Universiteit Leiden

nl en

Jasper Maas

Docent

Naam
J.N.M. Maas
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.n.m.maas@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1784-1319

Jasper Maas werkt als docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Jasper Maas

Kort CV

•    2020-heden: Docent, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
•    2017-heden: Promotieonderzoek Psychologie, Universiteit Zürich
•    2016-2020: Wetenschappelijk medewerker, Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule,
      Pädagogische Hochschule Zürich
•    2013-2017: Leraar, NTC school Zürich
•    2014-2016: Wetenschappelijk medewerker, Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie,
      Pädagogische Hochschule Zug
•    2008-2013: Docent maatschappijleer, GSG Leo Vroman Gouda

Curriculum vitae Jasper Maas

Onderzoek

In het basis- en voortgezet onderwijs worden scholen al langere tijd geconfronteerd met hoge werkdruk, relatief veel uitval en een tekort aan leerkrachten. In het licht van dit vraagstuk richt het onderzoek van Jasper Maas zich op het welbevinden en de motivatie van leerkrachten.

De focus ligt op de vraag hoe het welbevinden en de motivatie van leerkrachten samenhangt met hun werk en welke rol schoolleiders en collega’s hierin kunnen spelen? Op basis van het Job Demands-Resources Model wordt onderzocht wat de ondersteuning in schoolteams en het werk van leerkrachten betekenen voor het welbevinden en de motivatie die leerkrachten ervaren. Hierbij gaat het onder meer om burnout klachten en de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en sociale verbondenheid.

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B46

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.