Universiteit Leiden

nl en

Jerry Braun

Hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie, in het bijzonder longchirurgie

Naam
Prof.dr. J. Braun
Telefoon
+31 71 526 4022
E-mail
j.braun@lumc.nl
ORCID iD
null

Jerry Braun is hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie, in het bijzonder de Longchirurgie, en waarnemend afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie in het LUMC. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en bestuurslid van de DLCA (Dutch Lung Cancer Audit). Binnen het LUMC is hij sinds 2017 voorzitter van de Centrale Meldingscommissie.

Meer informatie over Jerry Braun

Cardiothoracale chirurgie

Het vakgebied van de cardiothoracale chirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen van hart, longen, mediastinum en de intrathoracale grote vaten. De longchirurgie kan worden onderverdeeld in oncologische en niet-oncologische longchirurgie. Het onderzoek van Braun binnen de oncologische longchirurgie richt zich op de optimale behandeling van centraal gelegen longtumoren (zo mogelijk parenchymsparend door het verrichten van sleeve resecties), de optimale behandeling van vroege stadia van het adenocarcinoom (door sublobaire resecties), optimalisatie van minimaal-invasieve chirurgische technieken (video- en robot-assisted chirurgie) en verder verbeteren van de selectie van patiënten die het meeste profijt hebben van chirurgie, zowel bij vroege als gevorderde stadia. Deze onderzoeken zijn alleen mogelijk door samenwerkingsverbanden met de ketenpartners: longartsen, pathologen, radiotherapeuten, radiologen, nucleair geneeskundigen, en specialisten op het gebied van intraoperatieve imaging (Greenlight groep, afdeling Heelkunde LUMC).

Onderzoek op het gebied van de niet-oncologische longchirurgie richt zich op de behandeling van patiënten met eindstadium longemfyseem, en op de optimale behandeling van een veelvoorkomende aandoening, de pneumothorax.

In Nederland wordt longchirurgie verricht door specialisten vanuit de cardiothoracale chirurgie en vanuit de algemene heelkunde. Beide verenigingen streven ernaar om tot een gemeenschappelijke opleiding te komen. Zowel vanuit zijn functie als hoogleraar, als die van voorzitter van de NVT zal Braun bijdragen aan dit traject.

Wetenschappelijke carrière

Braun heeft zijn opleiding Geneeskunde en zijn promotie gedaan aan de Universiteit van Leiden. De titel van zijn proefschrift (2012) luidt “Surgical Treatment of Functional Mitral Regurgitation”. In januari 2020 werd hij benoemd tot hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn oratie zal nog volgen.

Wetenschappelijk onderzoek doet Braun sinds zijn studie Geneeskunde. Hij begon in 1994 met onderzoek naar het lot van donor- en ontvangercellen bij gecryopreserveerde aortahomografts (donorhartkleppen) door middel van in-situ hybridisatie. Dit afstudeeronderzoek leverde hem de Hippocrates Studiefonds prijs op. Tijdens zijn opleiding tot cardiothoracaal chirurg in het LUMC legde hij zich toe op patiëntgebonden onderzoek naar de chirurgische behandeling van hartfalen, in het bijzonder de functionele mitraalklepinsufficiëntie. Dit onderzoek, in samenwerking met de afdeling Hartziekten, leidde tot veel toonaangevende publicaties die tot op heden nog veel geciteerd worden. De Leidse benadering van dit ziektebeeld is een begrip in de wereld.

Ook werd Braun tijdens zijn opleiding geïntrigeerd door de mogelijkheden, maar ook de nadelen en beperkingen van de chirurgische behandeling van longkanker. In deze fase van zijn carrière richt veel onderzoek zich op dit gebied.

Braun is zeer betrokken bij het opleiden van medisch specialisten. Hij is sinds 2008 lid, en sinds 2015 voorzitter van de commissie scholing en nascholing van de NVT.

Hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie, in het bijzonder longchirurgie

  • Faculteit Geneeskunde
  • LUMC - Medische Faculteit Leiden
  • Divisie 1
  • Thorax Chirurgie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.