Universiteit Leiden

nl en

Boudewijn de Jonge

Naam
Mr. B. de Jonge
E-mail
b.de.jonge@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2475-9105

Boudewijn is als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden verbonden. Hij is officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag.

Meer informatie over Boudewijn de Jonge

Boudewijn is als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden verbonden. Hij is officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag.

Hij doet onderzoek naar de rol van onderzoeksrechters en officieren van justitie bij de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De centrale vraag is daarbij op welke wijze zij de internationale dimensie betrekken in strafvorderlijk onderzoek. Deze internationale dimensie kan bijvoorbeeld doorwerken bij het bepalen van de koers van een opsporingsonderzoek, de beslissing om al dan niet informatie te delen met het buitenland, of het formuleren van de tenlastelegging.

Vrijwel elk land heeft zich via (multilaterale) verdragen en soft law-instrumenten verplicht om grensoverschrijdende misdaad te bestrijden. Binnen de Europese Unie in het bijzonder is de afgelopen twee decennia een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld om de transnationale samenwerking tussen politie en justitie te verbeteren. Ook volgen uit het Europese recht verschillende positieve verplichtingen tot grensoverschrijdende strafrechtelijke samenwerking. Tegenover deze internationaliserende tendensen staat dat het werk van onderzoeksrechters en officieren van justitie naar de aard is gericht op berechting voor een nationaal gerecht. Er lijkt dus sprake van een zeker spanningsveld tussen het nationale mandaat van onderzoeksrechters en officieren van justitie, gegrond in het nationale recht en beperkt tot het nationaal grondgebied, en het grensoverschrijdend karakter van de georganiseerde criminaliteit.

In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze de grensoverschrijdende dimensie van georganiseerde criminaliteit de keuzes van onderzoeksrechters en officieren van justitie in hun onderzoek beïnvloedt, en welke effecten die keuzes hebben op de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Beoogd wordt om deze vragen in vier verschillende Europese landen te onderzoeken. Hierbij zal de praktijk in die landen worden onderzocht aan de hand van interviews en dossieronderzoek.

Het onderzoek beoogt nieuwe inzichten te bieden ten aanzien van de vraag welke juridische en andere belemmeringen de daadwerkelijke bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit op dit moment ondervindt. Daarnaast kan het onderzoek bijdragen aan het inzicht in de rol van nationale onderzoeksrechters en officieren van justitie als onderdeel van de internationale en Europese rechtsorde.

 

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.