Universiteit Leiden

nl en

Jan Crijns

Academic Director, Professor of Criminal Law and Criminal Procedure

Name
Prof.mr. J.H. Crijns
Telephone
+31 71 527 7521
E-mail
j.h.crijns@law.leidenuniv.nl

Jan Crijns (1978) is professor of criminal law and criminal procedure at the Institute for Criminal Law and Criminology of Leiden University. He is also a research fellow in the researchprogramme Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.   

On the 17th of June 2010 Jan Crijns obtained his PhD degree (cum laude). His dissertation is entitled 'De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht.' (The Criminal Contract. The Legal Relationship with the Public Prosecutor in the Interface of Public and Private law.)  

Jan Crijns publishes extensively on Dutch criminal procedural law. He is an editor for 'Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering' (Text and Commentary, Criminal Law and Criminal Procedural Law) and permanent author for 'Ars Aequi KwartaalSignaal' and 'European Human Rights Cases'. Jan Crijns is a substitute judge at the District Court of Haarlem and at the 's-Hertogenbosch Court of Appeals.

 

Academic Director, Professor of Criminal Law and Criminal Procedure

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 3.32

Contact

Publications

 • Wolters Kluwer Redacteur Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
 • Ars Aequi Auteur KwartaalSignaal, rubriek Straf(proces)recht
 • Openbaar Ministerie Lid Centrale Toetsingscommissie (CTC), GTB-kamer
 • Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Docent Verdiepingscursus strafrechtelijk bewijsrecht
 • Sdu Redacteur Strafblad
 • Wolters Kluwer Redactieraad Collegebundel
 • Gerechtshof 's Gravenhage Honorair raadsheer-plaatsvervanger
 • Prof. A.E.J. Modderman Stichting Voorzitter
 • Boom juridisch Redacteur Platform en Tijdschrift Modernisering Strafvordering
 • Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) Voorzitter diverse begeleidingscommissies
 • Sdu Annotator European Human Rights Cases

This website uses cookies. More information