Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Alain Wijffels

Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

Naam Prof.dr. A.A. Wijffels Ph.D.
Telefoon +31 71 527 7446
E-mail a.a.wijffels@law.leidenuniv.nl

Alain Wijffels studeerde wijsbegeerte, rechten, criminologie, kerkelijk recht, Romeins recht en Middeleeuwse geschiedenis. Hij promoveerde c.l. aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam en behaalde een PhD aan de Universiteit te Cambridge (VK), die hem ook een DLitt toekende. Hij doceert verschillende vakken op het gebied van rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking te Leiden, Leuven, Louvain-la-Neuve en Rijsel. Zijn onderzoek is hoofdzakelijk gericht op vergelijkende rechtsgeschiedenis.

Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Metajuridica
Rechtsgeschiedenis
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B338
Contact
+31 71 527 7446
a.a.wijffels@law.leidenuniv.nl
Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Metajuridica
Rechtsgeschiedenis
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B338
Contact
+31 71 527 7446
a.a.wijffels@law.leidenuniv.nl
Centro Internazionale di studi Gentiliani, San Ginesio
Lid van het wetenschappelijk comité
CNRS te Frankrijk
Onderzoeksconsultant
Comité consultatif de la recherche régionale, Région Bourgogne, Dijon
Lid
History of Private Law (Kluwer/Brill)
Lid van het wetenschappelijk comité
Institut d'études Avancées Nord-Sud, Nantes
Wetenschappelijke medewerker
Koninklijke Academie te Brussel
Geassocieerd lid
Koninklijke Vlaamse Academie, Brussel
Lid van het Comité rechtsgeschiedenis
Louvain-la-Neuve (UCL)
Hoogleraar te Brussel
Revue d'Histoire du Droit/The Review of Legal History
Redactielid
Revue internationale de droit comparé et de droit international
Lid van het wetenschappelijk comité
Stichting Oud-Vaderlands Recht, Utrecht
Bestuurslid
Wissenschaftliche Beirat Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung
Lid