Universiteit Leiden

nl en

Jasper Maas

Docent

Naam
J.N.M. Maas
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.n.m.maas@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

•    2020-heden: Docent, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
•    2017-heden: Promotieonderzoek Psychologie, Universiteit Zürich
•    2016-2020: Wetenschappelijk medewerker, Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule,
      Pädagogische Hochschule Zürich
•    2013-2017: Leraar, NTC school Zürich
•    2014-2016: Wetenschappelijk medewerker, Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie,
      Pädagogische Hochschule Zug
•    2008-2013: Docent maatschappijleer, GSG Leo Vroman Gouda

Curriculum vitae Jasper Maas

Onderzoek

In het basis- en voortgezet onderwijs worden scholen al langere tijd geconfronteerd met hoge werkdruk, relatief veel uitval en een tekort aan leerkrachten. In het licht van dit vraagstuk richt het onderzoek van Jasper Maas zich op het welbevinden van leerkrachten. De focus ligt op vragen zoals: Hoe hangt het welbevinden van leerkrachten samen met hun werk? En welke rol kunnen schoolleiders hierin spelen? Op basis van het Job Demands-Resources Model (Bakker & Demerouti, 2017) wordt onderzocht hoe ondersteuning van schoolleiders en het werk van leerkrachten samenhangen met het gevoel van welbevinden dat leerkrachten (wel of niet) ervaren in hun werk. Hierbij gaat het onder meer om burnout klachten en de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en sociale verbondenheid (Deci & Ryan, 2000). Er wordt gebruik gemaakt van een longitudinaal design en de kwantitatieve analysetechnieken Structural Equation Modeling (SEM) en mediatie- en moderatie-analyse.

  • Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. Journal of Occupational Health Psychology, 22(3), 273–285. https://doi.org/10.1037/ocp0000056 
  • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01 

Links

Linkedin Jasper Maas

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Instituutsbureau Pedagogiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.