Universiteit Leiden

nl en

Allard Lubbers

Hoogleraar Belastingrecht

Naam
Prof.dr.mr. A.O. Lubbers
Telefoon
+31 71 527 7830
E-mail
a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9918-6057

Allard Lubbers is Hoogleraar Belastingrecht, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Meer informatie over Allard Lubbers

Opleidingen

Fiscale economie

 • Erasmus Universiteit Rotterdam (1/9/1988 - 24/2/1994) 

Fiscaal recht

 • Rijksuniversiteit Leiden (propedeuse) (1/9/1991 - 1/6/1992) 
 • Katholieke Universiteit Brabant (doctoraal) (1/9/1992 - 30/8/1994)

Promotieonderzoek

Op 23 november 2000 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift “Foutenleer”. Promotor: prof. dr. L.G.M. Stevens.

Voormalige functies

 • Hoofd van de afdeling Belastingrecht (1/10/2004 - 31/8/2013) 
 • Wetenschappelijk Directeur Instituut Fiscale en Economische vakken (1/11/2010 - 1/4/2014) 
 • Lid van het Onderwijsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2004 t/m 2007) 
 • Coördinator onderzoeksprogramma “Grenzen van fiscale soevereiniteit” (1/1/2008 – 1/11/2010) 
 • Lid van het Onderzoeksbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1/1/2008 – 1/11/2010) 
 • Fellow van het E.M. Meijers Instituut 
 • Gedoceerd in onder meer de volgende Leidse vakken: Belastingrecht & Belastingbeleid (en de opvolger: Belastingrecht), Directe belastingen II en III, Fiscaal bestuursrecht, Fiscaal Bachelorwerkstuk, Fiscale Talentenklas, Verdieping algemene leerstukken van het belastingrecht, IB/VPB voor notariëlen, Belastingrecht niet-fiscalisten 

Oratie

Fiscaal overgangsbeleid, 24 september 2004 (Leiden 2004; 35 p.)

Nevenactiviteiten:

Huidige nevenactiviteiten:  

 • Mede-eigenaar Lubbers & Boer B.V. 
 • Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam en Hof ‘s-Hertogenbosch (sinds 17/5/02); ook af en toe ingezet bij Hof Arnhem en Hof ‘s-Gravenhage 
 • Voorzitter van de redactie van Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak (sinds 1/1/2012) 
 • Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (sinds 1/4/2012) 
 • Docent PAOB       

Voormalige nevenactiviteiten: 

 • Verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs BV te Rotterdam (1/1/2001 – 1/12/2012) 
 • Lid van de Fiscale Adviesraad voor Vermande Studiedagen (2004-2008) 
 • Redactielid Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht/deel Inkomstenbelasting (2004-2007) 
 • Redacteur van het Fiscaal Praktijkblad (2000-2003) 
 • Docent SSR

Medewerkerschappen

 • Annotator Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak (sinds 1/7/2003; sinds 1/1/2012 voortgezet als lid van de redactie) 
 • Annotator Fiscaal Weekblad FED (1/12/2000 – 31/7/2003) 
 • Annotator Vakstudie Nieuws (1/1/2001 – 31/7/2003) 
 • Vaste medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (1/1/2002 – 1/2/2006) 
 • Vaste medewerker van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht (sinds 1/1/1999) 
 • Vaste medewerker Weekblad voor fiscaal recht (sinds 20/3/2008) 
 • Annotator NTFR (sinds 1/9/2009)

Gerealiseerde promoties

 • M. Schuver-Bravenboer, Fiscaal overgangsbeleid, gepromoveerd op 13 mei 2009.
 • J.P. Boer, De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, gepromoveerd op 8 juni 2011.
 • N.M.A. van Kreveld, Consultatie bij fiscale wetgeving, gepromoveerd op 10 februari 2016 (samen met prof. Gribnau).
 • R.L.G. van den Heuvel, Duidelijkheid van fiscale wetgeving, gepromoveerd op 29 november 2018 (samen met prof. Vording).
 • P. Rustenburg, Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht, gepromoveerd op 14 mei 2020 (samen met prof. Gribnau).
 • A.E. de Leeuw, Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer, gepromoveerd op 1 oktober 2020 (samen met prof. Sonneveldt).
 • B. van der Sar, De geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR, gepromoveerd op 14 september 2021 (samen met prof. Boer).
 • A.E. Keulemans, Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel, gepromoveerd op 18 november 2021 (samen met prof. Boer).

Zitting in promotiecommissies:

 • Lid van de promotiecommissie Y.E. Gassler, gepromoveerd op 22 februari 2005 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie O.C.R. Marres, gepromoveerd op 29 juni 2005 (UvA) 
 • Lid van de promotiecommissie J.M. van der Heijden, gepromoveerd op 22 juni 2006 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie H.A.J.P. te Niet, gepromoveerd op 21 september 2007 (UvT) 
 • Lid van de promotiecommissie J.P.J. Witjes, gepromoveerd op 14 mei 2008 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie J.H.M. Nieuwenhuizen, gepromoveerd op 31 maart 2010 (UvT) 
 • Lid van de oppositiecommissie J. Vis, gepromoveerd op 9 september 2010 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie N. Djebali, gepromoveerd op 7 juni 2012 (UL)

Redactie van bundels

 • J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht, Meijers-reeks, Sdu Uitgevers, Amersfoort 2008 
 • A.O. Lubbers, M. Schuver-Bravenboer en H. Vording (red.), Opstellen fiscaal overgangsbeleid, Meijers-reeks, Kluwer, Deventer 2005

 

Hoogleraar Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B214

Contact

 • Lubbers A.O., annotatie bij: ABRvS 1 maart 2023, nr. 202006816/1/A2, ECLI:NL:RVS:2023:772. BNB 2023(23): 3623-3626 (BNB 2023/147 Aanvraag kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht is beperkt mogelijk. Toetsing aan evenredigheidsbeginsel).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 3 februari 2023, nr. 22/01072, ECLI:NL:HR:2023:97. BNB 2023(7): 1141-1143 (BNB 2023/48 Bewijsmaatstaf boete. Overtuigend aantonen aanwezigheid bestanddeel beboetbaar feit).
 • Nent-Vroomen W.E. & Lubbers A.O. (2023), De rol van de belastingrechter bij het voorkomen van belastingontwijking, Weekblad Fiscaal Recht 2023(7504): 6-12 (WFR 2023/310).
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2023), Dwaling in het belastingrecht en de leer van de eenheid der rechtsorde. In: Es P.C. van, Castermans A.G., Breedveld C.G. & Sikkema T.H. (red.), Hulde aan Huijgen: Opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat (Liber amicorum Pim Huijgen). Deventer: Wolters Kluwer. 21-30.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 17 februari 2023, nr. 22/02513, ECLI:NL:HR:2023:251. BNB 2023(8): 1212-1213 (BNB 2023/56 Herstelarrest voor HR, BNB 2023/28 (ingebrekestelling via e-mail)).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 17 maart 2023, nr. 20/02644, ECLI:NL:HR:2023:324. BNB 2023(13): 1839-1840 (BNB 2023/84 Minimumrekenrente van 4% bij waardering van een pensioenverplichting is niet in strijd met het eigendomsgrondrecht).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 18 augustus 2023, nr. 21/02308, ECLI:NL:HR:2023:1093. BNB 2023(19): 3157 (BNB 2023/126).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 21 april 2023, nr. 22/03043 & 22/03044, ECLI:NL:HR:2023:672. BNB 2023(14): 2103-2104 (BNB 2023/92).
 • Lubbers A.O. (2023), Voorstel voor de invoering van een ‘commissie zaakstukken’ in bezwaar. In: Glazenburg J., Hellegers T., Kamminga W. & Stevens L. (red.), Richtige heffing: Liber amicorum ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de VHMF: Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën. 245-250.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 8 juli 2022, nr. 20/01464, ECLI:NL:HR:2022:1036. BNB 2022(18): 2424 (BNB 2022/110 BNB 2022/110). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 19 november 2021, nr. 20/01785, ECLI:NL:HR:2021:1718. BNB 2022(5): 528-529 (BNB 2022/25 BNB 2022/25). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 5 november 2021, nr. 21/00037, ECLI:NL:HR:2021:1648. BNB 2022(1): 27-28 (2022/3 BNB 2022/3 Bezwaar tegen boetebeschikking gemaakt vóór 1 augustus 2019. Oude bewijsregels gelden voor de beoordeling of het bezwaar tijdig is gemaakt). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 4 februari 2022, nr. 20/00457, ECLI:NL:HR:2022:124. BNB 2022(8): 1102-1103 (BNB 2022/44 BNB 2022/44). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 1 april 2022, nr. 21/04294, ECLI:NL:HR:2022:492. BNB 2022(11): 1481-1482 (BNB 2022/62 BNB 2022/62). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 29 april 2022, nr. 21/04036, ECLI:NL:HR:2022:665. BNB 2022(16): 2122-2124 (BNB 2022/95 BNB 2022/95). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 24 juni 2022, nr. 20/02073, ECLI:NL:HR:2022:943. BNB 2022(16): 2224-2225 (BNB 2022/99 BNB 2022/99). annotatie
 • Lubbers A.O. (2022), Foutenherstel bij een onjuiste toepassing van het zakelijkheidsbeginsel, Weekblad Fiscaal Recht 2022(7416): 129-136 (WFR 2022/18). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lubbers A.O. & Mengelers L.H.C. (2022), Hoe kan de belastingrechter bijdragen aan een verschuiving in de machtsverhouding overheid-burger?. In: Essers P.H.J., Herreveld F.R., Jansen J.J.M., ​Stevens L.G.M. & Vennix W.J.M. (red.), Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit. Jubileumbundel ter gelegenheid van 150 jaar Weekblad Fiscaal Recht. Deventer: Wolters Kluwer. 123-129. boekdeel
 • Lubbers A.O. (2022), Klimaatverandering en goed koopmansgebruik, Weekblad Fiscaal Recht 2022(7420): 302-307 (WFR 2022/44). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lubbers A.O. (2021), De fiscale gevolgen van het herstel van fouten van de notaris. In: Biemans J.W.A., Plank P.J. van der & Schoenmaker F.A.M. (red.), Straaten in het notariële rechtsverkeer - Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Ars Notariatus nr. 174. Deventer: Wolters Kluwer. 147-155. boekdeel
 • Rustenburg P. & Lubbers A.O. (2021), De hoeveelheidsnorm in het belastingrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2021(7399): 1304-1312 (WFR 2021/177). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 7 mei 2021, nr. 20/01260, ECLI:NL:HR:2021:709. BNB 2021(16): 2617-2618 (2021/113 BNB 2021/113 Geldigheid (per e-mail verzonden) verdagingsbesluit. Aannemelijk maken en betwisting verzending e-mail). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 22 januari 2021, nr. 20/02220, ECLI:NL:HR:2021:83. BNB 2021(8): 1428-1429 (2021/65 BNB 2021/65 Precariobelasting. Overgangsrecht bij afschaffing heffing over publieke voorzieningen. Tijdstip inwerkingtreding gemeenteverordening). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 18 mei 2021, nr. 20/00719, ECLI:NL:GHARL:2021:4887. BNB 2021(22): 3750-3753 (2021/154 BNB 2021/154 Toepassing Oostflakkee-arrest in hoger beroep. Belanghebbende heeft in hoger beroep bewijslast WOZ-waarde indien heffingsambtenaar in door Rechtbank vastgestelde waarde berust). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 2 juli 2021, nr. 20/01369, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2021,18: 3058-3059 (BNB 2021/133 Vragen Inspecteur naar buitenlandse bankrekeningen zonder verwijzing naar gegevens die hem al bekend zijn. Geldigheid informatiebeschikking). annotatie
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 20 maart 2020, nr. 19/00535, ECLI:NL:HR:2020:461. BNB 2020(15): 2145-2147 (2020/106 BNB 2020/106).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 26 juni 2020, nr. 19/03705, ECLI:NL:HR:2020:349. BNB 2020(18): 2682-2683 (2020/133 BNB 2020/133).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 5 juni 2020, nr. 18/04545, ECLI:NL:HR:2020:1013. BNB 2020(21): 3222-3223 (2020/153 BNB 2020/153).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 9 oktober 2020, nr. 20/00096, ECLI:NL:HR:2020:1597. BNB 2020(24): 3761 (2020/173 BNB 2020/173).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 25 oktober 2019, nr. 18/03508, ECLI:NL:HR:2019:1618. BNB 2020(4): 535-538 (2020/25 BNB 2020/25).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 januari 2020, nr. 19/01199, ECLI:NL:HR:2020:1. BNB 2020(6): 711-714 (2020/37 BNB 2020/37).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 22 november 2019, nr. 18/01686, ECLI:NL:HR:2019:1837. BNB 2020(1): 44-45 (2020/5 BNB 2020/5).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 15 maart 2019, nr. 17/04336, ECLI:NL:HR:2019:364. BNB 2019(13): 2579-2582 (2019/101 BNB 2019/101).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 9 november 2018, nr. 17/05999, ECLI:NL:HR:2018:2086. BNB 2019(2) (BNB 2019/13 BNB 2019/13).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 28 juni 2019, nr. 17/04516 & 18/01717, ECLI:NL:HR:2019:1049 & ECLI:NL:HR:2019:1051. BNB 2019(19): 3702-3704 (2019/151 & 2019/152 BNB 2019/151 & BNB 2019/152).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 21 december 2018, nr. 17/01760, ECLI:NL:HR:2018:2390. BNB 2019(5): 1024-1026 (2019/39 BNB 2019/39).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 8 februari 2019, nr. 17/02617, ECLI:NL:HR:2019:199. BNB 2019(7): 1453-1457 (2019/58 BNB 2019/58).
 • Lubbers A.O. & Reus M.M. de (2019), Foutenherstel na het aan- en verkoopkosten-arrest, Weekblad Fiscaal Recht 2019(7295): 868-874 (WFR 2019/145).
 • Lubbers A.O. & Reus M.M. de (2019), Naschrift [bij M.J.A.M. van Gijlswijk, Foutenleer en arrest aan- en verkoopkosten deelneming; aanvullende gedachten. Een reactie op “Foutenherstel na het aan- en verkoopkosten-arrest” van prof. dr. A.O. Lubbers en mr. M.M. de Reus (WFR 2019/145)], Weekblad Fiscaal Recht 2019(7307): WFR 2019/216a.
 • Kreveld N.M.A. van & Lubbers A.O. (2018), De ondernemingstoets: de invulling van het begrip “activiteit", Weekblad Fiscaal Recht 2018(7234): 474-479 (WFR 2018/68).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 16 maart 2018, nr. 17/02465, ECLI:NL:HR:2018:342. BNB 2018(12) (BNB 2018/105 BNB 2018/105 Hoofdprijs quiz ter beschikking gesteld op moment van uitbetaling bedragen uit carrièrefonds).
 • Lubbers A.O., Meussen G.T.K. & Smeets M.H.M. (2018), Hoofdzaken winst uit onderneming [Zesde druk]. FED Fiscale Studieserie nr. 32. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 4 mei 2018, nr. 17/00004, ECLI:NL:HR:2018:673. BNB 2018(12) (BNB 2018/110 BNB 2018/110 Passivering van verschuldigde maar niet volledig aftrekbare bedragen: geen fout in de zin van de foutenleer).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 16 maart 2018, nr. 17/02691, ECLI:NL:HR:2018:356. BNB 2018(20): 4250 (BNB 2018/172 BNB 2018/172 Plaats van vestiging houder internetpoker is bepalend voor kwalificatie als binnenlands of buitenlands kansspel).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 6 juli 2018, nr. 16/04325, ECLI:NL:HR:2018:1113. BNB 2018(18): 3966-3967 (BNB 2018/161 BNB 2018/161 Rechter moet motiveren waarom hij aan een verzoek om overlegging van op de zaak betrekking hebbende stukken niet tegemoetkomt).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 17 augustus 2018, nr. 17/03633, ECLI:NL:HR:2018:1311. BNB 2018(20): 4405-4408 (BNB 2018/178 BNB 2018/178 Reikwijdte stelplicht inspecteur bij omkering van de bewijslast).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 5 januari 2018, nr. 17/00123, ECLI:NL:HR:2018:4. BNB 2018(9) (BNB 2018/82 BNB 2018/82 Woningaanpassing wegens invaliditeit).
 • Heijden J.M. van der & Lubbers A.O. (2017), Feiten en omstandigheden bij het opstellen van een fiscale openingsbalans, Weekblad Fiscaal Recht 146(7193): 694-700 (WFR 2017/110).
 • Boer J.P., Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2017), De gevolgen van gebruikmaking van een belastingadviseur voor de toepassing van drie formeelrechtelijke leerstukken. In: Feteris M.W.C., Stevens L.G.M. & Verhoeven B. (red.), Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel). Deventer: Kluwer. 171-182.
 • Lubbers A.O. & Zandhuis Chr.T.P.M. (2017), De motiveringsplicht van de inspecteur. In: Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (red.), Springende punten: Van Amersfoort-bundel: opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Wolters Kluwer. 195-205.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 16/01064, ECLI:NL:HR:2017:1133. BNB 2017(18): 4139-4140 (BNB 2017/171 BNB 2017/171 Energie-investeringsaftrek).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 maart 2017, nr. 15/01851, ECLI:NL:HR:2017:339. BNB 2017(9): 1782-1784 (BNB 2017/84 BNB 2017/84 Geruisloze omzetting).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 maart 2017, nr. 15/04007, ECLI:NL:HR:2017:340. BNB 2017(9): 1831 (BNB 2017/85 BNB 2017/85 Geruisloze omzetting. Participatie in fonds voor gemene rekening ingebracht in BV).
 • Lubbers A.O. (2017), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik) [derde druk]. SDU Fiscale geschriften. Den Haag: SDU.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 oktober 2017, nr. 16/05582, ECLI:NL:HR:2017:2654. BNB 2017(23): 5272-5273 (BNB 2017/220 BNB 2017/220 Informatiebeschikking).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 11 augustus 2017, nr. 16/04756, ECLI:NL:HR:2017:1611. BNB 2017(20): 4753-4754 (BNB 2017/193 BNB 2017/193 Niet beschikken over vereiste verklaringen voor toepassing afdrachtvermindering).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 16 december 2016, nr. 15/01911, ECLI:NL:HR:2016:2859. BNB 2017(4): 803-804 (BNB 2017/42 BNB 2017/42 Tonnageregime kan alleen ingaan bij aanvang van het boekjaar waarin de belastingplichtige winst uit zeescheepvaart is gaan genieten).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 9 juni 2017, nr. 16/00303, ECLI:NL:HR:2017:1046. BNB 2017(15): 3578-3579 (BNB 2017/152 BNB 2017/152 Verstrekken van inlichtingen over KB-Luxrekening).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 november 2015, nr. 15/02263, ECLI:NL:HR:2015:3312. BNB 2016(1) (BNB 2016/10 BNB 2016/10 Landbouwvrijstelling. Bepaling vrijgesteld vervreemdingsvoordeel aan de hand van de WEVAB ten tijde van koopovereenkomst).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 25 maart 2016, nr. 14/06280, ECLI:NL:HR:2016:477. BNB 2016(11): 2502-2503 (BNB 2016/110 BNB 2016/110 Vermogensetikettering. Verhuur onroerende zaak door ondernemer die de zaak via onderhuur duurzaam gebruikt voor zijn onderneming).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 17 juni 2016, nr. 15/02054, ECLI:NL:HR:2016:1204. BNB 2016(17): 4050-4051 (BNB 2016/180 BNB 2016/180 Landbouwvrijstelling. Verkoop grond in 1998, levering en winstverantwoording in 2008; toepassing van regime dat in 2000 is ingevoerd).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 4 december 2015, nr. 15/02914, ECLI:NL:HR:2015:3463. BNB 2016(4) (BNB 2016/37 BNB 2016/37 Verlengd boekjaar vennootschapsbelasting. Overgangsrecht bij invoering belastingrente. Discriminatie).
 • Cornelisse R.P.C. & Lubbers A.O. (2016), Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer. In: Maas C. & Pieterse L.J.A. (red.), Systeem en symmetrie: Bavinck bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. 75-82.
 • Lubbers A.O. (2016), Rechtstekort in de winstsfeer: pleidooi voor een eerdere toegang tot de belastingrechter. In: Dusarduijn S.M.H., Gribnau J.L.M. & Elsweier F.J. (red.), Van der Geldbundel: opstellen aangeboden aan prof. dr. J.A.G. van der Geld ter gelegenheid van zijn afscheid op 30 september 2016 als hoogleraar belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University. Tilburg: Tilburg University. 79-84.
 • Lubbers A.O. (2015), 100 jaar foutenherstel in de winstsfeer, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(18): 4-6 (2015/1337).
 • Lubbers A.O. (2015), Belastingarresten lezen en analyseren. SDU Fiscale geschriften nr. 5. Amersfoort: Sdu Uitgevers.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2015), Einde van een werkzaamheid; einde van een discussie?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(565): .
 • Berkhout T.M. & Lubbers A.O. (2015), Het arrest als praktijkhandleiding, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1546): 1546-1553.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 27 februari 2015, nr. 13/02283, BNB 2015: 1865-1867 (2015/92).
 • Lubbers A.O., nr. 14/03102, BNB 2015 (2015/180).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 12 juni 2015, nr. 14/02802, BNB 2015: 3366-3367 (2015/157).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 16 januari 2015, nr. 13/04069, BNB 2015: 1484-1485 (2015/79).
 • Lubbers A.O. (2015), Vaardighedentraining: het schrijven van een cassatieberoepschrift, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2015(6): 9-15.
 • Kruithof J. & Lubbers A.O. (2015), Wetgeven en het voorsorteren op rechtsvindingsbeslissingen, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7092): 496-504.
 • Happé R.P. & Lubbers A.O. (2014), 50 Jaar formeel belastingrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2014: 1168-1170.
 • Lubbers A.O. (2014), De kwaliteit van cassatieberoep(schrift)en in belastingzaken, NTFR 2014/1466(23): 1-4.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), De BOF-zaken: de Hoge Raad grijpt niet in bij kwalitatief ondermaatse belastingwetgeving, Weekblad Fiscaal Recht 143(7042): 408-417.
 • Broekhuijsen H.S. & Lubbers A.O. (2014), De motivering door de belastingrechter van ‘voorwaardelijk opzet’, Weekblad Fiscaal Recht 2014(89): 89-95.
 • Lubbers A.O. & Meussen G.T.K. (2014), Hoofdzaken winst uit onderneming. FED Fiscale Studieserie nr. 32. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 januari 2014, nr. 12/04723. AA 2014: 297-298 (2014/04).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 11 april 2014, nr. 13/01903, BNB 2014: 2584-2586 (2014/122).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 11 juli 2014, nr. 13/00372. BNB 2014: 4054-4055 (2014/192).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 23 mei 2014, nr. 12/04742, BNB 2014: 3292-3294 (2014/153).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 11 april 2014, nr. 13/01412. BNB 2014: 2554-2556 (2014/121).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 21 maart 2014, nr. 12/02793. BNB 2014: 2439-2443 (2014/116).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 6 december 2013, nr. 12/02449, BNB 2013: 190-191 (2014/11).
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Bogaert S.C.G. van den, Koffeman N.R., Loenen M.L.P. & Ölçer F.P. (red.), Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2014), The Temporal Effect of Dutch Tax Court Decisions. In: Popelier P., Verstraelen S., Vanheule D. & Vanlerberghe B. (red.), The Effects of Judicial Decisions in Time. Cambridge: Intersentia. 181-195.
 • Lubbers A.O. (2013), Belastingrechter, wat is Uw visie op wetsuitleg in belastingzaken?. In: Groeneveld Th. & Pieterse L.J.A. (red.), Met oog voor detail (Van den Berge-bundel). Den Haag: SDU. 179-189.
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2013), De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger. In: Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (red.), Rechterlijke macht: rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. 239-254.
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2013), De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter. In: Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (red.), Rechterlijke macht: rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer. 447-460.
 • Lubbers A.O. (2013), Een rubricering van de belangrijkste regels op het terrein van goed koopmansgebruik. In: Graaf A.C.G.A.C. de, Hemels S.J.C. & Sonderen J.C.M. van (red.), ‘k Moet eerlijk zeggen (Van Arendonk-bundel). Den Haag: SDU. 205-215.
 • Lubbers A.O. (2013), Een ruimere toepassing van de foutenleer. In: Geld J.A.G. van der & Vijeijken I.J.F.A. van (red.), Rijkers bundel. Tilburg: Tilburg University. 263-270.
 • Have C.J. van der, Janssen L.D. & Lubbers A.O. (2013), Hoe kan de belastingrechter de belastingpraktijk beter bedienen bij zaken die ertoe doen?, Weekblad Fiscaal Recht 2013(6998): 515-522.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 27 september 2013, nr. 12/02696, BNB 2013: 4913-4914 (2013/240).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 14 december 2012, nr. 11/05281, BNB 2013: 1038-1040 (2013/48).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 12/03657, BNB 2013(93): 1706-1711.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05609, Accounting 2013(oktober): 767-769.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2013), Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1148-1155.
 • Lubbers A.O. (2013), Wat kunt u zelf doen om belastingprocedures efficiënter en sneller te laten verlopen?, NTFR 2013(23): 1-3.
 • Lubbers A.O. & Kreveld N.M.A. van (2012), De bruikbaarheid van internetconsultatie bij de totstandkoming van fiscale wet- en regelgeving. In: Boer H. de, Have R. van der & Raaij B. van (red.), 50 jaar Directe belastingen (Verhoeven-bundel). Deventer: Kluwer. 131-140.
 • Lubbers A.O. & Visbeek S.J. (2012), De ontwikkeling van foutenleer in de afgelopen tien jaren, Weekblad Fiscaal Recht (6967): 1149-1154.
 • Lubbers A.O. (2012), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik). Den Haag: SDU.
 • Lubbers A.O. & Sangster L.M.J. (2012), Het gebruik en de bruikbaarheid van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg, Weekblad Fiscaal Recht (6977): 1521-1529.
 • Lubbers A.O. (2012), Hoe gaan wij anno 2012 met onze vakliteratuur om?, NTFR 2012(1): 1-3.
 • Lubbers A.O. & Meussen G.T.K. (2012), Hoofdzaken winst uit onderneming. Deventer: Kluwer.
 • Vording H., Boer J.P. & Lubbers A.O. (2012), It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform. In: Gribnau J.L.M. & Pauwels M. (red.), Retroactivity of Tax Legislation: 2010 EATLP Congress, Leuven, 27-29 May 2010. EATLP international tax series nr. 9. Amsterdam: IBFD. 151-161.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 25 november 2011. AA: 44-47.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 4 mei 2012, BNB 182: 3386-3388.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 11 mei 2012. BNB: 3421-3421.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 februari 2012. BNB 93: 1820-1821.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2012. BNB 243: 4492-4493.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 23 december 2011. BNB 52: 1135-1136.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2012. BNB 244: 4500-4500.
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2011), Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 80(12): 488-499.
 • Lubbers A.O. (2011), De bedrijfseconomische benadering in de fiscaliteit, NTFR 1: 1-3.
 • Lubbers A.O. (2011), De behandeling van nutteloze uitgaven in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling, Weekblad Fiscaal Recht : 400-405.
 • Lubbers A.O. (2011), De belastingrechter als conflictoplosser; aandacht voor een behoorlijkheidstoetsing gevraagd, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 3: 5-8.
 • Lubbers A.O. (2011), De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger; hoe kan hij zijn beslissing motiveren?. In: Gribnau J.L.M. (red.), Principieel belastingrecht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 119-133.
 • Lubbers A.O. & Loo C.E.M. van de (2011), De oplegging van een vergrijpboete aan een belastingplichtige bij inschakeling van een derde, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht : .
 • Lubbers A.O. (2011), Hoe behoudt de belastingrechter op het punt van rechtsvinding en rechtsvorming het vertrouwen van de maatschappij?, Weekblad Fiscaal Recht (2011): 62-67.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 11 februari 2011. BNB 86: 1702-1703 (09/05110).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HOGE RAAD 23 september 2011. BNB 264: 4989-4991 (10/02641).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 22 oktober 2011. AA(Januari): 41-44 (08/02324).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 28 januari 2011. BNB 85: 1676-1678 (10/00650).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HOGE RAAD 3 december 2010, BNB: 569-571 (09/01513).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 december 2010. BNB 30: 597-598 (09/04361).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 25 maart 2011, BNB 128: 2204-2205 (10/00499).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2011. BNB 247: 4675-4676 (10/01358).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2011, BNB: 1333-1334 (09/00617).
 • Lubbers A.O. & Ligthart N.M. (2011), Welke feiten en omstandigheden zijn van belang in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling?, Weekblad Fiscaal Recht : 420-426.
 • Lubbers A.O. & Schaap M. (2011), Wetgevingsdilemma's voor de belastingrechter, geillustreerd aan de hand van de ruilgedachte, Weekblad Fiscaal Recht (2011): 1302-1307.
 • Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2010), Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces, Weekblad Fiscaal Recht (6880): 1388-1402.
 • Lubbers A.O. (2010), Fiscaal-juridisch onderzoek: time to change!, NTFR 1: 1-2.
 • Lubbers A.O. & Van der Heijden J.M. (2010), Fiscale jaarwinstbepaling: de invloed van prijsbepaling, facturering en kosten(raming), Weekblad Fiscaal Recht (6856): 538-544.
 • Lubber A.O. & Meussen G.T.K. (2010), Hoofdzaken winst uit onderneming. FED Fiscale Studieserie nr. 32. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 22 oktober 2010. AA(Januari) (08/02324).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 7 mei 2010. BNB 221: 3704-3705 (08/01890).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 september 2010, BNB 297: 5142 (09/04515).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 22 oktober 2010. BNB 336: 5824-5826 (09/04077).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 9 april 2010. BNB 242: 4139-4142 (08/03645).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 18 december 2009. BNB 79: 1548-1549 (44 021).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 25 juni 2010. BNB 273: 4712-4715 (08/03864).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 22 januari 2010, BNB 87: 1655 (09/00477).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 15 oktober 2010. BNB 334: 5785-5786 (09/00759).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 23 oktober 2009. BNB 8: 147 (43 924).
 • Lubbers A.O. (2010), Naar een neutrale winstbelasting. In: Weber D.M. (red.), Bundel naar aanleiding van het seminar van het Centre for Tax Law over het rapport van de Studiecommissie belastingstelsel: ACTL. 43-49.
 • Lubbers A.O. (2010), Rechtsvinding bij kwalitatief ondermaatse wetgeving, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 1: 2-9.
 • Kreveld N.M.A. van & Lubbers A.O. (2010), Wetgevingsadvisering door belastingadviseurs en hun belangenorganisaties, Weekblad Fiscaal Recht 50: 50-57.
 • Lubbers A.O. & Struijk R.W.J. van der (2009), Fiscaal overgangsbeleid van de belastingrechter, Fiscaal Ondernemingsrecht (106): 170-176.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Schuver-Bravenboer M. (2009), Het overgangsrecht bij de invoering van de schenk- en erfbelasting beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht (6815): 745-752.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 15 mei 2009. BNB: 3449-3450.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 februari 2009. BNB 115: 1997 (42 803).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 14 augustus 2009. BNB: 4020-4022.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 13 maart 2009. BNB 130: 2222-2224 (44 072).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 10 juli 2009. BNB: 3983-3985.
 • Lubbers A.O. & Schonewille-Rozenblad C.L. (2009), Overgangsbeleid van de uitvoerder van de belastingwet, Fiscaal Ondernemingsrecht (106): 162-169.
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2009), Verbetering van de kwaliteit van (de uitvoering van) fiscale regelgeving door terugkoppeling, Weekblad Fiscaal Recht 138(6814): 675-683.
 • Lubbers A.O. & Kreveld N.M.A. van (2009), Wetgevingsadvisering door de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Lubbers A.O. (2009), Winstbepalingsregels voor resultatentoerekening onbelaste/belaste periode, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (1): 1-4.
 • Lubbers A.O. (2008), Het gebruik van de 'overweging ten overvloede' door de Hoge Raad, Forfaitair (181): 35-39.
 • Lubbers A.O. & Rustenburg P. (2008), Het softwarekwaliteitsmodel als inspiratiebron voor het denken over de kwaliteit van fiscale wetgeving?, Weekblad Fiscaal Recht 137(6786): 1211-1217.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 6 juni 2008. BNB 213: 3323-3325 (43 515).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 1 februari 2008. BNB 107: 1846-1846 (43 495).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 1 februari 2008. BNB 106: 1834-1836 (43 486).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 september 2008, BNB 276: 4180-4180 (42 915).
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Onderzoek naar terugkoppeling in het belastingrecht. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 1-27.
 • Lubbers A.O. (2008), Spoedcursus arresten lezen en analyseren, (februari): 163-166.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2008), Terugkoppeling door de Commissie voor de Verzoekschriften. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht. Meijers-reeks nr. 159. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële uitgevers. 113-130.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht; analyse en conclusies. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 185-210.
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (red.) (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht. Meijers-reeks nr. 159. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007. BNB 22: 4718-4718 (2007/300).
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2007), Effectiviteit van fiscale faciliteiten voor ondernemen. In: Caminada C.L.J., Haberham A.M., Hoogteijling J.H. & Vording H. (red.), Belasting met beleid. Meijers-reeks nr. 134. Den Haag: Sdu Uitgevers. 121-138.
 • Lubbers A.O. & Poelmann E. (2007), Afbakeningsproblemen rondom 'grove schuld' en 'opzet', Schuld en Boete. . Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 59-74.
 • Lubbers A.O. (2007), Belastingarresten lezen en analyseren. Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële uitgevers.
 • Lubbers A.O. & Scharrenburg R. van (2007), Confrontaties tussen totaalwinst en jaarwinst, Weekblad Fiscaal Recht : 1007-1015.
 • Lubbers A.O. (2007), De 'beslissing met uitgestelde werking' als tegemoetkoming bij rechtsdwaling in het belastingrecht?, Weekblad Fiscaal Recht : 1083-1089.
 • Lubbers A.O. (2007), Evaluatie van fiscale wetgeving. Gassler Y.E. (red.), De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader. De toekomst van de overdrachtsbelasting. Deventer: Kluwer. 13-20.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007. BNB 22: 4786-4786 (2007/302).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007, BNB 22: 4820-4820 (2007/303).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 8 juni 2007. BNB 18: 3595-3596 (2007/232).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007. BNB 22: 4697-4701 (2007/299).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007. BNB 22: 4753-4753 (2007/301).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 16 juni 2007. BNB 2: 232-233 (2007/17).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 13 oktober 2006. BNB 1: 79-84 (2007/10).
 • Lubbers A.O. (2007), Maak meer werk van de motivering(sklachten)!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 3: 1-4.
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 maart 2006, nr. 41 368), BNB: 3297-3301 (2006/245).
 • Lubbers A.O., Van der Struijk R.W.J. & Vording H. (2006), De beperking van de temporele werking van beslissingen van het HvJ EG in belastingzaken. In: Weber D.M. (red.), Europees formeel belastingrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht nr. 8/1. Amersfoort: Sdu Fiscale & financiële uitgevers. 107-125.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2006), Een eerste aanzet tot een toetsingskader voor de beoordeling van het werk van de belastingrechter waar deze optreedt als wetgever-plaatsvervanger. In: Albregtse D.A. & Kavelaars P. (red.), Maatschappelijk Heffen 1. De wetenschap. Deventer: Kluwer. 439-453.
 • Lubbers A.O. (2006), Gevraagd: nieuwe box 1-beschikkingen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2006(10): 1-4.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 mei 2006, nr. 41 105), BNB: 3797-3798 (2006/269).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 28 april 2006, nr. 40 407, BNB: 2891-2892 (2006/214).
 • Vording H. & Lubbers A.O. (2006), The ECJ, Retrospectivity and the Member States' Tax Revenues, British Tax Review 2006(1): 92-113.
 • Vording H. & Lubbers A.O. (2006), The Netherlands presumptive income tax on portfolio investment: background, aims and effects, Bulletin for International Taxation 60(8/9): 327-334.
 • Heuvel R.L.G. van den, Lubbers A.O., Vording H. & Ydema O.I.M. (2006), Vermogensrendementsheffing. In: Rijkers A.C. & Vording H. (red.), Vijf jaar Wet IB 2001. Meijers-reeks nr. 114. Deventer: Kluwer. 539-562.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad (nr.40 503) 12 augustus 2005. BNB: 4213-4214 (2005/350).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad (nr. 40 479) 10 juni 2005, BNB: 4199-4200 (2005/348).
 • Lubbers A.O. (2005), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2005), How to limit the budgetary impact of the European Court's tax decisions?. Department of Economics Research Memorandum nr. 2005.02. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 26 november 2004, nr. 39 360). BNB: 1033-1034 (2005/91).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 21 januari 2005, nr. 40 014), BNB: 1517-1518 (2005/128).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, nr. 40 341 en 40 342. BNB: 3210-3211 (2005/263).
 • Lubbers A.O., Schuver-Bravenboer M. & Vording H. (red.) (2005), Opstellen fiscaal overgangsbeleid. Meijers-reeks nr. 98. Deventer: Kluwer.
 • Schuver-Bravenboer M. & Lubbers A.O. (2005), Tijd voor uitbreiding van de Notitie terugwerkende kracht en eerbiedigende werking, Weekblad Fiscaal Recht 6631: 964-971.
 • Lubbers A.O. (2005), Wettelijk overgangsrecht: goed regelen is noodzakelijk!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 13: 1-4.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2005), Zonder de economische dimensie geen adequaat fiscaal overgangsbeleid. In: Lubbers A.O., Schuver-Bravenboer M. & Vording H. (red.), Opstellen fiscaal overgangsbeleid. Meijers-reeks nr. 98. Deventer: Kluwer. 131-146.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad (nr. 40 283) 24 december 2004. BNB: 1098-1099 (2005/97).
 • Lubbers A.O. (2004), Als de rovers te bang zijn om te roven..., Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004/531: 1-4.
 • Lubbers A.O. & Cornelisse R. (2004), De ontwikkeling van goed koopmansgebruik door de Hoge Raad, Weekblad Fiscaal Recht 2004/6590: 1214-1228.
 • Lubbers A.O. (2004), Fiscaal overgangsbeleid (Aanvaarden van het ambt van hoogleraar). Leiden: Universitair Facilitair Bedrijf.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 11 juni 2004. BNB: 3200-3201 (2004/310).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 september 2004, BNB: 308-309 (2004/40).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004. BNB: 1998-2001 (2004/196).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 maart 2004. BNB: 2292-2294 (2004/226).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 februari 2004. BNB: 2022-2023 (2004/198).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 28 mei 2004. BNB: 3195-3196 (2004/309).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 24 oktober 2004. BNB: 350-352 (2004/44).
 • Lubbers A.O. (2004), Naar de ontwikkeling van fiscaal overgangsbeleid, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004/7: 12-20.
 • Lubbers A.O. & Zandhuis C. (2003), Cassatiemiddelen in de fiscale procedure, WB der Nederlanden. 25 jaar Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 219-227.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 juni 2003. BNB: 3314-3316 (2003/297).
 • Lubbers A.O. (2003), Bespreking van: Berkhout T. (2002), Fiscaal afschrijven op vastgoed. Deventer: Kluwer. Fiscaal tijdschrift vermogen 11: 35-38.
 • Lubbers Boer & Douma B.V. Mede-eigenaar
 • Hendrik Muller Fonds bestuurslid (voorzitter)
 • Nederlandse Orde Belastingadviseurs Lid van Raad van Beroep
 • Kluwer Voorzitter redactie BNB
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.