Universiteit Leiden

nl en

Esther Huiskers-Stoop

Universitair docent

Naam
Mr.dr. E.A.M. Huiskers-Stoop
Telefoon
+31 71 527 7827
E-mail
e.a.m.huiskers@law.leidenuniv.nl

Esther Huiskers-Stoop is sinds februari 2016 als universitair docent verbonden aan de Afdeling Belastingrecht van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken. Zij is coördinator en docent van de vakken Formeel Belastingrecht en Moot Court Fiscaal Recht (bachelor 3). Binnen het onderzoeksprogramma ‘Grenzen van fiscale soevereiniteit’ doet zij onderzoek naar de bevordering van fiscale regelnaleving in de uitvoeringssfeer (internationaal op het terrein van Co-operative Compliance en nationaal op het terrein van Horizontaal Toezicht).

Meer informatie over Esther Huiskers-Stoop

Opleidingen

Nederlands recht

Universiteit van Amsterdam (1990-1997)

 

Fiscaal recht

Universiteit van Amsterdam (1995-1997)

 

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

NOB-beroepsopleiding (1997-2000)

 

Nederlandse Orde van Advocaten

NOVA-beroepsopleiding en Advocatenstage Rechtbank Amsterdam (2002-2005)

 

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON)

BKO-opleiding (2016-2017)

Loopbaan

Esther Huiskers-Stoop studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte zij als belastingadviseur in zowel de nationale als internationale belastingadviespraktijk van KPMG Meijburg & Co in Amstelveen (1997-2002), alwaar zij tevens de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft afgerond.

 

Geraakt door de procesrechtelijke kant van het vak, werkte zij vervolgens als advocaat-belastingkundige in de fiscale proces- en invorderingspraktijk van Jaeger Advocaten-belastingkundigen in Amsterdam (2002–2008), alwaar zij tevens de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en haar Advocatenstage bij de Rechtbank Amsterdam heeft afgerond.

 

 

 

Promotieonderzoek

De wens om carrière en de zorg voor een jong gezin te combineren heeft Esther Huiskers-Stoop in 2009 doen besluiten een promotietraject in te gaan bij de Erasmus School of Law Rotterdam. Op 19 november 2015 promoveerde zij op het proefschrift  ‘De effectiviteit van horizontaal belastingtoezicht. Een fiscaal-juridische en empirische analyse’.

 

Promotoren: prof. dr. P.A.M. Diekman RA en prof. dr. J.C.M. van Sonderen. Leescommissie: prof. mr. dr. G.J.M.E. de Bont, prof. dr. H.G. van de Bunt en prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau.

http://hdl.handle.net/1765/79080

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.19

Contact

 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2019), Horizontaal belastingtoezicht: een vorm van verboden staatssteun?, Maandblad Belasting Beschouwingen 88(9 / 33): 353-370.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. & Gribnau J.L.M. (2019), Cooperative Compliance and the Dutch Horizontal Monitoring Model, Journal of Tax Administration 5(1): 66-110.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Aanbieding Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan Tweede en Eerste Kamer’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 941.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Aanname wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 door Eerste Kamer’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2684).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Aanpassing regeling belastingrente inkomstenbelasting en erfbelasting’, in: Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2519).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Algemene wet inzake rijksbelastingen (art. XXVI, XXVII en XXVIII); aanpassing regeling belastingrente’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2170.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Antwoorden op Tweede Kamervragen over het stopzetten van kinderopvangtoeslag (casus: Geen powerplay maar fair play)’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2209).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Antwoorden op Tweede Kamervragen over kinderopvangtoeslag casus: ‘geen powerplay maar fair play’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2303).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Beantwoording Kamervragen over gegevensverstrekking aan het parlement in de Shell-casus’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1615.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Bescherm de rechten van belastingbetalers’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2436).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘lijst taksparadijzen halveert’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 506.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Maatregelen tegen witwassen weinig effectief’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 439.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Rechtsbescherming belastingbetalers verdient verbetering’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1776.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Beantwoording Kamervragen over Rapport Nationale Ombudsman: Geen powerplay maar fair play’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(1820).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ’Beantwoording van vragen over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1427.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Besluit op Wob-verzoek over inkeerbeleid vermogen in het buitenland’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1052.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Brief minister van Financiën van 5 maart 2018 naar aanleiding van het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 809.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2018), De juridische kwalificatie van een fiscale ruling en de betekenis daarvan voor de toepassing in de rechtspraktijk, Ars Aequi 67(10): 793-803.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. & Nieuweboer M. (2018), De Mandatory Disclosure-regels in het licht van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, Fiscaal tijdschrift vermogen 2018(12 / 45): 6-17.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Gebruik gegevens ANPR-camera’, in: Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2521).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Intermediairs worden verplicht grensoverschrijdende constructies te melden’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1817.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Kamerbrief minister van Financiën 20 april 2018 inzake totstandkoming UBO-register’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1158.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ’Kamervragen over de uitspraak van Hof Den Bosch in tipgeverszaak van zwartspaarders’, NTFR 995.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Memorie van antwoord inzake wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1482.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Motorrijtuigenbelasting (art. VIII); gebruik ANPR-camera’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2171.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Nadere memorie van antwoord inzake wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar Eerste Kamer’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(1818).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Nota van wijziging inzake wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 669.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Onderzoek naar de regeling van de belastingrente’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(1821).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Ontwerp Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1179.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en nota van toelichting’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 878.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Overtredersbegrip in de fiscaliteit en toeslagen’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2521).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Reactie op inbreng verslag schriftelijk overleg Evaluatierapport Wet Dezentjé’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2134).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit; opschuiven vervaldatum horizonbepaling naar 1 januari 2024 (art. XV)’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2171.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door Tweede Kamer aangenomen’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 810.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Wijziging Leidraad FATCA/CRS, intrekking Besluit CRS landenlijst deelnemende rechtsgebieden en vervanging Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1114.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Wob-verzoek inzake beleid Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 412.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2018), ‘Wob-verzoek inzake rekeningen bij Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE)', Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 1777.artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Afschaffen inkeerregeling’, commentaar in: Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2393).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Algemene wet inzake rijksbelastingen: inkeerregeling’, in: Nota naar aanleiding van het verslag Overige Fiscale Maatregelen 2018, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2669).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘AWR: Afschaffen inkeerregeling’, in: Belastingpakket 2018 – schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Tweede kamer, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2773).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Beantwoording Kamervragen over belastingrente, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(1646).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Beantwoording Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(1858).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Beantwoording Kamervragen over telefonisch intrekken van bezwaren, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(685).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘Inkeerregeling’, in: Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2018 naar Eerste Kamer, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(3111).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Mededeling aan Tweede Kamer over gebruik ANPR-camerabeelden bij de belastingheffing, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(1972).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Mededeling aan Tweede Kamer over tijdstip afschaffen inkeerregeling, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(1973).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Nader rapport inzake wetsvoorstel Implementatiewet vierde antiwitwasrichtlijn, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(46 / 2804).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Nader rapport inzake wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2412).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2626).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M. (2017), Toegang tot antiwitwasinlichtingen’, commentaar in: Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2393).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), ‘Toegang tot de antiwitwasinlichtingen financiële instellingen BES eilanden’, in: Nota naar aanleiding van het verslag Overige Fiscale Maatregelen 2018, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2669).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Vragen naar aanleiding van het voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2694).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2803).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wob-verzoek Handboek Controle Belastingdienst 2016’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(1330).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), WOB-verzoek inzake gegevensuitwisseling, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2949).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wob-verzoek inzake informatiebeschikkingen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(919).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), Wob-verzoek over fotograferen van administraties, 2017(801).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2017), WOB-verzoek over verzuimboeten aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(1859).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2016), Horizontaal belastingtoezicht: het onderbouwen van fiscaal vertrouwen, Vakblad Tax Assurance 2016(1): 38-46.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2016), Horizontaal belastingtoezicht: meer recht op antwoord, Weekblad Fiscaal Recht 145(7143 / 98): 642-652.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (19 november 2015), De effectiviteit van horizontaal belastingtoezicht. Een fiscaal-juridische en empirische analyse (Dissertatie, Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor(en): P.A.M. Diekman en J.C.M. van Sonderen.dissertatie
 • Huiskers E.A.M. (2015), Promovendus aan het woord, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1368).artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2014), De juridische kwalificatie van het individueel convenant horizontaal toezicht en de betekenis daarvan voor de toepassing in de rechtspraktijk, Maandblad Belasting Beschouwingen 2014(11): 438-459.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2013), Fiscale grensverkenning binnen een convenant horizontaal toezicht, Maandblad Belasting Beschouwingen 2013(1): 30-36.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2013), Horizontaal toezicht: een keuze tussen straffen en samenwerken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2013(2): 13-20.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. & Diekman P.A.M. (2012), Compliance als hoeksteen voor horizontaal belastingtoezicht. De rol van compliance bij de versterking van het nieuwe belastingtoezicht, Jaarboek Compliance 2012: 231-245.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huiskers E.A.M. (2012), Horizontaal toezicht en de eerste uitkomsten van een enquête onder middelgrote ondernemingen, Maandblad Belasting Beschouwingen 2012(3): 123-131.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Sdu Uitgevers BV Auteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 • Sdu Uitgevers BV Auteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 • Erasmus School of Law Gastdocent

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie