Universiteit Leiden

nl en

Inger Schipper

Hoogleraar Ongevalschirurgie

Naam
Prof.dr. I.B. Schipper
Telefoon
+31 71 526 5025
E-mail
i.b.schipper@lumc.nl

Inger Schipper is hoogleraar Traumachirurgie, afdelingshoofd van de subafdeling Traumachirurgie en hoofd van het Traumacentrum West. Professor Schipper is voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, heeft zitting in de Gezondheidsraad, is lid van de Committee on Trauma van het American College of Surgery, en is voorzitter van het bestuur van AO Nederland. Zij is betrokken bij vele nationale en internationale initiatieven op het gebied van trauma gerelateerd onderzoek en onderwijs.

Meer informatie over Inger Schipper

Inger Schipper is hoogleraar Traumachirurgie, afdelingshoofd van de subafdeling Traumachirurgie en hoofd van het Traumacentrum West. Professor Schipper is voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, heeft zitting in de Gezondheidsraad, is lid van de Committee on Trauma van het American College of Surgery, en is voorzitter van het bestuur van AO Nederland. Zij is betrokken bij vele nationale en internationale initiatieven op het gebied van trauma gerelateerd onderzoek en onderwijs.

Traumachirurgie

Trauma is de nummer 1oorzaak van sterfte in de bevolking jonger dan 40 jaar oud. Weinig mensen beseffen dat trauma wereldwijd meer sterfte veroorzaakt dan Malaria en HIV bij elkaar. In Nederland bezoeken meer dan 3.000.000 trauma patiënten per jaar de SpoedeisendeHulp afdeling, 80.000 daarvan hebben verwondingen die behandeling in het ziekenhuis en acute opname nodig hebben en meer dan 5.000 zijn zwaar gewond, de zogenaamde poly trauma patiënten. Al deze letselcategorieën hebben aanzienlijke socioeconomische gevolgen. In de nabije toekomst, als gevolg van de stijgende gemiddelde leeftijd van onze bevolking, zullen we complexe fracturen meer en meer tegenkomen, zowel bij ernstig gewonde patiënten als bij patiënten met een enkelvoudige letsels. Heupfracturen zijn een illustratief voorbeeld. De prevalentie van heupfracturen gestegen van 14.000 in 2012 tot bijna 20.000 in 2017. Gezondheidszorg evaluatie van trauma patiënten zal vergelijkende resultaten studies en prognostische modellering omvatten. OP deze wijze zullen ook de toenemende gevolgen van letsels als ziekte in de maatschappij duidelijk worden.

De onderzoekslijn 'complex trauma zorg' heeft betrekking op de top-referentiele zorg functies (TRFs) die uit de benoeming van het LUMC als regionaal Traumacentrum volgen. De tweede Researchlijn is '(kosten) effectiviteit van de zorg voor veelvoorkomende fracturen'. Beide onderzoekslijnen zijn ingebed in de thema's Prognostic Clinical Modelling en Optimising Clinical Outcome

Wetenschappelijke carrière

Prof. Schipper heeft haar studies biomedische wetenschappen en geneeskunde gevolgd aan de Universiteit Leiden, waar zij in 1991 afstudeerde als biomedicus en in 1993 als arts. Zij promoveerde tot doctor in de Geneeskunde in 2003 op het proefschrift   “Treatment of unstable trochanteric fractures: The balance between man and material“, waarin de behandeling van niet stabiele heupfracturen beschreven staat. De opleiding tot chirurg heeft zij gevolgd in Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en het ziekenhuis de Weezenlande in Zwolle. Van 2000 tot 2008 was zij als chirurg/traumatoloog verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam en medisch hoofd van het Traumacentrum Zuid-West Nederland. In 2008 werd zij benoemd als hoogleraar Traumachirurgie en hoofd van de subafdeling Traumachirurgie in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden. Haar oratie op 28 september 2009 was getiteld De X-factor in de ongevalchirurgie. Sinds haar benoeming staat zij aan het hoofd van het Traumacentrum West.

Volg I.B. Schipper:

LinkedIn| ResearchGate| LUMC

Hoogleraar Ongevalschirurgie

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 1
 • Heelkunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer D6-039

Contact

Publicaties

 • AO Foundation Member Ethics and Compliance committee AO
 • European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) President
 • Injury Member editorial board
 • Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RvT RAVU) Member Supervising board
 • AO Nederland voorzitter
 • British Journal of Surgery Editorial board
 • European Society for Trauma and Emergency Bestuurslid
 • Gezondheidsraad lid
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.