Universiteit Leiden

nl en

Jan de Keijser

Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. J.W. de Keijser
Telefoon
+31 71 527 7228
E-mail
j.w.de.keijser@law.leidenuniv.nl

Sinds november 2014 is Jan de Keijser Hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Jan de Keijser

Algemeen

Jan de Keijser (1968) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. In maart 2000 promoveerde hij cum laude in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de betekenis van straftheorieën in de praktijk van straftoemeting. In 2010 kwam Jan bij de afdeling Criminologie in dienst als Universitair Hoofddocent. Sinds november 2014 is hij Hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Jan is opleidingsdirecteur van de bachelor- en masteropleidingen Criminoloie.

Onderzoek

Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar factoren die van invloed zijn op de legitimiteit van het strafrechtelijk systeem. Dat houdt onder andere onderzoek in naar rechterlijke beslissingsprocessen over bewijs en straf, publieke percepties van criminaliteit en rechtshandhaving, en de wisselwerking tussen juristen en technisch forensisch deskundigen. Bij zijn onderzoek komen nagenoeg alle (professionele) procesdeelnemers aan bod (politie, officieren van Justitie, rechters, advocaten, deskundigen), maar ook de publieke opinie. Het onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen strafrecht en sociale wetenschappen en laat zich kenmerken door gebruik en combinatie van uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen.

Hij publiceerde boeken en artikelen in nationale en internationale tijdschriften over o.a. deskundigenbewijs, waardering van processen verbaal, maatschappelijke responsiviteit van de rechter, de kloof tussen rechter en samenleving, morele straftheorieën, strafdoelen, rechterlijke straftoemeting, en publieke opinie over straf.

Promovendi (huidig):

·         Promotor (met prof.mr. J. Crijns) van Lucas Noyon, Wisselwerking tussen OM en algemeen publiek, (gestart 2015).

·         Promotor (met prof.dr. A. Popma) van Babette van Hazebroek, Trajecten van en Reacties op Persistent Delinquent Gedrag, (gestart 2016)

·         Promotor (met prof.dr.ing. C. Berger) van Wouter Karst, De bewijskracht van medische bevindingen bij vermoedens van seksueel misbruik (buitenpromovendus NFI), (gestart 2015).

·         Promotor (met prof.dr. P. Nieuwbeerta) van Ellen Raaijmakers, Subjectief ervaren strafleed (promoveert 12 januari 2017).

Onderwijs

Zijn reguliere vakken in het curriculum van Criminologie zijn: Inleiding Rechtspsychologie (Ba1) en Preventie en Straffen (Ba3). Daarnaast verzocht hij onderwijs en trainingen bij SSR en NFI.

Hoogleraar Criminologie

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C105

Contact

  • Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Docent
  • European Journal of Criminology Editorial board
  • Stichting Studiecentrum Rechtspleging Docent
  • Nederlands Forensisch Instituut Trainer