Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Hoko Horii

Promovendus


Naam H. Horii
Telefoon +31 71 527 7703
E-mail h.horii@law.leidenuniv.nl

Titel onderzoek: Understanding Reasons behind the Persisting Gap between International Human Rights Standards and Social Practices on Child Marriage in Indonesia.

Promovendus
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Metajuridica
Recht en bestuur ontwikkelingslanden/VVI
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex
Contact
+31 71 527 7703
h.horii@law.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden