Universiteit Leiden

nl en

Jan de Keijser

Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. J.W. de Keijser
Telefoon
+31 71 527 7228
E-mail
j.w.de.keijser@law.leidenuniv.nl

Sinds november 2014 is Jan de Keijser Hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Jan de Keijser

Algemeen

Jan de Keijser (1968) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. In maart 2000 promoveerde hij cum laude in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de betekenis van straftheorieën in de praktijk van straftoemeting. In 2010 kwam Jan bij de afdeling Criminologie in dienst als Universitair Hoofddocent. Sinds november 2014 is hij Hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Jan is opleidingsdirecteur van de bachelor- en masteropleidingen Criminoloie.

Onderzoek

Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar factoren die van invloed zijn op de legitimiteit van het strafrechtelijk systeem. Dat houdt onder andere onderzoek in naar rechterlijke beslissingsprocessen over bewijs en straf, publieke percepties van criminaliteit en rechtshandhaving, en de wisselwerking tussen juristen en technisch forensisch deskundigen. Bij zijn onderzoek komen nagenoeg alle (professionele) procesdeelnemers aan bod (politie, officieren van Justitie, rechters, advocaten, deskundigen), maar ook de publieke opinie. Het onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen strafrecht en sociale wetenschappen en laat zich kenmerken door gebruik en combinatie van uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen.

Hij publiceerde boeken en artikelen in nationale en internationale tijdschriften over o.a. deskundigenbewijs, waardering van processen verbaal, maatschappelijke responsiviteit van de rechter, de kloof tussen rechter en samenleving, morele straftheorieën, strafdoelen, rechterlijke straftoemeting, en publieke opinie over straf.

Promovendi (huidig):

·         Promotor (met prof.mr. J. Crijns) van Lucas Noyon, Wisselwerking tussen OM en algemeen publiek, (gestart 2015).

·         Promotor (met prof.dr. A. Popma) van Babette van Hazebroek, Trajecten van en Reacties op Persistent Delinquent Gedrag, (gestart 2016)

·         Promotor (met prof.dr.ing. C. Berger) van Wouter Karst, De bewijskracht van medische bevindingen bij vermoedens van seksueel misbruik (buitenpromovendus NFI), (gestart 2015).

·         Promotor (met prof.dr. P. Nieuwbeerta) van Ellen Raaijmakers, Subjectief ervaren strafleed (promoveert 12 januari 2017).

Onderwijs

Zijn reguliere vakken in het curriculum van Criminologie zijn: Inleiding Rechtspsychologie (Ba1) en Preventie en Straffen (Ba3). Daarnaast verzocht hij onderwijs en trainingen bij SSR en NFI.

Hoogleraar Criminologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C105

Contact

 • Raaijmakers E., Keijser J.W. de, Nieuwbeerta, P., Dirkzwager & A. (2017), Why longer prison terms fail to serve a specific deterrent effect: an empirical assessment on the remembered severity of imprisonment, Psychology, Crime & Law 23(1): 32-55.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Raaijmakers E.A.C., Loughran T.A., Keijser J.W. de, Nieuwbeerta P. & Dirkzwager A.J.E. (2017), Exploring the Relationship between Subjectively Experienced Severity of Imprisonment and Recidivism: A Neglected Element in Testing Deterrence Theory, Journal of Research in Crime and Delinquency 54(1): 3-28.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de (2017), Als de waarheid eraan moet geloven: Alledaagse bedreigingen voor waarheidsvinding in het strafproces. Den Haag: Boom juridisch.boek
 • Wermink H.T., Nieuwbeerta P., Ramakers A.A.T., Keijser J.W. de & Dirkzwager A.J.E. (2017), Short-Term Effects of Imprisonment Length on Recidivism in the Netherlands, Crime & Delinquency .artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F.M. (2017), Etnisch profileren door de politie, Delikt en delinkwent 47(1): 35-42.artikel in tijdschrift
 • Malsch M. & Keijser J.W. de (2016), DNA-bewijs is niet altijd even hard., Kennislink .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F.M. (2016), Criminologische inzichten in de bestuurlijke aanpak van organisatiecriminaliteit, Ambiente Construído 46(1): 30-36.artikel in tijdschrift
 • Wermink H.T., Johnson B.D., Keijser J.W. de, Dirkzwager A.J.E., Reef J. & Nieuwbeerta P. (2016), The influence of detailed offender characteristics on consecutive criminal processing decisions in the Netherlands, Crime & Delinquency : 1-35.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Malsch M., Luining E.T., Weulen Kranenbarg M. & Lenssen D.J.H.M. (2016), Differential reporting of mixed DNA profiles and its impact on jurists´ evaluation of evidence: An international analysis., Forensic science International: Genetics 23: 71-81.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Haas N. & Keijser J.W. de (2016), Taking matters into your own hands: Public support for vigilantism and confidence in police, Royal Canadian Mounted Police Gazette 78: 14-15.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Keijser J.W. de, Luining E., Weulen Kranenbarg M. & Lenssen D. (2016), Hoe hard is DNA-bewijs? Internationaal-vergelijkend onderzoek naar de interpretatie van DNA-profielen, Nederlands Juristenblad 882(18): 1261-1266.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2016), Radicalisering en Jihadisme, Delikt en delinkwent 45(5): 342-348.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wermink H.T., Nieuwbeerta P., Keijser J.W. de, Blokland A.A.J., Apel R., Ramakers A.A.T. & Dirkzwager A.J.E. (2016), The effects of punishment on criminal behavior.. In: Damboeanu C. (red.) Sociological Studies on Imprisonment. A European Perspective... Bucharest: Tritonic. 115-148.boekdeel
 • Wermink H.T., Johnson B.D., Nieuwbeerta P. & Keijser J.W. de (2015), Expanding the scope of sentencing research: Determinants of juvenile and adult punishment in the Netherlands, European Journal of Criminology 12(6): 739-768.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2015), Straftoemetingsonderzoek revisited, Delikt en Delinkwent 45(1): 33-41.artikel in tijdschrift
 • Raaijmakers E.A.C., Keijser J.W. de, Nieuwbeerta P. & Dirkzwager A.J.E. (2015), Criminal defendants' satisfaction with lawyers: perceptions of procedural fairness and effort of the lawyer, Psychology, Crime & Law 21(2): 186-201.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Malsch M., Kranendonk R., Keijser J.W. de, Elffers H., Komter M. & Boer M. de (2015), Kijken, luisteren, lezen: De invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel over verdachtenverhoren Politiewetenschap no. 79. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.boek
 • Malsch M., Kranendonk R., Keijser J.W. de, Elffers H. Komter M.L. & Boer M. (2015), De papieren muur. Proces-verbaal maakt bewijsvoering soms onbetrouwbaar, Nederlands Juristenblad 90(3): 179-184.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Weerman F.M. & Keijser J.W. de (2015), Profielen van fraudeurs en frauderende bedrijven, Delikt en Delinkwent 45(5): 387-394.artikel in tijdschrift
 • Kranendonk R., Elffers H., Komter M., Boer M. & Keijser J.W. de (2015), PV’s en opnamen van verdachtenverhoren: Een wereld van verschil, Tijdschrift voor de Politie 77: 6-12.artikel in tijdschrift
 • Weerman, F., Keijser, J.W. de, Huisman & W. (2015), Woning, werk, wederhelft: Wat is waar van een oude wijsheid?, Delikt en Delinkwent 2015(45(7)): 545-553.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Lange E.G.M. de & Wilsem J.A. van (2014), Wrongful convictions and the Blackstone ratio: An empirical analysis of public attitudes, Punishment & Society 16: 32-49.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Raaijmakers E.A.C., Keijser J.W. de, Nieuwbeerta P., Dirkzwager A.J.E. & Reef J. (2014), De subjectieve zwaarte van detentie: Een empirisch onderzoek, Tijdschrift voor Criminologie 56(1): 60-80.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Malsch M., Taverne M.D., Keijser J.W. de, Elffers H. & Kranendonk P.R. (2014), DNA-rapportage: aanleiding voor debat?, Delikt en Delinkwent 44: 19-34.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de (2014), Penal theory and popular opinion: The deficiencies of direct engagement.. In: Ryberg J., Roberts J.V. (Red.) Popular Punishment: On the Normative Significance of Public Opinion for Penal Theory Studies in penal theory and philosophy. New York: Oxford University Press. 101-118.boekdeel
 • Weerman F.M., Huisman W. & Keijser J.W. de (2014), Criminaliteit over meerdere generaties, Delikt en Delinkwent 44(5): 389-396.artikel in tijdschrift
 • Roberts J.V. & Keijser J.W. de (2014), Democratising punishment: Sentencing, community views and values, Punishment & Society 16(4): 474-498.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huisman W., Weerman F.M & Keijser J.W. de (2014), Criminaliteit in cyberspace, Delikt en Delinkwent 44(1): 40-45.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F. (2014), Beleving van detentie: een kwestie van import en deprivatie, Delikt en Delinkwent 44(7): 553-559.artikel in tijdschrift
 • Haas N.E., Keijser J.W. de & Bruinsma G.J.N. (2014), Public support for vigilantism, confidence in police and police responsiveness, Policing and Society 24: 224-241.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Huisman W. & Weerman F.M. (2013), Een andere wind op justitie? Over oude en nieuwe voornemens van het nieuwe kabinet, Delikt en Delinkwent 43(1): 51-58.artikel in tijdschrift
 • Kampen M., Keijser J.W. de & Schoep G.K. (2013), Het effect van de slachtofferverklaring op de straftoemeting: een experimenteel onderzoek onder rechtenstudenten, Tijdschrift voor Criminologie 55(1): 24-43.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Weerman F.M., Huisman W. & Keijser J.W. de (2013), Werkt wat elders werkt ook bij ons?, Delikt en Delinkwent 7: 403-409.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Taverne M.D., Elffers H., Keijser J.W. de & Kranendonk P.R. (2013), DNA-rapporten: makkelijker kunnen we het niet maken, begrijpelijker wel. Den Haag: Boom Lemma.boek
 • Malsch M., Debets S.E.C., Keijser J.W. de & Wijk A. van (2013), Seriestalkers. In: Wijk A. van, Leiden I. van (red.) Serieplegers: Kenmerken, achtergronden en opsporing.. Den Haag: Boom Lemma. 95-110.boekdeel
 • Raaijmakers E.A.C., Keijser J.W. de, Nieuwbeerta P. & Dirkzwager A. (2013), Tevredenheid met advocaten onder Nederlandse preventief gedetineerden: percepties van procedurele rechtvaardigheid, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 92(4): 234-249.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Huisman W. & Weerman F.M. (2013), Het criminele brein en het vraagstuk van de strafrechtelijke aansprakelijkheid, Delikt en Delinkwent 43(7): 532 - 538.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de (2013), De ongemakkelijk relatie tussen publieke opinie en theorie en praktijk van straf. In: Ruyter S., Bernasco W., Huisman W., Bruinsma G. (Red.) Eenvoud en verscheidenheid. Liber Amicorum Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam. 137-149.boekdeel
 • Haas N.E., Keijser J.W. de & Bruinsma G.J.N. (2012), Public support for vigilantism: an experimental study (online first), Journal of Experimental Criminology.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Haas N.E., Keijser J.W. de & Bruinsma G.J.N. (2013), Public support for vigilantism: an experimental study, Journal of Experimental Criminology 8(4): 387-413.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Malsch M., Kranendonk M. & Gruijter M. (2012), Written records of police interrogation: Differential registration as determinant of statement credibility and interrogation quality, Psychology, Crime & Law 18(7): 613-629.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de & Elffers H. (2012), Understanding of forensic expert reports by judges, defense lawyers and forensic professionals, Psychology, Crime & Law 18(2): 191-207.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2012), Het mysterie van het wetsvoorstel Minimumstraffen, Delikt en Delinkwent 42(1): 61-68.artikel in tijdschrift
 • Wermink H.T., Keijser J.W. de & Schuyt P.M. (2012), Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken: Een kwantitatief onderzoek naar de rol van specifieke kenmerken van de dader, Nederlands Juristenblad (11): 726-733.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Alberts W.C., Keijser J.W. de & Nijboer J.F. (2012), Disqualification from a profession or an office: nature and actual practice. In: Malsch M., Duker M. (Red.) Incapacitation: Trends and new perspectives. Farnham: Ashgate. 171-184.boekdeel
 • Malsch M., Keijser J.W. de & Gruijter M. (2012), Het opmaken van proces-verbaal van een verdachtenverhoor: ervaringen en oordelen van verbalisanten. Amsterdam: NSCR.rapport
 • Keijser J.W. de, Malsch M., Gruijter M., Komter M. & Elffers H. (2012), De gevolgen van beeld en geluid voor het proces-verbaal van verdachtenverhoor, Het tijdschrift voor de politie(10): 30-33.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de (2011), Never mind the pain, it’s a measure! Justifying measures as part of the Dutch bifurcated system of sanctions. In: Tonry M. (Red.) Retributivism has a past. Has it a future?. Oxford: Oxford University Press. 188-213.boekdeel
 • Weerman F.M., Keijser J.W. de & Huisman W. (2011), Over dalende criminaliteitscijfers en speculerende criminologen, Delikt en Delinkwent 41(1): 64-73.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Alberts W.C., Keijser J.W. de & Nijboer J.F. (2011), Ontzetting uit beroep of ambt: Herleving van een weinig gebruikte straf?, Justitiële Verkenningen 37: 77-89.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de & Schuyt P.M. (2011), De vogelvrije veelpleger. In: Leun J.P. van der, Muller E.R., Schuyt P.M., Woude M.A.H. van der (Red.) De vogel vrij: Liber amicorum prof.dr.mr. Martin Moerings. Den Haag: Boom Lemma. 71-82.boekdeel
 • Weerman F.M., Huisman W. & Keijser J.W. de (2011), Sekseverschillen en criminaliteit, Delikt en Delinkwent 41(4): 439-448.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Keijser J.W. de & Debets S.E.C. (2011), Are stalkers recidivists? Repeated offending by convicted stalkers, Violence & Victims 26: 3-15.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Debets S.E.C., Keijser J.W. de & Malsch M. (2011), Stalkers na veroordeling op het rechte pad? Een exploratief onderzoek naar de recidive onder stalkers, Panopticon 32: 12-28.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Malsch M., Keijser J.W. de & Riedijk T. (2011), Non-verbale uitingen: Wel of niet opnemen in het proces-verbaal van verdachtenverhoren door de politie?, Delikt en Delinkwent 41(9): 1-15.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Weerman F. & Keijser J.W. de (2011), Strafrecht, vertrouwen in de rechtspraak en de rechtspositie van slachtoffers, Delikt en Delinkwent 41(7): 842-850.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Alberts W.C., Keijser J.W. de & Nijboer J.F. (2010), Beroepsverboden in Nederland: De strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt nader bekeken. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Koppen P.J. van, Jelicic M., Merkelbach H. & Keijser J.W. de (2010), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht. Deventer: Kluwer.boek
 • Keijser J.W. de (2010), Straftheorieën en de praktijk. In: Koppen P.J. van, Merckelbach H., Jelicic M., Keijser J.W. de (Red.) Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht. Deventer: Kluwer. 895-909.boekdeel
 • Koppen P.J. van & Keijser J.W. de (2010), Beslissende rechters. In: Koppen P.J. van, Merckelbach H., Jelicic M., Keijser J.W. de (Red.) Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht. Deventer: Kluwer. 861-873.boekdeel
 • Koppen P.J. van, Merckelbach H., Jelicic M. & Keijser J.W. de (2010), Over de rechtspsychologie. In: Koppen P.J. van, Merckelbach H., Jelicic M., Keijser J.W. de (Red.) Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht. Deventer: Kluwer. 1-10.boekdeel
 • Keijser J.W. de, Malsch M., Kranendonk M. & Gruijter M. (2010), Het verhoor op schrift of op band? De gevolgen van het ‘verbaliseren’ van verhoren voor het oordeel van de jurist, Nederlands Juristenblad 85: 2402-2407.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Weerman F.M. & Keijser J.W. de (2010), Radicalisering en terrorisme, Delikt en Delinkwent 40(8): 97-104.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Huisman W. & Weerman F.M. (2010), De rekenende rechter, Delikt en Delinkwent 40(4): 524-531.artikel in tijdschrift
 • Weerman F.M., Huisman W. & Keijser J.W. de (2010), Geweld in de publieke ruimte, Delikt en Delinkwent 40(7): 915-922.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Malsch M., Kranendonk M. & Gruijter M. (2010), Een proces-verbaal opschrijven: de verschillen en de gevolgen, (Kennislink). [website]overig
 • Elffers H. & Keijser J.W. de (2009), Het ongeloof in de kloof: Wat moeten we denken van de uiteenlopende resultaten van onderzoek naar de punitiviteitskloof?, Delikt en Delinkwent 39(8): 842-850.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de & Elffers H. (2009), Cross jurisdictional differences in punitive public attitudes?, European Journal on Criminal Policy and Research 6: 47-62.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de & Elffers H. (2009), Punitive public attitudes: A threat to the legitimacy of the criminal justice system?. In: Oswald M.E., Bieneck S., Hupfeld-Heineman J. (Red.) Social psychology of punishment of crime. Chichester: John Wiley & Sons. 55-74.boekdeel
 • Keijser J.W. de, Huisman W. & Weerman F.M. (2009), De effecten van straffen en maatregelen (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 39(7): 750-759.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Groenen A., Keijser J.W. de & Vervaeke G. (2009), Dealing with stalking: police intervention or court decision?, International Review of Victimology 16: 51-65.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scheirs V., Beyens K. & Keijser J.W. de (2009), De slachtoffergerichte dimensie in rechterlijk denken: België en Nederland vergeleken, Tijdschrift voor herstelrecht 9: 7-19.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Weerman F.M., Keijser J.W. de & Huisman W. (2009), De controverse rond buurt en jeugdcriminaliteit (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 39(4): 410-418.artikel in tijdschrift
 • Weerman F.M., Keijser J.W. de & Huisman W. (2009), Hernieuwd onderzoek naar gedetineerden (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 39: 49-57.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Elffers H., Kok R. & Sjerps M. (2009), Bijkans begrepen: Feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Elffers H. & Keijser J.W. de (2008), Different perspectives, different gaps: Does the general public demand a more responsive judge?. In: Kury H. (Red.) Fear of Crime - Punitivity: New Developments in Theory and Research. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer. 425-446.boekdeel
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F.M. (2008), Culturele criminologie ontketend (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 38(1): 74-80.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Weerman F.M. & Keijser J.W. de (2008), Criminologie en internationale misdrijven (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 38(7): 773-780.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de & Elffers H. (2008), Straffen in context: Het effect van referentiekaders op de publieke opinie over straf, Tijdschrift voor Criminologie 50: 233-247.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Elffers H. & Bunt H.G. van de (2008), Responsive but misunderstood: Dutch judges on their relation to society. In: Kury H. (Red.) Fear of Crime - Punitivity: New Developments in Theory and Research. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer. 471-488.boekdeel
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2008), Criminaliteitscijfers: roeien met de riemen die je hebt of schaatsen op dun ijs? (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 38(4): 409-415.artikel in tijdschrift
 • Haas N.E., Keijser J.W. de & Vanderveen G.N.G. (2007), Steun voor eigenrichting. Invloed van ernst van de aanleiding en mate van planning, een experiment, Tijdschrift voor Criminologie 49(1): 45-56.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Elffers H. & Keijser J.W. de (2007), De punitiviteitskloof tussen rechters en publiek: Effect van referentiekader en van media aandacht, NSCR Rapport-2007-4.artikel in tijdschrift
 • Elffers H. & Keijser J.W. de (2007), De strafrechter en de burger: Zij konden bijeen niet komen, het water was veel te diep, Rechtstreeks(2): 7-30.artikel in tijdschrift
 • Elffers H., Keijser J.W. de, Van Koppen P.J. & Haeringingen Van (2007), Newspaper juries: A field experiment concerning the effect of information on attitudes towards the criminal justice system, Journal of Experimental Criminology 3(2): 163-182.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de & Elffers H. (2007), Onbegrip voor het strafoordeel bedreigt het draagvlak voor het rechtssysteem niet. In: Malsch M., Van Maanen N. (Red.) De begrijpelijkheid van de rechtspraak. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 115-128.boekdeel
 • Keijser J.W. de & Koppen P.J. van (2007), Paradoxes of proof and punishment: Psychological pitfalls in judicial decision making, Legal and criminological psychology 12: 189-2005.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Van Koppen P.J. & Elffers H. (2007), Bridging the gap between judges and the public? A multi-method study, Journal of Experimental Criminology 3: 131-161.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2007), Experimenten in de criminologie (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 37: 400-409.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2007), Onderzoek naar de begrijpelijkheid van de rechtspraak (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 37: 706-710.artikel in tijdschrift
 • Weerman F.M., Keijser J.W. de & Huisman W. (2007), Etnische minderheden en criminaliteit (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 37: 95-104.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F.M. (2006), ‘Evidence based’, wat is dat eigenlijk? (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 36: 798-796.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Koppen P.J. van & Elffers H. (2006), Op de stoel van de rechter: Oordeelt het publiek net zo als de strafrechter?. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.rapport
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2006), Ontwikkelingen bij de politie: centralisatie, prestatie, en informatie (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 36: 60-68.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2006), Onveiligheidsgevoelens (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 36: 452-459.artikel in tijdschrift
 • Malsch M., Keijser J.W. de & Rodjan A. (2006), Het succes van de Nederlandse belagingswet: groei aantal zaken en opgelegde sancties, Delikt en Delinkwent 36: 59-66.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Weerman F. & Huisman W. (2005), Het brede werkterrein van de criminologie, Delikt en Delinkwent: 63-75.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Weerman F. & Keijser J.W. de (2005), Criminologie en economisch strafrecht, Delikt en Delinkwent: 923-932.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de (2005), Het relatieve draagvlak voor herstel, Tijdschrift voor herstelrecht 5(1): 35-40.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Weerman F.M. & Keijser J.W. de (2005), Crimineel gedrag gevolgd tot het 70ste levensjaar: Nieuwe inzichten uit onderzoek naar de levensloop van daders (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 35: 559-567.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F. (2004), Georganiseerde criminaliteit, Delikt en Delinkwent: 84-94.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F. (2004), Onderzoek naar de levensloop van daders en het denken over misdaad en straf, Delikt en Delinkwent: 530-539.artikel in tijdschrift
 • Bruinsma G.J.N., Elffers H. & Keijser J.W. de (Red.) (2004), Punishment, Places and Perpetrators. Developments in Criminology and Criminal Justice Research. Cullompton: Willan Publishing.boekredactie
 • Bunt H.G. van de, Keijser J.W. de & Elffers H. (2004), Responsieve rechters, Rechtstreeks(2): 7-33.artikel in tijdschrift
 • Elffers H. & Keijser J.W. de (2004), Het geloof in de kloof: Wederzijdse beelden van rechters en publiek. In: De Keijser J.W., Elffers H. (Red.) Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter: De wisselwerking tussen rechter en samenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 53-84.boekdeel
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F.M. (2004), Onderwijs in de criminologie (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 34: 850-856.artikel in tijdschrift
 • Huisman W., Keijser J.W. de & Weerman F.M. (2004), Criminologie (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 34(1): 84-94.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de (2004), Disorientation in sentencing. In: Abrunhosa R. (Red.) Victims and offenders. Brussel: Politeia. 280-291.boekdeel
 • Keijser J.W. de (2004), Doelen van straf: Morele theorieën als grondslag voor een legitieme strafrechtspleging. In: Van Stokkom B. (Red.) Straf en herstel: Ethische reflecties over sanctiedoeleinden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 43-65.boekdeel
 • Keijser J.W. de, Bunt H.G. van de & Elffers H. (2004), Strafrechters over maatschappelijke druk, responsiviteit en de kloof tussen rechter en samenleving. In: De Keijser J.W., Elffers H. (Red.) Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter: De wisselwerking tussen rechter en samenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 21-51.boekdeel
 • Keijser J.W. de & Elffers H. (Red.) (2004), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter: De wisselwerking tussen rechter en samenleving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boekredactie
 • Keijser J.W. de & Koppen P.J. van (2004), Compensatoir straffen: Over de relatie tussen bewijs, overtuiging en straf. In: De Keijser J.W., Elffers H. (Red.) Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter: De wisselwerking tussen rechter en samenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 133-183.boekdeel
 • Hessing D.J, Keijser J.W. de & Elffers H. (2003), Explaining capital punishment support in an abolitionist country: The case of the Netherlands, Law and Human Behavior 27: 605-622.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Weerman F.M. & Huisman W. (2003), Veelplegers (Rubriek Criminologie), Delikt en Delinkwent 33: 452-459.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de, Leeden M. van der & Jackson J.L. (2002), From Moral Theory to Penal attitudes and Back: A Theoretically Integrated Modeling Approach, Behavioral sciences and the law 20: 317-335.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bruinsma G.J.N. & Keijser J.W. de (2002), Varying victimization reporting rates between countries: Impalpable research findings. In: Nieuwbeerta P.N. (Red.) Crime Victimization in Comparative Perspective. Results from the International Crime Victim Survey, 1989-2000. Leiden: NSCR. 375-390.boekdeel
 • Bruinsma G.J.N. & Keijser J.W. de (2002), Potentials and pitfalls of aggregated data in comparative victimology: The case of varying reporting rates between countries. In: Nieuwbeerta P. (Red.) Crime Victimization in Comparative Perspective: Results from the International Crime Victims Survey, 1989-2000. Den Haag: Boom. 375-390.boekdeel
 • Elffers H., Hessing D.J, Keijser J.W. de & Koppen P.J. van (2002), Nederland veiliger: Door Bin Laden durven we weer de straat op, Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg 1: 60-62.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de, Elffers H. & Hessing D.J (2002), Van doelbewust publiek naar doelmatige rechters, Nederlands Juristenblad 77(1): 1-4.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de & Malsch M. (2002), Is spreken zilver en zwijgen goud? Spreekrecht en het ontstemde slachtoffer, Delikt en Delinkwent 32: 5-20.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de (2001), Werken naar verdiende loon, Tijdschrift voor Criminologie 2: 208-215.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de (2001), Theoretische reflectie: De vergeten basis voor een bezonnen rechtspleging, Delikt en Delinkwent 31: 390-415.artikel in tijdschrift
 • Koppen P.J. van, Keijser J.W. de & Poot C.J. (2001), Liberalisering van overvallen: Effect van avondopenstelling van winkels op het aantal overvallen, Tijdschrift voor Criminologie 3: 274-286.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de (15 maart 2000), Punishment and Purpose. From moral theory to punishment in action (Dissertatie). Amsterdam: Thela Thesis. Promotor(en) en Copromotor(en):Michon J.A., Fiselier J.P.S.dissertatie
 • Keijser J.W. de (2000), Portret, Facta 8(7): 28-29.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Keijser J.W. de (2000), De bedoeling van straf in theorie en praktijk: Verslag van een onderzoek bij Nederlandse rechters en raadheren, Trema(6): 222-226.artikel in tijdschrift
 • Keijser J.W. de (1999), Psychologische aspecten van straftoemeting: De witte plek van Snel en de juiste strafmaat van Verwoerd, Tijdschrift voor Criminologie 41: 186-189.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Carrière R.M., Malsch M., Vermunt R & Keijser J.W. de (1998), Victim-offender negotiations: an explorartory study on different damage types and compensation, International Review of Victimology 5: 221-234.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de (1998), Het meten van attitudes ten aanzien van straf: Theorie, praktijk en toepassingen, Gedrag en Organisatie 11: 15-24.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Keijser J.W. de (1997), De verhouding tussen resocialisatie, vergelding en herstel. In: Wittebrood K., Michon J.A., Voert M.J. ter (Red.) Nederlanders over criminaliteit en rechtshandhaving. Arnhem: Gouda Quint. 75-84.boekdeel
 • Keijser J.W. de & Malsch M. (1997), Tevredenheid met politie: De relatie met slachtofferschap. In: Wittebrood K., Michon J.A., Voert M.J. ter (Red.) Nederlanders over Criminaliteit en Rechtshandhaving. Arnhem: Gouda Quint. 85-92.boekdeel
 • Koppen P.J. van & Keijser J.W. de (1997), Desisting Distance Decay, Criminology 35: 505-515.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jackson J.L., Keijser J.W. de & Michon J.A. (1995), A Critical look at alternatives to custody, Federal Probation 59: 43-51.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Docent
 • European Journal of Criminology Editorial board
 • Stichting Studiecentrum Rechtspleging Docent
 • Nederlands Forensisch Instituut Trainer