Universiteit Leiden

nl en

Bart Krans

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. H.B. Krans
Telefoon
+31 71 527 4783
E-mail
h.b.krans@law.leidenuniv.nl

Bart Krans is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School.

Meer informatie over Bart Krans

Achtergrond

Bart Krans studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij werkte als universitair docent Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, alwaar hij in 1999 promoveerde hij op Schadevergoeding bij wanprestatie (Deventer, Kluwer 1999).

Nadien was hij advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. Aansluitend werkte hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, vanaf augustus 2005 als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk procesrecht.

In het academisch jaar 2010-2011 bezette hij als gasthoogleraar de TPR-wisselleerstoel bij de Universiteit Gent. In 2015 was hij als visiting professor verbonden aan de Universiteit Gent.

Onderzoek

Krans is geïnteresseerd in het contractenrecht, burgerlijk procesrecht, de Europeanisering van het burgerlijk procesrecht, Europees privaatrecht en de verhouding tussen materieel recht en procesrecht.

In 2016 verscheen The European Union and National Civil Procedure (editors prof. dr. A. Nylund, University Tromso and prof. dr. Bart Krans), Intersentia 2016.

Krans schreef de monografie Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht (Deventer – Kluwer 2010).

Hij is - met prof. mr. M.H. Wissink en mr. G.T. de Jong -  auteur van Verbintenissenrecht algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht).

Krans is vaste annotator voor de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

Onderwijs

Krans verzorgt onderwijs op het gebied van burgerlijk procesrecht en materieel burgerlijk recht.

Hij ontving de PAO onderwijsprijs 2015 van de Universiteit Leiden als (toen nog) extern docent.

Nevenfuncties

Hij is redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR) en lid van de adviesraad van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).

Tevens is hij redacteur van de boekenserie Burgerlijk Proces & Praktijk, en van de boekenserie Studiereeks Burgerlijk Recht.

Krans is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Hij is lid van het bestuur van de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

Krans is lid van de International Association of Procedural Law

 

 

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C. 204

Contact

 • Krans H.B. (1 september 2017), EU driven-judicial activism (Lezing) Symposium: Civil Procedure inside and outside the EU. Tromso, Noorwegen.overig
 • Krans H.B. (13 januari 2017), Van verzuim van rechtswege? Kop d’r veur (Lezing). RUG afdeling privaatrecht: Symposium 'Goed nagekomen!' ter gelegenheid van het afscheid van Grietje de Jong.overig
 • Castermans A.G. & Krans H.B. (2016), Art. 7:400-7:413 BW (Titel 7.7 (opdracht) artikelsgewijs commentaar). In: Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E. (red.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Ancery A.G.F. & Krans H.B. (2016), Ambtshalve toepassing van consumentenrecht: grensbepaling en praktische kwesties, Ars Aequi 2016(november): 825-830.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Krans H.B. & Taelman P. (2016), Partijgetuigen in het civiele recht: België en Nederland. In: Boom W. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw: privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Kluwer. 271-289.boekdeel
 • Krans H.B. & Taelman P. (2016), Partijgetuigen in het civiele recht: België en Nederland. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opgestellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. 271-289.boekdeel
 • Krans H.B. (28 oktober 2016), De partijgetuige: huismus of paradijsvogel? (Lezing). Universiteit Leiden.overig
 • Krans H.B., annotatie bij: HR 12 juni 2015 12 juni 2015, nr. 14/02087, NJ 2016,380; 5090-5091.annotatie
 • Krans H.B. (2017), Rechtsvorming van onderaf, 2017(6): 173-175.
 • Knigge M.W. & Krans H.B. (2017), Contracts and procedural law: some remarks on Dutch law. In: Cabral, A.P., Hendrique P.H. (red.) Negócios processuais. Salvador Bahia: Editora Jus Podium. 227-238.boekdeel
 • Krans H.B. (2016), The Impact of EU Law on Dutch Civil Procedure Law. In: Nylund A., Krans B. (red.) The European Union and National Civil Procedure. Ius commune europaeum nr. 150 Cambridge: Intersentia. 89-100.boekdeel
 • Krans H.B. (2017), Vorm of inhoud: de annotatie als wetenschappelijke publicatie?, Ars Aequi 2017(3): 237-239.artikel in een tijdschrift
 • Nylund A. & Krans H.B. (red.) (2016), The European Union and National Civil Procedure Ius commune europaeum nr. 150. Cambridge: Intersentia.boekredactie
 • Krans H.B. & Nylund A. (2016), The European Union and National Civil Procedure: a Rocky Road or a Smooth Process?. In: Nylund A., Krans B. (red.) The European Union and National Civil Procedure. Ius commune europaeum nr. 150 Cambridge: Intersentia. 1-4.boekdeel
 • Krans H.B., annotatie bij: HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607 18 november 2016, NJ 2017,22/23; 3268-3270.annotatie
 • Krans H.B., annotatie bij: Hoge Raad 6 november 2015, NJ 2016,474; 6313-6314.annotatie
 • Krans H.B., annotatie bij: HR 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:340 (Stichting Trudo) 26 februari 2016, NJ 2017,24.annotatie
 • Castermans A.G. & Krans H.B. (2017), Artikelsgewijs commentaar bij titel 7.14 borgtocht (art. 7:850 – art. 7:870). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 5068-5084 [lemma].overig
 • Giesen I., Castermans A.G., Krans H.B., Samoy I., Schaick B. van, Schelhaas H. & Spath J.B. (2016), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Krans H.B. (2016), Goede kanten van slechte zaken, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016(35): 243-244.artikel in een tijdschrift
 • Krans H.B. & Nylund A. (2016), Conclusions and Outlook. In: Nylund A., Krans B. (red.) The European Union and National Civil Procedure. Ius commune europaeum nr. 150 Cambridge: Intersentia. 161-170.boekdeel
 • Castermans A.G. & Krans H.B. (2017), Artikelsgewijs commentaar bij titel 7.9 bewaarneming (art. 7:600 – art. 7:609). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 4599-4610 [lemma].overig
 • Castermans A.G. & Krans H.B. (2017), Artikelsgewijs commentaar bij titel 7.7 opdracht (art. 7:400 – art. 7:468). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 4399-4451 [lemma].overig
 • Castermans A.G. & Krans H.B. (2017), Artikelsgewijs commentaar bij titel 7.1 koop (art. 7:1 – art. 7:50i). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3695-3796 [lemma].overig
 • Asser W.D.H., Ernste P.E., Groot G. de, Krans H.B., Lock F.J.P., Rhee C.H. van, Teuben K. & Wiel B.T.M. van der (2016), Redactielid Tijdschrift voor civiele rechtspleging .tijdschriftredactie
 • Krans H.B., annotatie bij: HR 10 juli 2015 10 juli 2015, nr. 14/02902, NJ 2016,439; 5844-5847.annotatie
 • Krans B. (2016), European relief for consumers. Procedural challenges to the Fairness test. In: Pekcanitez H., Bolayir N., Simil C. (red.) XVth International Association of Procedural Law World Congress. Istanbul: Onikilevha. 511-525.boekdeel
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Raadsheer-plaatsvervanger
 • Diverse cursusorganisaties (waaronder Grotius Academie) Incidenteel docent (PAO) voor advocaten en andere juristen
 • Wolters Kluwer auteur en redacteur