Universiteit Leiden

nl en

Frans Sonneveldt

Hoogleraar Successiewet en estate planning

Naam
Prof.dr. F. Sonneveldt
Telefoon
+31 71 527 8831
E-mail
f.sonneveldt@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6804-3491

Prof. dr. F. Sonneveldt is sinds 1 september 2007 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht (Successiewet en Estateplanning) .

Meer informatie over Frans Sonneveldt

Prof. dr. Frans Sonneveldt studeerde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Leiden achtereenvolgens Slavische taal- en letterkunde (1982, cum laude) en Nederlands recht (1986). Aansluitend volgde hij de postdoctorale opleiding belastingkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (1989, cum laude). Hij promoveerde in 2000 aan de Universiteit Utrecht (De private express trust in de Nederlandse Successiewet 1956).

Hij is momenteel partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients te Den Haag. Hij is hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden, lecturer International Tax Program aan de Universiteit Leiden en docent internationale estate planning aan de Universiteit van Lausanne te Zwitserland. Tevens is hij hoofddocent Grotius specialisatieopleiding estate planning. Hij is daarnaast nog bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en tevens raadsheer-plaatsvervanger Hof ’s-Hertogenbosch.

Gedurende de periode 2001-2011 was hij bijzonder hoogleraar estate planning aan de Universiteit Utrecht. Hij was visiting scholar aan Harvard Law School en guest lecturer aan Queens’ College, Cambridge, New York University and the University of Neuchâtel, Switzerland.

Tevens is hij in 1999 General Reporter geweest voor de European Association of Tax Law Professors. Sonneveldt was spreker op een seminar over internationale estate planning tijdens het IFA congres in 2002 te Oslo, voorzitter van een seminar over dit onderwerp tijdens het IFA congres in 2004 te Wenen en leider van een paneldiscussie gewijd aan één van de hoofdthema’s ('Death as a taxable event and its international ramifications') tijdens het IFA congres in 2010 te Rome. Sinds 2014 is hij lid van de ‘group of experts on removing tax problems facing individuals who are active across borders within the EU’ bij de Europese Commissie.

De heer Sonneveldt heeft talloze publicaties geschreven over nationale en internationale estate planning, de Anglo-Amerikaanse trust, civiel recht en fiscaal recht in binnen- en buitenland.

Hoogleraar Successiewet en estate planning

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C216

Contact

 • Sonneveldt F. (2020), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. boek
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2020), De ethische dimensie van estate planning vanuit een casuïstisch perspectief, Kwartaalbericht Estate Planning 2020(3): 13-16. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2020), La problématique de la double imposition des successions dans l'Union européenne: quo vadis, Journal de droit fiscal 2019(9/10): 257-280. artikel in een tijdschrift
 • Reinhartz B.E., Blokland P., Schoenmaker F.A.M., Sonneveldt F., Stollenwerck A.H.N. & Valburch M.C.W.H. van (2020), Coronacrisis: nood eist wet!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2020(2 / 5): 6-12. artikel in een tijdschrift
 • Autar A.R., Burgerhart W., Geerlings J.R. & Sonneveldt F. (red.) (2019), Compendium Familie-erfgoedstrategie [Tweede druk]. Den Haag: Sdu. boekredactie
 • Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (red.) (2019), Compendium Estate Planning 2019 [Zevende druk]. Den Haag: Sdu. boekredactie
 • Sonneveldt F. (2019), Wegwijs in de Successiewet [Vierentwintigste druk] Wegwijsserie. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. boek
 • Sonneveldt F. (2019), De materiële bevoordeling als een in de wet verankerde mathematische formule?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2019(7241): 427-429. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2019), Fiscale aspecten van boedelafwikkeling. In: Autar A.R., Burgerhart W., Sonneveldt F. (red.) Compendium Estate Planning 2019. Den Haag: Sdu. 395-464. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2019), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Burgerhart W., Sonneveldt F. (red.) Compendium Estate Planning 2019. Den Haag: Sdu. 615-664. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2018), Wegwijs in de Successiewet [Drieëntwintigste druk] Wegwijsserie. Den Haag: Sdu. boek
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.) (2018), Compendium erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Sonneveldt F. & Richelle F. (2018), Twee perfectionisten vonden elkaar, Orde: magazine van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 2018(2): 22-25. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2018), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. Monografieën (Echt)scheidingsrecht nr. 7. The Hague: Sdu. boek
 • Sonneveldt F., Saija D.J., Seijsener M.A. & Deeleman S.A.C. (2018), Erven en schenken. Fiscale praktijkreeks nr. 17. The Hague: Sdu. boek
 • Sonneveldt F. (2018), Dubbele erfbelastingproblematiek in de Europese Unie: Quo vadis?. In: Liber Amicorum Rik Deblauwe. Gent: Knops Books. 579-602. boekdeel
 • Autar A.R., Baard C.B., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (red.) (2018), Compendium Estate Planning 2018. The Hague: Sdu. boekredactie
 • Sonneveldt F. (2018), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Baard C.B., Burgerhart W., Sonneveldt F. (red.) Compendium Estate Planning 2018. Den Haag: Sdu. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2017), Ligt een herziening van de Successiewet 1956 in het verschiet?, Ars Notariatus 16: 39-49. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2017), De rechtsgronden van de schenkbelasting, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 730-737. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2017), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie nr. 22. Den Haag: Sdu Uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. (2017), Één erfenis: één erfbelasting graag, Orde 16: 21-23. artikel in een tijdschrift
 • Autar A.R., Burgerhart W., Geerlings J.R. & Sonneveldt F. (red.) (2017), Compendium Familie-erfgoed-strategie. Den Haag: Sdu. boekredactie
 • Sonneveldt F. (2017), Op fictieve verkrijging ingevolge artikel 13a SW 1956 is BOR niet van toepassing, NLFiscaal Schenk- en erfbelasting(16): 49-51. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt, F. Verdickt & B. (2017), De Vlaamse visie op de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling, Tijdschrift Estate Planning 16: 519-541. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt, F. Beelen & D. van (2017), Erven, Familie vermogen 16: 156-165. artikel in een tijdschrift
 • Autar A.R., Baard C.B., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (red.) (2017), Compendium Estate Planning. Den Haag: Sdu. boekredactie
 • Sonneveldt & F. (2017), Is de toekomst van de Successiewet 1956 te destilleren uit het recente verleden?, NTFR-Beschouwingen 16: 14-18. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2016), Ultimum remedium ter bestrijding van de grensoverschrijdende erfbelastingproblematiek binnen de Europese Unie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 7121: 781-789. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2016), Wegwijs in de Successiewet. Wegwijsserie. The Hague: Sdu. boek
 • Sonneveldt F. (2016), Opinie: Behoort dubbele erfbelasting binnen de Europese Unie spoedig tot het verleden?, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(23 / 1436): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2016), (Echt)scheiding en fiscale aspecten Monografieën (Echt)scheidingsrecht nr. 14. The Hague: Sdu. boek
 • Vrijmoed M.F. & Sonneveldt F. (2016), Estate planning in het kader van de Belastingregeling Nederland Curaçao, FBN: fiscale berichten voor het notariaat 28(2 / 6). artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2016), Een Europese Erfbelastingverordening in de pijplijn, FBN: fiscale berichten voor het notariaat 2016(november): 7-9. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2016), Opinie: 'Help, ik heb de loterij gewonnen, wat nu?' Perikelen rondom de tienjaarstermijn, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(10): 14-16. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Expert Group for Taxation and Customs Union (2015), Ways to tackle inheritance cross-border tax obstacles facing individuals within the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union. rapport
 • Sonneveldt F. (2015), De Hoge Raad en de internationale aspecten van de Succesiewet 1956, NTFR 2015(2498): 6-11. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2015), '(Echtscheiding) en fiscale aspecten' Monografieën (Echt)scheidingsrecht nr. 7. Den Haag: SdU. boek
 • Deblauwe R., Biesmans A., Kroon B. de & Sonneveldt F. (2015), Gift and inheritance tax with regard to charities. In: EATLP International Tax Series, Volume II, IBFD.. 1-14. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2015), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Kolkman W.D. (red.) Compendium Estate Planning 2015. Compendium 'Estate Planning' Den Haag: Sdu. 557-586. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2015), Opinie: 'Na de Erfrechtverordening nu de Erfbelastingverordening?', NTFR 2015(1732): 1-4. artikel in een tijdschrift
 • Martens C.J.M. & Sonneveldt F. (2015), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie. Den Haag: Sdu. boek
 • Sonneveldt F. (2014), Een Opinie over Opinies, NTFR 15(1): 1-2. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2014), Een Opinie over Opinies, NTFR 90: 1-2. artikel in een tijdschrift
 • Autar A.R., Baart C.B., Sonneveldt F. & Kolkman W.D. (red.) (2014), Compendium 'Estate Planning' 2014. Den Haag: Sdu uitgever. boekredactie
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2014), (Echt)scheiding en fiscale aspecten Monografieën (Echt)scheidingsrecht nr. 7. Den Haag: Sdu uitgever. boek
 • Sonneveldt F. (2014), Europese ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting, FBN: fiscale berichten voor het notariaat : 3-9. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2014), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie. Den Haag: Sdu Uitgever. boek
 • Sonneveldt F. & Vegter J.B. (2013), APV's en internationale estate planningtsadvisering. Vier casusposities met Amerikaanse trustvormen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 1014-1026. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L (2013), (Echt)scheiding en fiscale aspecten nr. 11. Den Haag: Sdu Uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2013), Internationale aspecten van erf- en schenkbelasting. Deventer: Kluwer. boek
 • Sonneveldt F. & De Kroon B.B.A. (2013), International tax treatment of trusts, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 144(6995). artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2013), International tax treatment of trusts, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 1027-1033. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Vrijmoed M. (2013), The Inheritance and Gift Tax Treatment of Anglo-American Trusts. In: Basha L.A. (red.) A Guide to International Estate Planning: Drafting, Compliance, and Administration Strategies. Washington D.C.: American Bar Association. 485-523. boekdeel
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2013), Wegwijs in de Successiewet (achttiende druk). Den Haag: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. (2012), [Bespreking van: Boer, J.P. (2011) De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Den Haag: Sdu], Ars Aequi . artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2012), Bespreking van: Gubbels, N.C.G.(2011) Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Deventer: Kluwer Bespreking van: Gubbels N.C.G. (2011) Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2012(5): 258-262. boekbespreking
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2012), Gezamenlijk en/of opvolgend vruchtgebruik in de Successiewet 1956, NTFR-Beschouwingen 6(4): 14-19. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2012), Internationale aspecten van estate planning. In: Compendium estate planning. Den Haag: Sdu. 541-560. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2012), Opinie: Internationale erf(belasting)problematiek onder de loep, NTFR 13(38): 1-5. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2012), Voldoet Nederland aan de aanbeveling van de Europese Commissie op het gebied van de grensoverschrijdende erfbelasting?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 143(6934): 439-450. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2012), Wegwijs in de Successiewet (zeventiende druk). 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2011), Compendium 'Estate Planning'. Deventer: Kluwer. boek
 • Sonneveldt F. & Vrenegoor A.M. (2011), Door Nederlanders gehouden Frans onroerend goed. Rechtstreeks of via een SCI? Een fiscale vergelijking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6909): 987-996. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2011), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2011), Europese ontwikkelingen in de internationale Estate Planning, Fiscale Berichten voor het Notariaat 03-2011: 18-21. artikel in een tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de & Sonneveldt F. (2011), Het nieuwe fiscale partnerbegrip in de inkomstenbelasting, Estate Planner (8): 8-12. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Richelle F. (2011), 'Netherlands' - IFA - Cahier de droit fiscal international. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. (2011), Opinie; Een toekomst zonder nieuwe schenk- en erfbelastingverdragen?, NTFR 16: 1-3. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2011), Wegwijs in de Successiewet (zestiende druk). 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. & Richelle F. (2010), De vernieuwde Successiewet 1956; eindpunt of tussenstation?. In: Herziening belastingstelsel/Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts?. Edam: Orange House BV, in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. 19-24. boekdeel
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2010), Compendium 'Estate Planning'. Deventer: Kluwer. boek
 • Kroon B.B.A. de & Sonneveldt F. (2010), De schenking onder opschortende voorwaarde in het licht van de vernieuwde Successiewet 1956, Tijdschrift Erfrecht (1): 3-7. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2010), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2010), Erfrecht: fiscaalrechtelijke aspecten. In: Sonneveldt F., Stollenwerck F. (red.) Estate Planning. Den Haag: SDU Uitgevers. 135-182. boekdeel
 • Sonneveldt F. & Stollenwerck A.H.N. (2010), Estate planning, 9e druk. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. (2010), Fiscale wetgeving: van intercity tot tgv, Vakstudie Nieuws 07-01-2010. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2010), Het huwelijksvermogens- en erfrecht in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland: oceans apart, Kwartaalbericht estate planning september: 4-10. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Vrenegoor A.M. (2010), Het levenstestament in de Anglo-Amerikaanse wereld, Fiscaal tijdschrift vermogen 45(10): 20-23. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2010), Opvolgend Vruchtgebruik: een koerswijziging?, NTFR-Beschouwingen 16: 7-10. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2010), Rechtsvraag: Hoe dient omgegaan te worden met bestaande ik-opa testamenten vanaf 1 januari 2010, Fiscaal tijdschrift vermogen september: 30-31. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Verstijnen W. (2010), Tendencies in the Netherlands. Wien: Linde Verlag Wien Ges.m.b.H.. boek
 • Sonneveldt F. (2010), The Netherlands. In: Lyons QC T.J. (red.) Capital Taxes and Estate Planning in Europe. London: Sweet & Maxwell. 1101-1156. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2010), Thoroughly trained, professional tax advisers, Exposé 04-2010: 7-7. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2010), Wegwijs in de Successiewet (vijftiende druk). 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2009), Bedrijfsopvolging in België en Duitsland, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6808): 659-667. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2009), Column; De ‘restauratiewerkzaamheden’ in het wetsvoorstel van 20 april 2009, BelastingBrief (6): 1-2. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2009), De fiscale positie van de dga: Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (103): 83-88. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2009), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. In: Monografieën (echt)scheidingsrecht. Den Haag: SDU Uitgevers. boekdeel
 • Sonneveldt F. (2009), Ergernissen rond de erfbelasting, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal (7): 22-23. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2009), Internationale aspecten van de vernieuwde successiewet 1956, Fiscale Berichten voor het Notariaat (40): 24-28. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2009), Internationale aspecten van de vernieuwde Successiewet 1956, Fiscale Berichten voor het Notariaat (65): 22-25. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2009), Internationale aspecten van de vernieuwde Successiewet 1956, Weekblad Fiscaal Recht (6815): 731-737. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2009), L’histoire se répète: van Hendrik VIII en Jan Kees de Jager, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (4): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2009), Wegwijs in de Successiewet (veertiende druk). Den Haag: SDU Uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. (31 oktober 2008), Erfenis Kleinkind aan banden. Algemeen Dagblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. (1 juli 2008), De Jager wil erfbelasting drastisch gaan vernieuwen. Algemeen Dagblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. (24 juni 2008), Riskant contract: trouwen in gemeenschap. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2008), De laatste ontwikkelingen rondom remigratie in het kader van de Successiewet 1956, BelastingBrief 2008(november): 1-2. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2008), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. In: Monografieën (echt)scheidingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. 1-113. boekdeel
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2008), Internationale inspiratie voor een nieuwe Succcessiewet, Weekblad Fiscaal Recht mei 2008(6766): 592-599. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2008), Internationale suggesties voor de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie mei 2008(6757): 430-435. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2008), Onvolkomenheden in de SW 1956 en het BvdB 2001, NTFR : 1-4. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2008), Rechtsvraag, Fiscaal tijdschrift vermogen 2008(december): 23-25. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2008), The Tax treatment of the trust and of the fiducie in the Netherlands. In: Tirard J-M (red.) Trust & fiducie: concurrents ou compléments. Genève: Editions Academy & Finance SA. 305-332. boekdeel
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2008), Wegwijs in de Successiewet. Den Haag: Sdu uitgevers. boek
 • Sonneveldt F. (2007), Column 'Eindelijk helderheid ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten', BelastingBrief nov.(10): 1-1. artikel in een tijdschrift
 • Sonneveldt F. (2007), Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instelling. Deventer: Kluwer. rapport
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2007), Wegwijs in de Successiewet. Amersfoort: Sdu. boek
 • Mazars Bewind & Executele B.V. Bestuurder
 • Hof 's-Hertogenbosch Raadsheer plaatsvervanger
 • Universiteit Leiden Lecturer International Tax Program
 • Stichting Administratiekantoor Curpohold Bestuurder
 • Stichting Masterly The Hague Lid van Comité van Aanbeveling
 • Nationaal Fonds Kunstbezit Lid van de Raad van Toezicht
 • Stichting NLFiscaal Annotator
 • Stichting Internationaal Juridisch Instituut Bestuurder
 • Sebastiaan Genootschap Voorzitter
 • Universiteit Lausanne Docent Executive Master Program of Advanced Studies in International Taxation
 • Genootschap van Estate Planners Voorzitter Bestuur
 • Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) Lid van Wetenschappelijk Advies Raad (WAR)
 • Cornelis Kruseman-Jozina Maria Cornelia Ising Stichting Voorzitter van het Bestuur
 • EPN Buitengewoon lid
 • European Association of Tax Law Professors (EATLP) Member
 • Fiscaal Bureau voor Het Notariaat (FBN) Redacteur
 • NDFR Successierecht en overdrachtsbelasting Redactielid
 • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht lid van de Redactieraad
 • New York University Practice Council
 • Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Lid
 • Stichting Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning, verbonden met de UU lid Raad van Advies
 • The International Academy of Estate and Trust Law (San Francisco, CA) Academician
 • Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR) Vaste medewerker
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.