer J.P., Heuvel R.L.G. van den & Vergouwen T.M. (2019), Belastingrecht [Vierde druk]. Boom Basics. Den Haag: Boom Juridisch.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 14 december 2018, nr. 18/01666, ECLI:NL:HR:2018:2308. BNB 2019(7): 1275-1307 (2019/54 BNB 2019/54 Crisisheffing. Op inhoudingstijdstip niet meer bestaande rechtspersoon is geen inhoudingsplichtige).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 16 november 2018, nr. 17/02368, ECLI:NL:HR:2018:2134. BNB 2019(4): 585-627 (2019/24 BNB 2019/24 Aftrek alimentatie. Door belanghebbende betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering voor ex-echtgenote).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 30 november 2018, nr. 18/00288, ECLI:NL:HR:2018:2201. BNB 2019(5): 959-989 (2019/38 BNB 2019/38 30%-regeling. Toetsing of aan de voorwaarden wordt voldaan naar moment van totstandkoming arbeidsovereenkomst. 150-kilometercriterium).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 17 mei 2019, nr. 18/00176, ECLI:NL:HR:2019:548. BNB 2019(17): 3314-3317 (2019/131 BNB 2019/131 Vestigingsplaats houder van kansspel. Saldering resultaten internetkansspelen behaald bij EU-aanbieders en niet-EU-aanbieders).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 21 juni 2019, nr. 18/02384, ECLI:NL:HR:2019:1019. BNB 2019(18): 3556-3557 (2019/141 BNB 2019/141 Ontvangst liquidatie-uitkering van Nederlandse vennootschap door inwoner van België in casu niet gelijk te stellen met vervreemding aandelen in die vennootschap).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 19 juli 2019, nr. 17/05803, ECLI:NL:HR:2019:1228. BNB 2019(22): 4197-4199 (2019/172 BNB 2019/172 Opgeofferd bedrag voor middellijk gehouden lucratief belang. Verlies niet aftrekbaar. Geen strijd met eigendomsgrondrecht).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 22 februari 2019, nr. 18/00356, ECLI:NL:HR:2019:136. BNB 2019(11) (2019/90 BNB 2019/90 Afdrachtvermindering onderwijs; bewijs dat opleiding is gevolgd. Ingangsdatum ‘cafetariaregeling’ extraterritoriale kosten).
 • Boer J.P. & Elsweier F.J. (2019), Hinken op twee gedachten: Over de rechtsgrond(en) van de Wet VPB 1969. In: Streek J.L. van de & Stevens A.J.A. (red.), De Toekomst van de Vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 Jaar Wet VPB 1969. Deventer: Kluwer. 31-46.
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2019), Wetgeving belastingrecht 2019. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Wetgeving belastingrecht. Den Haag: Boom Juridisch.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 22 september 2017, nr. 15/05899, ECLI:NL:HR:2017:2423. BNB 2018(1) (BNB 2018/2 BNB 2018/2 Verkrijgingsprijs aanmerkelijkbelangaandelen bij remigratie. Vaststelling op historische kostprijs niet in strijd met het verdrag met België).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 2 februari 2018, nr. 17/00057 en 17/00122, ECLI:NL:HR:2018:123 & ECLI:NL:HR:2018:124. BNB 2018(8) (BNB 2018/78 BNB 2018/78 Inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Negatieve waarde renteswap).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 2 maart 2018, nr. 17/00527, ECLI:NL:HR:2018:290. BNB 2018(10) (BNB 2018/95 BNB 2018/95 Verhuurderheffing; huurprijs exclusief servicekosten maatgevend).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 17 augustus 2018, nr. 17/04317, ECLI:NL:HR:2018:1313. BNB 2018(21): 4596-4600 (BNB 2018/183 BNB 2018/183).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 8 juni 2018, nr. 16/04098, ECLI:NL:HR:2018:846. BNB 2018(17): 3479-3486 (BNB 2018/144 BNB 2018/144).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 13 april 2018, nr. 17/02574, ECLI:NL:HR:2018:429. BNB 2018(13) (BNB 2018/117 BNB 2018/117).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 8 december 2017, nr. 16/05970, ECLI:NL:HR:2017:3083. BNB 2018(5) (BNB 2018/50 BNB 2018/50).
 • Boer J.P. (2018), Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(37): 1-4 (NTFR 2018/2049).
 • Boer J.P. & Gribnau J.L.M. (2018), Legal Aspects of Behaviourally Informed Strategies to Enhance Tax Compliance. In: Goslinga S., Hel-van Dijk L. van der, Mascini P. & Steenbergen A. van (red.), Tax and Trust. Institutions, Interactions and Instruments. The Hague: Eleven International Publishing. 209-234.
 • Boer J.P. (2018), Verzamelbesluit aanmerkelijk belang – inkomstenbelastingaspecten, NTFR-Beschouwingen 2018(9): NTFR-B 2018/31.
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2018), Wetgeving belastingrecht 2018. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom juridisch.
 • Boer J.P. (2017), Aanpassingen van het APV-regime in het Belastingplan 2017 – de nieuwe toerekeningsstop geanalyseerd, Fiscaal tijdschrift vermogen 2017(2): 5-15 (FTV 2017/7).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 juli 2017, nr. 16/05026, ECLI:NL:HR:2017:1327. BNB 2017(20) (BNB 2017/189 BNB 2017/189 Rente en kosten eigenwoningschuld. Lening met variabele rente en renteswapovereenkomst. Vergoedingen betaald ter zake van swapovereenkomst niet aftrekbaar).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof van Justitie van de Europese Unie 10 november 2016, nr. C-548/15, ECLI:EU:C:2016:850. BNB 2017(4) (BNB 2017/32 BNB 2017/32 Zaak De Lange. Beperking op grond van leeftijd in regeling aftrek scholingsuitgaven).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 10 februari 2017, nr. 16/00971, ECLI:NL:HR:2017:204. BNB 2017(8) (BNB 2017/76 BNB 2017/76).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 16/00967, ECLI:NL:HR:2017:1131. BNB 2017(18) (BNB 2017/170 BNB 2017/170).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 19 mei 2017, nr. 14/04751, ECLI:NL:HR:2017:911. BNB 2017(15) (BNB 2017/149 BNB 2017/149).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 25 november 2016, nr. 15/04990, ECLI:NL:HR:2016:2666. BNB 2017(5) (BNB 2017/49 BNB 2017/49).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 25 november 2016, nr. 15/05483, ECLI:NL:HR:2016:2665. BNB 2017(5) (BNB 2017/50 BNB 2017/50).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 25 november 2016, nr. 15/03777, ECLI:NL:HR:2016:2669. BNB 2017(5) (BNB 2017/47 BNB 2017/47).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 25 november 2016, nr. 15/03778, ECLI:NL:HR:2016:2668. BNB 2017(5) (BNB 2017/48 BNB 2017/48).
 • Boer J.P. (2017), Bespreking van: Kreveld N.M.A. van (2016), Consultatie bij fiscale wetgeving (Diss. Leiden). Fiscaal Wetenschappelijke Reeks nr. 25. Den Haag: Sdu Uitgevers. Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2017(1): 27-31.
 • Boer J.P. (2017), Bespreking van: Dijkstra C.G. (2016), Cumulatie van belastingen. Een onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting) (Diss. Nijmegen). Fiscaal Wetenschappelijke Reeks nr. 26. Den Haag: Sdu Uitgevers. Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2017(5): 256-262.
 • Boer J.P. (2017), Consultatie ‘Maatregelen tegen belastingontduiking’: een consultatie die vragen oproept, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(35): 1-4 (NTFR 2017/2098).
 • Boer J.P., Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2017), De gevolgen van gebruikmaking van een belastingadviseur voor de toepassing van drie formeelrechtelijke leerstukken. In: Feteris M.W.C., Stevens L.G.M. & Verhoeven B. (red.), Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel). Deventer: Kluwer. 171-182.
 • Boer J.P. & Douma S.C.W. (2017), Het inzagerecht en de gevolgen van niet-magistratelijk handelen. In: Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (red.), Springende punten: Van Amersfoort-bundel: opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Wolters Kluwer. 41-52.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR (Concl. A-G Wattel) 7 maart 2017, nr. 16/05026, ECLI:NL:PHR:2017:201. NTFR 2017(14) (NTFR 2017/839 NTFR 2017/839 Betaalde rente op swaps aftrekbaar als kosten eigen woning).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 18 maart 2016, nr. 15/02213, ECLI:NL:HR:2016:423. BNB 2016(10) (BNB 2016/100 BNB 2016/100).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 22 april 2016, nr. 14/06262, ECLI:NL:HR:2016:695. BNB 2016(14) (BNB 2016/146 BNB 2016/146).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 17 juni 2016, nr. 15/02120, ECLI:NL:HR:2016:1207. BNB 2016(17) (BNB 2016/181 BNB 2016/181).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 24 juni 2016, nr. 15/02880, ECLI:NL:HR:2016:1269. BNB 2016(17) (BNB 2016/182 BNB 2016/182).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2016, nr. 15/02666, ECLI:NL:HR:2016:1900. BNB 2016(20) (BNB 2016/206 BNB 2016/206).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 16 oktober 2015, nr. 14/04751, ECLI:NL:HR:2015:3022. BNB 2016(5) (BNB 2016/41 BNB 2016/41).
 • Boer J.P. (2016), BOR-reparatie: een idee-fixe, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7153): 938-939 (WFR 2016/145).
 • Boer J.P. (2016), De verander(en)de omgeving van de belastingadviseur. Over de crisis, technologisering en maatschappelijke opvattingen, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 85(9-10): 385-395.
 • Boer J.P. (2016), Doorschuiven van werkzaamheids- naar ondernemingssfeer, NTFR-Beschouwingen 2016(7/8): 1-6 (NTFR-B 2016/25).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 15 april 2016, nr. 14/06257, ECLI:NL:HR:2016:635. NTFR 2016(17) (2016/1166 NTFR 2016/1166 Verlies op certificaten door defungeringsregeling vormt negatief loon).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 17 december 2015, nr. 15/02120, ECLI:NL:PHR:2015:2516. NTFR 2016(5) (2016/554 NTFR 2016/554 Door verhuur geen toepassing NSW-vrijstelling).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 5 februari 2016, nr. 14/03307, ECLI:NL:HR:2016:180. NTFR 2016(7) (2016/655 NTFR 2016/655 Bij waardering tbs-openingsbalans is onderrendement van invloed op WEV; geen jaarlijkse vrijval waardedruk gebruiksrecht).
 • Boer J.P. (2016), Over het eerlijk verdelen van $20 korting ofwel de fiscale gevolgen van de omgekeerde progressie in de inkomstenbelasting, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(35): 1-3 (NTFR 2016/2139).
 • Boer J.P. & Ruijschop M.H.C. (2016), Terbeschikkingstellingsregelingen: Een onderzoek naar vijftien jaar tbs-rechtspraak van de Hoge Raad, Fiscaal Ondernemingsrecht 2016(142): 1-25 (TFO 2016/142.1).
 • Boer J.P. (2016), Trusts en de belastingwetgever: het APV-regime, Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht 2016(11): 324-330.
 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7134): 334-341 (WFR 2016/50).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 8 september 2015, nr. 14/06257, ECLI:NL:PHR:2015:1843, NTFR 2015(2758) (2015/2758).
 • Boer J.P. (2015), Belgische kaaimantaks nog droeviger dan het Nederlandse APV-regime, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1096): .
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 16 december 2014, nr. 13/00869, NTFR 2015(627) (2015/627).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 10 juni 2015, nr. 14/03307, NTFR 2015(2013) (2015/2013).
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2014, nr. 13/03314, NTFR 2015(763) (2015/763).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 10 april 2015, nr. 13/05004. BNB 2015(153) (2015/153).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 12 december 2014, nr. 13/05820, BNB 2015(59) (2015/59).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 10 april 2015, nr. 13/04999. BNB 2015(152) (2015/152).
 • Boer J.P. (2015), Bron van inkomen. Een onderzoek naar de invulling van het bronbegrip door de Hoge Raad, NTFR 2015(759): 4-10.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2015), Einde van een werkzaamheid; einde van een discussie?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(565): .
 • Boer J.P. & Vording H. (2015), Keuzes voor een betere vermogensrendementsheffing, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7096): 614-621.
 • Boer J.P. (2015), Niets communiceert beter dan een juiste aanslag. Over (over)communiceren en dejuridiseren, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(1954): .
 • Boer J.P. & Hordijk A.C. (2015), Uitvoeringsbesluit waardering verhuurde woningen een taxatiefout? De toekomst van de leegwaarderatiotabel beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1037): .
 • Boer J.P. (2014), 50 jaar Belastingrecht in Leiden! Van Antal naar Abraham, NTFR 2014(32): 1954.
 • Boer J.P. & Giele J.F.M. (2014), 50 jaar inkomstenbelasting en de actualiteit van het fiscale verleden, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1171-1174.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 6 juni 2014, nr. 13/01356. BNB 2014(209): 4387-4410 (2014/209).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 maart 2014, nr. 13/03324, BNB 2014(134): 2795-2805 (2014/134).
 • Boer J.P., annotatie bij: conclusie A-G Niessen 8 april 2014, nr. 13/02261, NTFR 2014(1434): 10 (2014/1434).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 3 oktober 2014, nr. 13/05930. BNB 2014(251): 5313-5330 (2014/251).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 6 december 2013, nr. 12/00252. BNB 2014(38): 751-778 (2014/38).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 25 februari 2014, nr. 13/02237, NTFR 2014(1197): 15 (2014/1197).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 10 januari 2014, nr. 12/03661, BNB 2014(89): 1898-1919 (2014/89).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 14 november 2013, nr. 12/00645, NTFR 2014(470): 16 (2014/470).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 1 mei 2014, nr. 12/00219, NTFR 2014(1927) (2014/1927).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem - Leeuwarden 21 januari 2014, nr. 12/00520 en 12/00521, NTFR 2014(968): 12 (2014/968).
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), De BOF-zaken: de Hoge Raad grijpt niet in bij kwalitatief ondermaatse belastingwetgeving, Weekblad Fiscaal Recht 143(7042): 408-417.
 • Boer J.P. (2014), Requiem voor een omstreden arrest, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7063): 1090.
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Bogaert S.C.G. van den, Koffeman N.R., Loenen M.L.P. & Ölçer F.P. (red.), Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 15 maart 2013, nr. 12/03372. BNB 2013(119): 2340-2342 (2013/119).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 12 juli 2013, nr. 12/04039. BNB 2013(259): 5325-5328 (2013/259).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 30 november 2012, nr. 11/05198. BNB 2013(54): 1120-1124 (2013/54).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 juni 2013, nr. 12/03630, NTFR 2013(1551): 8-9 (2013/1551).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 8 november 2012, nr. 11/00677 en 11/00768, NTFR 2013(182) (2013/182).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem/Leeuwarden 26 maart 2013, nr. 11/00281, NTFR 2013(841): 5 (2013/841).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 15 februari 2013, nr. 12/01040. BNB 2013(118): 2331-2333 (2013/118).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 21 december 2012, nr. 11/05002, NTFR 2013(67): 19-20 (2013/67).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 8 november 2012, nr. 11/00165 - 11/00168, NTFR 2013(412): 13-14 (2013/412).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 31 mei 2013, nr. 12/02192. BNB 2013(173): 3614-3615 (2013/173).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 19 april 2013, nr. 11/03600, NTFR 2013(1074): 7-8 (2013/1074).
 • Gribnau J.L.M. & Boer J.P. (2013), De belastingrechter in een veranderende trias politica. In: Boer J.P. (red.), Kwaliteit van de belastingrechtspraak belicht. Den Haag: Sdu uitgevers. 71-93.
 • Vording H. & Boer J.P. (2013), ‘Fair share’: naar een alternatieve minimumbelasting in de VPB?, Weekblad Fiscaal Recht 142(7026): 1435-1442.
 • Boer J.P. (2013), Gebruikelijk loon: vergelijkings- of afroommethode? De afroomarresten vergeleken, NTFR-Beschouwingen 2013(9): 1-7.
 • Boer J.P. (2013), Het APV-regime; overzicht en actuele ontwikkelingen', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6995): 982-988.
 • Boer J.P. (2013), Ongebruikelijke terbeschikkingstelling: pleidooi voor een oogmerktoets, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013(3): 1-7.
 • Boer J.P. (2013), Publieke werken en de Wet IB 2001, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1078-.
 • Boer J.P. (2013), Sturende belastingheffer een monster? Juridische kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en ‘tax nudging’ (Oratie UL). Andere wetenschappelijke uitgaven nr. 47. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Boer J.P. (2013), Verander(en)de werkomgeving belastingadviseurs, NTFR 2013(32): 1-4.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2013), Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1148-1155.
 • Boer J.P. & Velde K.M. van der (2013), Wie gaat wat betalen? Overgangsperikelen bij de indexatie van de puntwaarde in het Bpb. In: Boer J.P. (red.), Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 31-41.
 • Boer J.P. (2012), Betalingen voor erfpacht- en opstalrechten in de eigenwoningregeling, NTFR-Beschouwingen (21): 1-9.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, nr. 09/03137, BNB 2012(120) (2012/120).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 9 maart 2012, nr. 10/03641 en 10/03639, NTFR 2012(684) (2012/684).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 9 november 2012, nr. 11/03829 en 11/03832, NTFR 2012(2629) (2012/2629).
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 4 juni 2012, nr. 10/07126, NTFR 2012(1928) (2012/1928).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 september 2012, nr. 11/02105, NTFR 2012(2326) (2012/2326).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 22 november 2012, nr. 11/00402, NTFR 2012(29) (2012/29).
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Arnhem 12 juli 2012, nr. 11/01145 en 11/00901, NTFR 2012(2103) (2012/2103).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 16 december 2011, nr. 10/00158, BNB 2012(81) (2012/81).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 16 december 2011, nr. 10/00801, BNB 2011(80) (2011/80).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 4 mei 2012, nr. 11/02959, BNB 2012(206) (2012/206).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 9 december 2011, nr. 10/03765, BNB 2012(45) (2012/45).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 6 december 2011, nr. 11/02036, NTFR 2012(196) (2012/196).
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 21 december 2011, nr. 11/00423 en 11/00424, NTFR 2012(852) (2012/852).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 31 mei 2012, nr. 10/00016 - 10/00019, NTFR 2012(2034) (2012/2034).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 13 november 2012, nr. 12/00048, NTFR 2012(2842) (2012/2842).
 • Boer J.P. & Wentzel N.E.A. (2012), De gevolgen van de Wet Flex-bv voor het soortaanmerkelijkbelang, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 2012(11): 392-401.
 • Boer J.P. (2012), Flexibel bv-recht vraagt om een flexibel besluit, NTFR (1815): 1-4.
 • Boer J.P. & Adeler J. (2012), Invoering van de Curaçaose trust: een test in de West?, Weekblad Fiscaal Recht (6962): 969-978.
 • Vording H., Boer J.P. & Lubbers A.O. (2012), It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform. In: Gribnau J.L.M. & Pauwels M. (red.), Retroactivity of Tax Legislation: 2010 EATLP Congress, Leuven, 27-29 May 2010. EATLP international tax series nr. 9. Amsterdam: IBFD. 151-161.
 • Boer J.P. (8 juni 2011), De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden University). Den Haag: SDU. Promotor(en): Lubbers A.O.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 13 mei 2011, nr. 10/01808, NTFR 2011(1195) (2011/1195).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 15 maart 2011, nr. 10/00153 en 10/00154, NTFR 2011(1133) (2011/1133).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 14 oktober 2011, nr. 11/01085, BNB 2011(290) (2011/290).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 4 februari 2011, nr. 09/02399 en 09/02400, NTFR 2011(310) (2011/310).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 18 november 2011, nr. 10/00290, NTFR 2011(2766) (2011/2766).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 24 december 2010, nr. 09/02964, NTFR 2011(104) (2011/104).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Leeuwarden 28 juni 2011, nr. 10/00061 en 10/00062, NTFR 2011(1756) (2011/1756).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 12 juli 2011, nr. 10/00260, 10/00263 en 10/00264, NTFR 2011(1964) (2011/1964).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 16 september 2011, nr. 10/03919, NTFR 2010(2237) (2011/2237).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 1 maart 2011, nr. 10/01808, NTFR 2011(734) (2011/734).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 13 juli 2011, nr. 10/03641, NTFR 2011(2120) (2011/2120).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Haag 2 augustus 2011, nr. 10/00251, NTFR 2011(2026) (2011/2026).
 • Boer J.P. & Jong M. de, annotatie bij: HR 25 februari 2011, nr. 10/00622, Fiscaal weekblad, FED 2011(46) (2011/46).
 • Boer J.P. & Dijkstra F.T. (2011), De fiscale behandeling van de Anglo-Amerikaanse trust, Vakblad Estate Planning (7): 20-24.
 • Boer J.P. & Dijkstra F.T. (2011), De fiscale behandeling van de Anglo-Amerikaanse trusts in de SW 1956, Vakblad Estate Planning 2011(9): 13-18.
 • Boer J.P. (2011), Proefschrift; drie stellingen - De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6902: 852-854.
 • Boer J.P. (2011), Tijdelijke verlaging overdrachtsbelastingtarief, NTFR 2011(1752): 1-3.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 17 februari 2010, nr. 08/03329 en 08/03334, NTFR 2010(1018): 50-51 (2010/1018).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 17 december 2010, nr. 10/01204, NTFR 2010(2882): 22-23 (2010/2882).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 15 januari 2010, nr. 07/13025 en 08/03923, NTFR 2010(134): 18 (2010/134).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 22 januari 2010, nr. 08/02264, NTFR 2010(244): 14-16 (2010/244).
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 18 december 2009, nr. 08/00669, NTFR 2010(82): 18 (2010/82).
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 16 december 2009, nr. 09/02177, NTFR 2010(658): 31-32 (2010/658).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Haag 5 januari 2010, nr. 08/00455, NTFR 2010(727): 22 (2010/727).
 • Boer J.P. (2010), Inpassing van de Anglo-Amerikaanse trust: een onderzoek naar fiscale (non-) transparantie, Fiscaal Ondernemingsrecht 1: .
 • Boer J.P. (2010), Tijdelijke inbrengfaciliteit, NTFR-Beschouwingen (6): 9-15.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (29 mei 2009), Fiscus dreigt verworden tot Robin Hood. Het Financieele Dagblad.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 9 oktober 2009, nr. 43.035, NTFR 2009(2202) (2009/2202).
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 19 januari 2009, nr. 08/02773, Fiscaal weekblad, FED 2009(37): 18-23 (2009/37).
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 17 september 2009, nr. 08/04504 en 08/04506, NTFR 2009(2500) (2009/2500).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Bosch 24 december 2009, nr. 08/00103, NTFR 2009 (2009/2716).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Bosch 8 mei 2009, nr. 07/00550. NTFR 2009(2608) (2009/2608).
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Schuver-Bravenboer M. (2009), Het overgangsrecht bij de invoering van de schenk- en erfbelasting beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht (6815): 745-752.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2009), Identiteitscrisis van de Anglo-Amerikaanse trust: afgezonderd of niet?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6802): 507-511.
 • Boer J.P. & Vording H. (2009), Inkeren: een laatste kans voor zwartspaarders?, Weekblad Fiscaal Recht 138(6811): 557-562.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 26 oktober 2007, nr. 42537, FED 2008(23) (2008/23).
 • Boer J.P. (2008), De Jager en zijn prooi, Weekblad Fiscaal Recht (6764): 518-520.
 • Boer J.P. (2008), Het ontbreken van een rechtsgrond voor de schenk- en erfbelasting. In: , Bundel LOF-congres. Onbekend. Leiden 37-52.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 25 oktober 2007, nr. 03/01987. NTFR 2007(31): 30-33 (2007/31).
 • Ruijschop M.H.C. & Boer J.P. (2007), Afscheid van een eenduidig deelnemingsbegrip, Weekblad Fiscaal Recht 6710: 273-279.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Breda 22 november 2006, nr. 05/4458, FED 2007(8) (2007/8).
 • Boer J.P. (2007), De Anglo-Amerikaanse trust in Nederlandse IB en Vpb, Fiscaal praktijkblad 2007(3): 10-14.
 • Boer J.P. (2007), Meer aandacht voor het lex certa-beginsel in fiscalibus, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2007(12): 1-4.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2007), Voorgestelde reparatie van de vermogensrendementsheffing bij overlijden leidt tot reïncarnatie van het probleem, BelastingBrief 2007(3): 1-4.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 14 juli 2006, nr. 39.262, FED 2006(90): 3-9 (2006/90).
 • Boer J.P. (2006), De Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen: een uitstekende belasting?!, NTFR 12(404): 1-3.
 • Boer J.P. (2006), Het voorgestelde art. 3.98 Wet IB en het misbruiken van het woord misbruik, Fiscaal weekblad, FED 110: 3-12.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 14 juli 2006, nr. 39 201, FED 2006(91): 10-15 (2006/91).
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2006), Resultaat uit overige werkzaamheden (exclusief de terbeschikkingstellingsregelingen). In: Rijkers A.C. & Vording H. (red.), Vijf jaar Wet IB 2001. Deventer: Kluwer. 405-432.
 • Boer J.P. (2006), Scherp geprijsde discussie over de vlaktaks. Eenvoud wordt betaald met rechtvaardigheid, Fiskaal (2): 24-28.
 • Boer J.P. (2006), Supreme Court Rules on Tax Aspects of Periodic Distributions, Tax Notes International : 717-718.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2006), Zo robuust, 't is onverteerbaar, NTFR 36(1261): 1-3.
 • Boer J.P. & Boer B.C. (24 september 2005), Voorstel opcentenheffing toont eens te meer de kracht van OZB aan. Leidsch Dagblad.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 8 juli 2005, nr. 03/02416. NTFR 2005(1222): 30-32 (2005/1222).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 10 maart 2005, nr. 02/04341. NTFR 2005(569): 10-17 (2005/569).
 • Boer J.P. (2005), Aangiftebiljet bewust(e) v(r)aag over trusts, Weekblad Fiscaal Recht 6640(6640): 1301-1306.
 • Boer J.P. & Vries R.J. de (2005), Anglo-Amerikaanse trusts en subjectieve vennootschapsbelastingplicht, Weekblad Fiscaal Recht 134(6631): 949-959.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, nr. 39.689. NTFR 2005(433): 20-22 (2005/433).
 • Boer J.P. & Slik B. van der (2005), Resultaat uit overige werkzaamheden excl. tbs-regeling. In: , Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht: www.ndfr.nl.
 • Boer J.P. & Kavelaars P. (29 mei 2004), Heffingskorting. Het Financieele Dagblad.
 • Boer J.P. & Kavelaars P. (12 april 2004), Fiscus en Argus. Het Financieele Dagblad.
 • Boer J.P., Booij J.A., Castelijn B.E.C., Vording H. & Vries R.J. de (2004), Blauwdruk voor een boxenstelsel in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 133(6604): 1857-1864.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 17 september 2004, nr. 38.378. NTFR 2004(1381): 40-41 (2004/1381).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 1 oktober 2004, nr. 39.848. NTFR 2004(1470): 33-34 (2004/1470).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 3 december 2004, nr. 39.786. NTFR 2004(1805): 28-31 (2004/1805).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 3 december 2004, nr. 39.787. NTFR 2004(1806): 34-35 (2004/1806).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Leeuwarden 20 augustus 2004, nr. 03/00768, Fiscaal Weekblad FED 2004(633): 3210-3213 (2004/633).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 12 december 2004, nr. 38.988, Fiscaal Weekblad FED 2004(28): 162-166 (2004/28).
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2004), 'Succes naar arbeid'. De interactie tussen het arbeidsvereiste en de algemene bronvoorwaarden gedemonstreerd aan de hand van drie recente hofuitspraken, Fiscaal Weekblad FED 64e(afl. 3023): 1759-1772.
 • Boer J.P. & Maatoug H. (2004), Two is a party, three is a crowd (I). Enkele gedachten omtrent de reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 73e(nr. 2): 49-60.
 • Boer J.P. & Maatoug H. (2004), Two is a party, three is a crowd (II). Enkele gedachten omtrent de reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 73e(nr. 2): 99-108.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2004), Van ideaal en reparatiewetgeving; zicht op Europa vanuit de polder: Reparatiewetgeving naar aanleiding van Europeesrechtelijke jurisprudentie: enkele ontwikkelingen. Duynstee F.M.M. (red.), Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. 50 jarig bestaan van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 57-74.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof 's Gravenhage 12 december 2003, nr. 00/01738, Fiscaal weekblad, FED 2003(308): 1605-1608 (2003/308).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 2 juni 2003, nr. 02/7448, Fiscaal weekblad, FED 2003(378): 1968-1972 (2003/378).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 17 juli 2003, nr. 02/04377, Fiscaal weekblad, FED 2003(456): 2660-2663 (2003/456).
 • Boer J.P., annotatie bij: Europees Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 18 september 2003, nr. C-168/01, Fiscaal weekblad, FED 2003(581): 3135-3140 (2003/581).
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2003), De behandeling van periodieke uitkeringen uit een trust in de inkomstenbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 132e jaarg(6542): 1325-1339.
 • Boer J.P. (2003), De conserverende aanslag. Een goedbedoelde belemmering, Fiscaal tijdschrift vermogen 5e jaargan(12): 5-14.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2003), Het draagkrachtbeginsel ten grave gedragen? De niet aftrekbaarheid van de kosten wegens het overlijden van de langstlevende partner, Weekblad Fiscaal Recht 132e jaarg(6518): 325-332.
 • Boer J.P. & Bakker A.J. (2003), Promotieverslag J.A. Booij, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 5: 19-21.
 • Diverse Schrijven van artikelen, annotaties, verzorgen lezingen etc.
 • Belasting en Douane Museum Bestuurslid
 • Lubbers & Boer B.V. Assessments voor fiscalisten & fiscale analyses/opinies
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.