Universiteit Leiden

nl en

Katy Lips

Onderwijsmedewerker

Naam
K.E. Lips
Telefoon
+31 71 527 7415
E-mail
k.e.lips@iclon.leidenuniv.nl

Ik ben Katy Lips, onderwijsmedewerker wetenschapsoriëntatie en docentprofessionalisering voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Ik heb veel ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, als groepsleerkracht (pabo), gymleerkracht (HALO), muziekvakleerkracht, plusklasleerkracht (talentbegeleider), techniekleerkracht. Dit deed ik in Den Haag, Leiderdorp en Leiden. 

Ik ontwikkel lesmateriaal en trainingen voor het basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en pabo, zoals bijvoorbeeld perspectiefgericht onderwijs en lespakketten van het Wetenschapsknooppunt. 'Regie in de klas' is een training die ik samen met een collega van de Universiteit Leiden geef. Ik was gastvrouw bij de Collegetour perspectiefgericht onderwijs samen met Fred Janssen.

Ik heb een passie voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Onderzoekend en ontwerpend leren, verwondering en vragen stellen hebben mijn speciale aandacht.

Wetenschap en techniek heeft mijn belangstelling als rijke en betekenisvolle context voor leren. Daar heb ik veel ervaring mee opgedaan in de praktijk met kinderen van jong tot oud. Projectonderwijs, vakoverstijgend lesgeven, het werken in thema's spreekt me aan. Ik vind het mooi en ontroerend om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen in een vertrouwde, veilige, prikkelende en uitdagende omgeving. Kinderen kunnen meer dan we denken; het hebben van hoge verwachtingen helpt daarbij enorm.

Mijn sterke kant als trainer of docent is mijn inlevingsvermogen, verbinding maken met de doelgroep, activerende didactiek, differentiëren, coöperatief leren, vragen stellen (het stimuleren van een onderzoekende houding) en doorvragen, opdrachten met Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), het vertalen van de theorie naar de praktijk. Het werken met persoonlijke leerdoelen bij kinderen was een speerpunt tijdens mijn lessen, zoals werken aan executieve functies en studievaardigheden. Ik heb cursussen gevolgd in coaching en formatief handelen. 

Een cursus of training is voor mij geslaagd als deelnemers zich gezien en gehoord voelen, als deelnemers hun vragen kunnen stellen, en met en van elkaar leren, dat ik als trainer afstem op de behoefte (in tempo en niveau) en dat deelnemers met nieuwe ideeën en inspiratie naar huis gaan. 

In mijn vrije tijd ben ik graag sportief: ik turn, loop hard, zeil graag en ga naar de sportschool. Ik maak muziek, speel saxofoon en zing. Gezin, familie en vrienden zijn belangrijk voor me. 

Onderwijsmedewerker

  • ICLON
  • Nascholing en Wetenschapsorientatie

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.10

Contact

  • SCOL Groepsleerkracht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.