Universiteit Leiden

nl en

Johan Jan Beukman

Onderzoeker project LLC

Naam
Drs.ing. J.J.W. Beukman
Telefoon
+31 70 800 9163
E-mail
j.j.w.beukman@fgga.leidenuniv.nl

Johan Jan Beukman is sinds maart 2020 als PhD kandidaat verbonden aan het Leiden Leadership Centre, onderdeel van het Instituut Bestuurskunde. In het kader van het programma “Verder met publiek leiderschap” doet hij onderzoek naar leiderschap binnen publieke organisaties (o.a. bij ministeries en gemeenten). Het onderzoeksprogramma draagt bij aan de verdere kennisontwikkeling omtrent publiek leiderschap. Johan Jan Beukman behaalde een bachelor in Informatica en een master in Bestuurskunde (Management van de Publieke sector). In zijn masteronderzoek (i.s.m. onderzoeksinstituut CWTS) heeft hij onderzoek gedaan naar de invloed van omgevingsfactoren op het mentaal welzijn van promovendi. Verder heeft hij als beleidsadviseur gewerkt bij Hogeschool Leiden (2017-2019). Hij heeft vanuit zijn achtergrond een grote interesse in het functioneren van publieke organisaties en hun rol binnen de maatschappij. Door zijn ervaring als beleidsadviseur in het hoger onderwijs is hij bekend met de uitdagingen waar publieke organisaties voor kunnen staan. Met zijn onderzoek draagt hij bij aan de kennisontwikkeling over publiek leiderschap, zodat organisaties van elkaar kunnen (blijven) leren.

Onderzoeker project LLC

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.