Universiteit Leiden

nl en

Esther Huiskers-Stoop

Universitair docent

Naam
Mr.dr. E.A.M. Huiskers-Stoop
Telefoon
+31 71 527 7827
E-mail
e.a.m.huiskers@law.leidenuniv.nl

Esther Huiskers-Stoop is sinds februari 2016 als universitair docent verbonden aan de Afdeling Belastingrecht van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken. Zij is coördinator en docent van de vakken Fiscaal Bestuursrecht en Moot Court Fiscaal Recht (bachelor 3). Binnen het onderzoeksprogramma ‘Grenzen van fiscale soevereiniteit’ doet zij onderzoek naar de bevordering van fiscale regelnaleving in de uitvoeringssfeer (internationaal op het terrein van Co-operative Compliance en nationaal op het terrein van Horizontaal Toezicht).

Meer informatie over Esther Huiskers-Stoop

Opleidingen

Nederlands recht

Universiteit van Amsterdam (1990-1997)

 

Fiscaal recht

Universiteit van Amsterdam (1995-1997)

 

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

NOB-beroepsopleiding (1997-2000)

 

Nederlandse Orde van Advocaten

NOVA-beroepsopleiding en Advocatenstage Rechtbank Amsterdam (2002-2005)

 

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON)

BKO-opleiding (2016-2017)

Loopbaan

Esther Huiskers-Stoop studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte zij als belastingadviseur in zowel de nationale als internationale belastingadviespraktijk van KPMG Meijburg & Co in Amstelveen (1997-2002), alwaar zij tevens de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft afgerond.

 

Geraakt door de procesrechtelijke kant van het vak, werkte zij vervolgens als advocaat-belastingkundige in de fiscale proces- en invorderingspraktijk van Jaeger Advocaten-belastingkundigen in Amsterdam (2002–2008), alwaar zij tevens de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en haar Advocatenstage bij de Rechtbank Amsterdam heeft afgerond.

 

 

 

Promotieonderzoek

De wens om carrière en de zorg voor een jong gezin te combineren heeft Esther Huiskers-Stoop in 2009 doen besluiten een promotietraject in te gaan bij de Erasmus School of Law Rotterdam. Op 19 november 2015 promoveerde zij op het proefschrift  ‘De effectiviteit van horizontaal belastingtoezicht. Een fiscaal-juridische en empirische analyse’.

 

Promotoren: prof. dr. P.A.M. Diekman RA en prof. dr. J.C.M. van Sonderen. Leescommissie: prof. mr. dr. G.J.M.E. de Bont, prof. dr. H.G. van de Bunt en prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau.

http://hdl.handle.net/1765/79080

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.19

Contact

 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Afschaffen inkeerregeling’, commentaar in: Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018, NTFR 2017(2393).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Algemene wet inzake rijksbelastingen: inkeerregeling’, in: Nota naar aanleiding van het verslag Overige Fiscale Maatregelen 2018, NTFR 2017(2669).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘AWR: Afschaffen inkeerregeling’, in: Belastingpakket 2018 – schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Tweede kamer, NTFR 2017(2773).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Beantwoording Kamervragen over belastingrente, NTFR 2017(1646).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Beantwoording Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting, NTFR 2017(1858).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Beantwoording Kamervragen over telefonisch intrekken van bezwaren, NTFR 2017(685).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘Inkeerregeling’, in: Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2018 naar Eerste Kamer, NTFR 2017(3111).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Mededeling aan Tweede Kamer over gebruik ANPR-camerabeelden bij de belastingheffing, NTFR 2017(1972).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Mededeling aan Tweede Kamer over tijdstip afschaffen inkeerregeling, NTFR 2017(1973).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Nader rapport inzake wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, NTFR 2017(2803).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Nader rapport inzake wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, NTFR 2017(2412).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen’, NTFR 2017(2626).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Toegang tot antiwitwasinlichtingen’, commentaar in: Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen, NTFR 2017(2393).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘Toegang tot de antiwitwasinlichtingen financiële instellingen BES eilanden’, in: Nota naar aanleiding van het verslag Overige Fiscale Maatregelen 2018, NTFR 2017(2669).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Vragen naar aanleiding van het voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies, NTFR 2017(2694).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, NTFR 2017(2803).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wob-verzoek Handboek Controle Belastingdienst 2016’, NTFR 2017(1330).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), WOB-verzoek inzake gegevensuitwisseling, NTFR 2017(2949).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wob-verzoek inzake informatiebeschikkingen, NTFR 2017(919).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wob-verzoek over fotograferen van administraties, 2017(801).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), WOB-verzoek over verzuimboeten aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting, NTFR 2017(1859).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2016), Horizontaal belastingtoezicht: het onderbouwen van fiscaal vertrouwen, Vakblad Tax Assurance 2016(1): 38-46.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2016), Horizontaal belastingtoezicht: meer recht op antwoord, Weekblad Fiscaal Recht 145(7143 / 98): 642-652.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (19 november 2015), De effectiviteit van horizontaal belastingtoezicht. Een fiscaal-juridische en empirische analyse (Dissertatie, -, Erasmus Universiteit Rotterdam). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor(en) en Copromotor(en):P.A.M. Diekman en J.C.M. van Sonderen.dissertatie
 • Huiskers E.A.M. (2015), Promovendus aan het woord, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1368).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2014), De juridische kwalificatie van het individueel convenant horizontaal toezicht en de betekenis daarvan voor de toepassing in de rechtspraktijk, Maandblad Belasting Beschouwingen 2014(11): 438-459.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2013), Fiscale grensverkenning binnen een convenant horizontaal toezicht, Maandblad Belasting Beschouwingen 2013(1): 30-36.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2013), Horizontaal toezicht: een keuze tussen straffen en samenwerken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2013(2): 13-20.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. & Diekman P.A.M. (2012), Compliance als hoeksteen voor horizontaal belastingtoezicht. De rol van compliance bij de versterking van het nieuwe belastingtoezicht, Jaarboek Compliance 2012: 231-245.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2012), Horizontaal toezicht en de eerste uitkomsten van een enquête onder middelgrote ondernemingen, Maandblad Belasting Beschouwingen 2012(3): 123-131.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sdu Uitgevers BV Auteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 • Sdu Uitgevers BV Auteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 • Erasmus School of Law Gastdocent