Universiteit Leiden

nl en

Eric Snijder

Hoogleraar Medische Microbiologie, in het bijzonder de moleculaire virologie

Naam
Prof.dr. E.J. Snijder
Telefoon
+31 71 526 1657
E-mail
e.j.snijder@lumc.nl

Eric J. Snijder is hoogleraar moleculaire virologie en hoofd van de Sectie Research van de Afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij lid van de Vaste Commissie Wetenschap van het LUMC en bestuurslid van het LUMC profileringsgebied Immunologie, Infectieziekten & Tolerantie.

Meer informatie over Eric Snijder

Eric  J. Snijder is hoogleraar moleculaire virologie en hoofd van de Sectie Research van de Afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij lid van de Vaste Commissie Wetenschap van het LUMC en bestuurslid van het LUMC profileringsgebied Immunologie, Infectieziekten & Tolerantie.

Moleculaire virologie

Virussen zijn gespecialiseerd in het misbruiken van de infrastructuur van hun gastheercel ten behoeve van de replicatie en expressie van het virale genoom en de productie van nieuwe virusdeeltjes. Op allerlei fronten is bovendien sprake van een moleculaire wapenwedloop tussen virus en gastheer, waarbij virussen er steeds weer in slagen cellulaire verdedigingsmechanismen te ontduiken of te ontregelen. Virussen met een RNA-genoom kunnen hierbij profiteren van een bijzondere eigenschap: een hoge mutatiefrequentie die ervoor zorgt dat het virale nageslacht in essentie kan worden beschouwd als een ‘zwerm mutanten’ (ook wel bekend als ‘quasi-species’). Hoewel dit op het eerste gezicht een nadeel zou kunnen lijken, benutten RNA-virussen deze genetische variatie om te ontsnappen aan bijvoorbeeld het immuunsysteem van hun gastheer of antivirale therapie. Verder kan het hen in staat stellen zich aan te passen aan nieuwe gastheersoorten, een spraakmakend fenomeen aangezien veel (op)nieuw uitbrekende virussen worden overgedragen door dierlijke bronnen (zoönotische infecties). Basale kennis over virusreplicatie en virusevolutie kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe antivirale strategieën, die essentieel zullen zijn om ons voor te bereiden op toekomstige virusuitbraken.

Wetenschappelijke carrière

Eric Snijder (1962) studeerde biologie aan de Universiteit van Utrecht waar hij in 1986 (cum laude afstudeerde, na een specialisatie in moleculaire biologie, elektronenmicroscopie en moleculaire virologie. Vervolgens startte hij zijn promotieonderzoek bij de Afdeling Virologie van de Utrechtse veterinaire faculteit, hetgeen resulteerde in een cum laude promotie in 1991 (proefschrift: 'Berne virus – replication and evolution of the torovirus prototype'). In 1990, verhuisde Snijder naar de Afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar hij universitair docent werd, en vervolgens universitair hoofddocent en projectleider van het nidovirus-onderzoek. In 2000, werd hem de C.J. Kok prijs toegekend voor zijn werk aan de moleculaire biologie van nidovirussen (arteri- en coronavirussen). In 2007, werd Snijder benoemd tot hoogleraar moleculaire virologie. Zijn oratie was getiteld ‘Virus evolutie: klaar terwijl u wacht’

Eric Snijder bestudeert de moleculaire biologie en evolutie van virussen met een positiefstrengig RNA-genoom, in het bijzonder nidovirussen als de coronavirussen die SARS en MERS veroorzaken. De (moleculaire) interacties tussen virussen en hun gastheercel zijn een centraal en terugkerend thema in zijn onderzoek, dat werd en wordt ondersteund door een aantal subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Europese Unie (EU). Snijder heeft meer dan 235 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij is voormalig Editor van the Journal of General Virology, lid van de Editorial Board van the Journal of Virology en Virus Research, en lid van de Adviescommissie van het Beijerinck Virologie Fonds. Voor het LUMC-curriculum Biomedische Wetenschappen coördineert hij de mastercursus 'Molecular Virology of RNA viruses' en is hij betrokken in een aantal andere onderwijsactiviteiten.

Prijzen en eervolle benoemingen

In 2000 ontving Eric Snijder de C.J. Kok-prijs voor zijn moleculair-virologisch onderzoek aan nidovirussen. In 2012 werd hij gekozen tot lid van de American Academy of Microbiology.

Hoogleraar Medische Microbiologie, in het bijzonder de moleculaire virologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Medische Microbiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer E4-P

Contact

  • American Society of Microbiology Editorial Board member Journal of Virology
  • Elsevier Editorial Board member Virus Research
  • KNAW Lid Adviescommissie Beijerninck Virologie Fonds
  • Synthetic Genomics, Inc Ad hoc consultant op het gebied van arterivirus vectorontwikkeling
  • Uitgevers, funding agencies Ad hoc reviewer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie