Universiteit Leiden

nl en

Aart Hendriks

Hoogleraar Gezondheidsrecht

Naam
Prof.mr.dr. A.C. Hendriks
Telefoon
+31 71 527 8590
E-mail
a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Meer informatie over Aart Hendriks

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Contact

Professor Hendriks is op de woensdagen aanwezig op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Spreekuur voor studenten: na afspraak via het secretariaat (071 - 527 7760). 

Curriculum vitae

Prof. mr. A.C. Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies (1985) vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht. 

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB). 
Vanaf november 2004 is hij bijzonder hoogleraar en per 1 januari 2009 gewoon hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Hendriks is fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek en voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften, bestuurslid van diverse organisaties en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia. 

Sinds 2016 is Hendriks tevens hoofddocent van de opleiding gezondheidsrecht, aangeboden door de Grotius Academie. 

Grootste hobby’s zijn hardlopen (lange afstand), cinema en reizen.

Relevante nevenfuncties

Besturen    

 • Lid Raad van Toezicht, Zaans Medisch Centrum, Zaandam 
 • Lid Raad van Toezicht, ErasmusMC, Rotterdam 
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Singelzicht, Utrecht

Rechtspraktijk 

 • Rechter plaatsvervanger, Rechtbank te Rotterdam, sectoren bestuursrecht, civiel recht en personen- en familierecht
 • Voorzitter Klachtencommissie Huisartsen, regio West, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
 • Buurtbemiddelaar, Stichting DOCK

Wetenschappelijke commissies en gremia   

 • Lid van de Gezondheidsraad (Diverse commissies ), Den Haag   
 • Lid Commissie Personalised Medicine, ZonMW, Den Haag  

Overige commissies  

 • Lid Raad van Advies, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Voorzitter van Raad van Advies, Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA) 
 • Lid van het netwerk van juridisch adviseurs, Mental Disability Advocacy Centre, Budapest
 • Adviseur gezondheidsrecht, Capra advocaten  
 • Lid van Group of Specialists on Predictivity, Genetic Testing and Insurance, Raad van Europa, Straatsburg  
 • Lid van de juridische adviesgroep, European Disability Forum, Brussel   

Redactielidmaatschappen   

 • Sectieredacteur gezondheidsrecht, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG
 • Vaste annotator, European Human Rights Cases (EHRC)  
 • Lid redactieraad, Yearbook on European Disability Law & Policy   
 • Vaste annotator, Gezondheidszorg Jurisprudentie (GJ)   
 • Medewerker gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad (NJB)
 • Redacteur, Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM)
 • Annotator, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)

Proefschrift en oratie

Proefschrift: Universiteit van Amsterdam, 20 januari 2000, Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse 
Oratie: Universiteit Leiden, 25 november 2005, In beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept

Onderwijs gezondheidsrecht 2016/2017

In de periode half november t/m eind december 2017 bestaat de mogelijkheid tot het volgen van het keuzevak Publiekrechtelijk Gezondheidsrecht, een gebonden keuzevak binnen de Master staats- en bestuursrecht. Het vak omvat vijf werkgroepbijeenkomsten. Het eindcijfer is gebaseerd op een praktische oefening (25% eindcijfer) en een schriftelijk tentamen (75% eindcijfer). Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Met dit vak kunnen studenten 5 EC-punten behalen. Contractstudenten komen in aanmerking voor een certificaat.

Hoogleraar Gezondheidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B118

Contact

 • Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Amsterdam 23 mei 2017, nr. 2016/203, AB 2017,27; 1548-1553.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2017), ‘De patiënt: de complexe homo duplex van het gezondheidsrecht’. In: Beers B. van, Domselaar, I (red.) Homo duplex. De dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie. Liber amicorum voor Dorien Pessers. Liber Amicorum Den Haag: Boom juridisch. 311-322.boekdeel
 • Perron L.J. du, Maat A. & Hendriks A.C. (2017), ‘Wilsbekwame zorgmijder heeft rechten én plichten, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161(27 (D1197)): 12-14.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CRvB 15 mei 2017, nr. 13/6238ZW, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,26; 1459-1462.artikel in tijdschrift
 • Liefaard T., Hendriks A.C. & Zlotnik D. (2017), From law to practice: towards a roadmap to strengthen children's rights in the era of biomedicine (. Children's Rights & Public Law, Law School, Leiden) Committee on Bioethics (DH-BIO) van de Raad van Europa. Strasbourg: Council of Europe.rapport
 • Liefaard T., Hendriks A.C. & Zlotnik D. (2017), From Law to Practice: Towards a roadmap to strengthen children’s rights in the era of biomedicine (, Leiden Law School, Leiden University). Leiden.rapport
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 23 maart 2017, nr. 53251/13,, GJ 2017,4; 524-540.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Toebes B.C.A. (2017), 'Moet ik mijn patiënt wijzen op de gevaren van roken?', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161(D1869).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2017), ‘Moet ik bij opname vragen naar reanimatiewensen?’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161(D831).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CRvB 3 mei 2017, nr. 16/1066ZW, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,22/23; 1228-1232.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2017), 'Mag een arts familieleden en vrienden behandelen?', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161(D1610).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 22 maart 2017, nr. 201604970/A2, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,18; 927-931.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: College voor de rechten van de mens 20 maart 2017, nr. 2017-33, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,17; 920-926.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CRvB 14 maart 2017, nr. nr. 16/3325 PW, AB 2017,16; 867-871.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 8 maart 2017, nr. 201508391/1/A2, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,15; 791-797.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2017), 'Kroniek van het gezondheidsrecht’, Nederlands Juristenblad 2017(15): p. 1069-1081.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2017), 'Initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie doet grondrechten geen geweld aan', Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 8(2): 133-136.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hendriks A.C. (2017), 'Tuchtrechtelijke aspecten van medische beoordelingen', Letsel & Schade 2017(1): 5-13.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CBb 10 februari 2017, nr. nr. 16/209, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,14; 778-786.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 8 februari 2017 8 februari 2017, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,13; 706-710.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 15 november 2016, nr. nr. 28859/11 en 28473/12, GJ 2017,2; 203-211.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2017), 'Kroniek rechtspraak rechten van de mens', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 41(2): 143-161.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Meersbergen D.Y.A. van (2017), 'Gevolgen nieuwe KNMG-Richtlijn voor de letselschadepraktijk', Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 4(1).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2017), Arbeidsverhoudingen in de zorg, hoe complex kan het zijn?', Nieuwsbrief Capra Zorg 2017(jan-febr).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Keizer B. (2017), ‘Palliatieve sedatie – omdat de patiënt dat wil’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161(D1502).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 28 december 2016, AB 2017,7; 395-403.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 21 december 2016, AB 2017,6; 355-361.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ‘s-Gravenhage 19 juli 2016, nr. 2015/246, MC 2017,04; 34-36.annotatie
 • Gaag R.J. van der & Hendriks A.C. (2017), 'De impact van het straf-, tucht- en civiele recht op de professional in de zorg'. In: Heirman S., Huijsmans E.C., Munckhof R. van den (red.) Medische aansprakelijkheid, Kennisdocument. Oisterwijk: Wolf Legal Publisher. 9-18.boekdeel
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CBb 5 oktober 2016, nr. 15/559, AB 2017,2; 110-117.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 8 december 2016, nr. C2016/191, MC 2017,2; 34-37.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CBb 3 november 2016, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2017,1; 55-70.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg Bespreking van: J. Legemaate & G. Widdershoven (2016) Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160: D1276.boekbespreking
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Mag ik als arts een glaasje drinken?’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2016(160): B1347.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), 'Arts en WhatsApp', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2016(160): B1348.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 30 augustus 2016, nr. 40448/06, GJ 2017,8; 1002-1009.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 8 september 2016, nr. C2015/457, MC 2016,49; 42-44.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Is mij patiënt wilsonbekwaam?’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2016(160): B1338.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (5 december 2016), 'Wkkgz schept nog verwarring'. Geïnterviewd door Carina van Aartsen voor Zorgvisie(Kwaliteit > Verdieping) [interview].overig
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ‘s-Gravenhage 22 maart 2016, nr. nr. 2015/101, MC 2016,48; 34-37.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Wkkgz roept veel juridische vragen op’, Nieuwsbrief Capra Zorg 2016(3).artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Amsterdam 22 maart 2016, nr. 2015/183, MC 2016,47; 42-44.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 17 mei 2016, nr. nr. C2015/390, Medisch Contact 2016,46; 34-37.annotatie
 • Hendriks A.C., nr. nr. 28859/11 & 28473/12, EHRC 2017,1.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 7 juni 2016, nr. nr. C2015/356, Medisch Contact 2016,45; 42-44.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 21 juni 2016 21 juni 2016, nr. C2015/320, MC 2016,44; 42-45.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 17 mei 2016, nr. C2015/372, MC 2016,43; 42-44.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), 'Nieuwe huisarts krijgt geen informatie', Nederlands Tijdschrift voor Perinatale Geneeskunde 160: b1326.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CBb 21 juli 2016, nr. 15/641, AB 2016,38; 2288-2296.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 17 mei 2016, nr. C2015/390, Medisch Contact 2016,42; 42-45.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C. (2016), ‘Oud gynaecoloog mag oud dossier niet opvragen’ (reactie), Medisch Contact 75(42): 47.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), 'Mag ik een ontslagbrief sturen en hoe snel moet dat?', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2016(160): B1325.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 24 augustus 2016, nr. 201507734/1/A3, AB 2016,37; 2201-2206.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 28 januari 2016, nr. nr. C2015/225, Medisch Contact 2016,41; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 mei 2016, nr. 33677/10 & 52340/10, GJ 2016,6; 691-701 (Fürst-Pfeifer t. Oostenrijk).annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), 'Kinderen met een andere seksuele ontwikkeling' Bespreking van: J. Garland (2016) 'On Science, Law, and Medicine. The case of gender-"normalization" interventions on children who are diagnosed as different in sexual development, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016(9): 187-189.boekbespreking
 • Hendriks A.C. & Hellemondt R.E. van (2016), ‘Regulating Privacy and Biobanks in the Netherlands’, The Journal of Law, Medicine & Ethics 44(1): 68-84.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle 8 juli 2016, nr. nr. 179/2015, Medisch Contact 2016,38; 42-44.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 13 juli 2016 13 juli 2016, nr. 20156731/1/A2, AB 2016,31; 1685-1692.annotatie
 • Hendriks A.C., nr. 62303/13, EHRC 2016 (Wenner t. Duitsland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 15 juni 2016, nr. 201508245/1/A3, AB 2016.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 13-07-2016,, 13 juli 2016, nr. 201506269/1/A2, AB 2016.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 7 april 2016, nr. nr. C2014/444, Medisch Contact 2016,33-34; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 1 juni 2016, nr. 201506364/1/A2, AB 2016.annotatie
 • Hendriks A.C. & Nouwt S. (2016), ‘In mijn patiënt een terrorist?’, KNMG Actualiteiten .overig
 • Hendriks A.C. & Meersbergen D. van (2016), 'Moet een huisarts de patiëntenkaart verstrekken aan een letselschadeadvocaat?' (reactie), Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2(4): 30-32.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CBb 17 juni 2016, nr. 16/504, AB 2016,29; 1560-1566.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 23 februari 2016, nr. 40378/06, GJ 2016,5; 587-598.annotatie
 • Gaag R.J. van der R.J. & Hendriks A.C. (2016), ‘De impact van het straf-, tucht- en civiele recht op de professional in de zorg’, Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 30(2): 60-64.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 19 januari 2016, nr. C2015/122, Medisch Contact 2016,31-32; 42-45.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 12 januari 2016, nr. C2015/142 & C2014/453, MC 2016,29-30; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), 'Preventie: moeilijker dan je denkt', RGD Magazine 3(4): 28-31.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 1 juni 2016, nr. 201506364/1/A2, AB 2016,27; 1364-1373.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 15 juni 2016, GZR 2016,14.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CBb 19 april 2016, nr. 14/571, AB 2016,26; 1347-1352.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 9 november 2015, nr. nr. 1553, Medisch Contact 2016,25; 42-44.annotatie
 • Wind H., Opstelten W. & Hendriks A.C. (2016), 'Werk altijd zinvol?' reactie op redactioneel 'Zinloos werk' van P. van Eijsden, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160.artikel in tijdschrift
 • Wind H., Opstelten W. & Hendriks A.C. (2016), 'Tergudringen van stagnerend arbeidsverzuim' : van belang in iedere spreekkamer, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160(D461): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), 'Calamiteit niet melden', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160(b1295).artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 19 mei 2016, nr. nr. C2015/419, MC 2016,23; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), Een advocaat wil informatie, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160(26): b1288.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 6 april 2016, nr. nr. 201504569/1/A2, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2016,21.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Meewerken aan CBR-onderzoek’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160(20): B1283.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Toebes B.C.A. (2016), 'Recht op toegankelijke zorg: ook voor vreemdelingen', Nederlands Juristenblad 2016(19): 1347-1352.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), (On)welkom in Nederland, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160(18): B1282.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 23 februari 2016, nr. nr. 40378/06, EHRC 2016.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CRvB 24 februari 2016, nr. ECLI:NL:CRVB:2016:615, AB 2016,16; 859-863.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks AC, annotatie bij: CTG 17 december 2015, nr. C2015/028, MC 2016,16; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), ‘De huisarts gaat digitaal: wat mag (niet)?’, Bijblijven 32(3): 189-194.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 23 februari 2016, nr. 51500/08, EHRC 2016.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 15 december 2015, nr. 56080/13,, GJ 2016,2; 223-231.annotatie
 • Hendriks A.C. & Nouwt J. (2016), 'Implantatenregister en patiëntengegevens' : arts moet zich bewust zijn van privacyregels, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160(D146).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), 'Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 160(B1260).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CBb 21 december 2015, nr. 14/741, AB 2016,9; 535-543.annotatie
 • Broersen D. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 19 november 2015, nr. C2014/227, MC 2016,09; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C. (2016), 'Woord vooraf'. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht (red.) Functioneren en disfunctioneren, Preadvies VGR 2016.. Den Haag: Sdu uitgevers. 5-7.boekdeel
 • Hendriks A.C., Meersbergen D.Y.A. van & Sijmons J.G. (2016), ‘Inleiding’. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht (red.) Functioneren en disfunctioneren, Preadvies VGR 2016.. Den Haag: Sdu uitgevers. 13-17.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Diagnose verzwijgen’ (juridisch commentaar). In: Schermer M, Ewals F, Weisz M (red.) Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.. Assen: Koninklijke Vermande. 55-57.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2016), High-quality of Care throughout Europe — But Do We Speak the Same Language? (Editorial), European Journal of Health Law 23(1): 1-4.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 13 januari 2016, nr. 201505299/1/A2, AB 2016,8.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ‘s-Gravenhage 1 december 2015, nr. 2015/271, GJ 2016; 34-48.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ‘s-Gravenhage 14 april 2015, nr. 2014/118b, MC 2016,7; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C. (9 februari 2016), ‘Access to health care: also for refugees?’. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Hendriks A.C. (4 februari 2016), 'Tuchtrecht en openheid bij incidenten. Terugblijk symposium Arts en Recht van 21 januari' voor Medisch Contact(Federatienieuws. p. 52-53) [interview].overig
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 15 december 2015, nr. nr. 56080/13, EHRC 2016,2; 108-111.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ‘s Gravenhage 22 december 2015, nr. 2014/303, MC 2016,4; 42-45.annotatie
 • Hendriks A.C., Meer H.C.B. van der & Meersbergen D.Y.A. (2016), 'Nieuwe kwaliteits- en klachtenwet voor gezondheidszorg. Oplossing of problem erbij?', Nederlands Juristenblad 2016(2): 108-114.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 3 december 2015, nr. C2015/015, MC 2016,2; 32-35.annotatie
 • Hendriks A.C. (4 januari 2016), 'Moet een arts echt álles melden?'. Geïnterviewd door Enzo van Steenbergen voor NRC Handelsblad(Binnenland) [interview].overig
 • Hendriks A.C. (2016), 'Het medisch beroepsgeheim anno 2016: gewenste en ongewenste veranderingen', Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 2015(4): 164-168.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Goede zorg, ook voor vluchtelingen?’ (Redactioneel), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 40(3): 127.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Wils(on)bekwaamheid en het KNMG-Stappenplan’, Bijblijven 2016(3): 142-150.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2016), ‘Beroepsgeheim, omgang met patiëntgegevens en KNMG-richtlijnen Ethische vragen en gezondheid’, Bijblijven 2016(3): 151-160.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 mei 2016, nr. nr. 33677/10 en 52340/10, EHRC 2016.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 maart 2016, nr. nr. 23796/10, EHRC 2016.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), 'En toen was er de Wkkgz. Nieuwe wet met vergaande gevolgen voor artsen', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159(A9799).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (12 december 2015), 'Beroepsgeheim onder druk'. Geïnterviewd door Zaat J., Mevius L. voor Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde(C) [interview].overig
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 24 november 2015, nr. C2014/478, Medisch Contact 2015,50; 2462-2465.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Groningen 2 juni 2015, nr. G2014/60, Medisch Contact 2015,49; 2400-2403.annotatie
 • Hendriks A.C. (13 november 2015), 'Opgelegde maatregel is altijd krenking van goede intenties'. Geïnterviewd door R. van der Vrie voor Nederlands Tandartsenblad(Interview) [interview].overig
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ‘s-Gravenhage 3 februari 2015, nr. nr. 2014/082, Medisch Contact 2015,45; 2162-2165.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 15 juni 2015, nr. nr. 46043/14, GJ 2015,7; 886-898.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 25 juni 2015, nr. nr. 22037/13, GJ 2015,7; 898-902.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), 'Hoe lang moet ik een dossier bewaren?', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159: B1227.artikel in tijdschrift
 • Opstelten W. & Hendriks A.C. (2015), 'Schuivende panelen. Gevolgen van richtlijnaanpassing voor de individuele patiënt', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2015(159): a9676.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (22 oktober 2015), ´Health Checks: Available to All?´. Leiden Law Blog. Leiden: Leiden University [blog entry].overig
 • Hendriks A.C. (2015), 'Kroniek rechtspraak rechten van de mens', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 39(7): 535-554.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: College voor de rechten van de mens 24 april 2015, nr. C-528/13, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015,7; 564-574.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: College van Medisch Toezicht 13 juli 2015, nr. 14/002, Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 2016,3.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), Wie bekommert zich om een onverzekerde vreemdeling?’ (De Kwestie), Medisch Contact (2015): 1754-1755.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 10 september 2015, nr. C2014/289, Medisch Contact 2015,41; 1938-1941.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Hoe lang moet ik medische gegevens bewaren’. In: Binderls P.J.E., Berg P.J. van den, Brinks A, Lelij A.J. van der, Vries A.D. de (red.) Ontwikkelingen in de geneeskunde 2015.. Rotterdam: Erasmus MC. 52-56.boekdeel
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 9 juli 2015, nr. nr. 20378/13, EHRC 2015,10 (Martzaklis e.a. t. Griekenland).annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), Verpleeghuis verlaten voor euthanasie is legitiem, Medisch Contact 70(39): 1810-1811.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 20 augustus 2015, nr. C2014/420, Medisch Contact 2015,37; 1696-1699.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CMT 13 juli 2015, GZR 2015,16.annotatie
 • Hendriks A.C. & Drewes Y.M. (2015), ‘Papa is niet de vader’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2015(159): B1203.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Meer H. van der (2015), 'Tuchtrechter wordt strenger', Medisch Contact 37(2015): 1700-1702.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Tuchtrecht – meer tucht dan recht’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 39(5): 322-328.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Blondeau M.J.C.E. (2015), Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht. Mastermonografieën staats- en bestuursrecht. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 19 maart 2015, nr. C2014/013, Medisch Contact 2015,26; 1290-1293 ('Tbs'er wil geen libidoremmers voor verlof').annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), Patiënt met suïcidale gedachten, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159(B1183).artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ‘s-Gravenhage 6 januari 2015, nr. 2013/303, Medisch Contact 2015,22; 1082-1085.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Is stoppen met eten en drinken geen zelfdoding?’ (Reactie KNMG), Medisch Contact (70 (20)): 975.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 9 april 2015, nr. C2014/301 t/m C2014/305, Medisch Contact 2015,17; 850-853.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Kroniek van het gezondheidsrecht’, Nederlands Juristenblad 90(15): 1017-1026.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 11 december 2014, nr. C2013/456, Medisch Contact 2015,12; 576-579.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Aangifte doen mag we degelijk’ (ingezonden brief), Medisch Contact (70/11): 527.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2015), 'Patiënt wil kopie van dossier', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159(2015:159): B1149.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 13 januari 2015, nr. nr. 61243/08, EHRC 2015,3; 190-192.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 12 februari 2015, nr. C2014/007, Medisch Contact 2015,8; 360-363.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Wat moet ik doen als mijn patiënt een jihadist is?’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159(B1151).artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 19 november 2014, nr. nr. 1461, Medisch Contact 2015,6; 248-250.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Camerabeelden van stelende patiënt vrijgeven?’ (commentaar als deskundige), Medisch Contact 70(6).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (27 januari 2015), 'Krijgt een eigengereide huisarts haar baan als invaller terug?'. NRC Handelsblad, De Uitspraak: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 20 november 2014, nr. c2014.035, Medisch Contact 2015,3; 90-92.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Optreden als deskundige in een strafzaak?’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159(B1129).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2015), ‘CBR inschakelen als patiënt niet rijgeschikt is?’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159(B1128).artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2015), 'Medisch aansprakelijkheidsrecht: recente uitspraken Europees Hof voor de Rechten van de Mens', Letsel & Schade 2014(4): 6-13.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 6 november 2014, nr. 12927/13, EHRC 2015,1.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: Rb. Midden-Nederland 23 juli 2014, nr. C/16/340505, Sdu Commentaar Wbp en JBP 2015.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 11 december 2014, nr. nr. 43643/10, EHRC 2015,2.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 11 december 2014, nr. nr. 28859/11 & 28473/12, EHRC 2015,2.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 13 januari 2015, nr. nr. 61243/08, GJ 2015.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), 'Woord vooraf'. In: Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel, Preadvies VGR 2015.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 5-6.boekdeel
 • Hendriks A.C. & Meer H.C.B. van der (2015), Lessen uit het tuchtrecht voor de huisarts, Huisarts en Wetenschap 58(4): 178-182.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 9 oktober 2014, nr. 37873/04, GJ 2015,1.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), Kroniek van het gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad 90(15): 1017-1026.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 29 april 2014, nr. nr. 52019/07, JBP 2015.annotatie
 • Hendriks A.C. (2015), A Silent Revolution Bespreking van: Ruijter A. de (2015) A Silent Revolution, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015(6): 503-506.boekbespreking
 • Hendriks A.C. (2015), 'Hof van Justitie ontwikkelt nieuwe visie op begrip handicap - en daarmee op non-discriminatierecht?, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 21(7): 232-236.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2015), ‘Challenges and obstacles to access to justice in health care', Recht der Werkelijkheid 36(3): 127-138.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (19 november 2014), 'Een uitspraak die meer dan cosmetische verfraaiing behoeft'. Recht en Bestuur. Amsterdam: NRC.nl [blog entry].overig
 • Hendriks A.C. (19 november 2014), 'De arts vergrootte borsten in viezekamer'. NRC Handelsblad, De Uitspraak: 8-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (3 november 2014), 'Waarom krijgt die dokter geen lintje?'. Recht en Bestuur. Amsterdam: NCR.nl [blog entry].overig
 • Hendriks A.C. (3 november 2014), 'Mag de dokter op eigen houtje een rijbewijs laten weigeren?'. NRC Handelsblad, De Uitspraak: 8-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2014), ‘Informatie aan ouders’, ingezonden reactie, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014(158).overig
 • Hendriks A.C. (2014), 'Informatie geven aan ouders', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014(158): B1045.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (24 juni 2014), 'Een arts is geen politieagent'. Recht en Bestuur. Amsterdam: NRC.nl [blog entry].overig
 • Hendriks A.C. (24 juni 2014), 'Ze lieten hun moeder achter na een vakantie in Indonesië'. NRC Handelsblad, De Uitspraak: 8.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2014), 'Meer (toe)zicht op toetsing euthanasie dringend gewenst', Nederlands Juristenblad 89(19): 1308-1312.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2 mei 2014), 'Bevallen'. De Volkskrant, Opinie & Debat: 27.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hertogh C.M.P.M., Hendriks A.C. & Verkerk M.A. (2014), 'Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Tussen patiënt en zorgsysteem'. Assen: Van Gorcum.boek
 • Hendriks A.C. (2014), 'Synthese'. In: Hertogh C.M.P.M., Hendriks A.C., Verkerk M.A. (red.) Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde: tussen patiënt en zorgsysteem.. Assen: Van Gorcum. 137-144.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2014), Commentaar 'Ik ben geen baby'. In: Hertogh C.M.P.M., Hendriks A.C., Verkerk M.A. (red.) Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde: tussen patiënt en zorgsysteem.. Assen: Van Gorcum. 111.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2014), 'Leed bij kinderen na een behandeling: wat mag de dokter (niet) doen?', Letsel & Schade 2014(1): 14-24.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2014), 'Mag een spermadonor bepalen wie zijn zaad krijgt?', Nederlands Juristenblad 89(8): 524-526.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle ’s-Gravenhage 5 februari 2013, nr. nr. 2012/92a, Medisch Contact 2014,7; 322-325.annotatie
 • Hendriks A.C. (12 februari 2014), ‘How to prevent the derailing of doctors? Lessons from the case of Jansen Steur’. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Broersen S. & Hendriks. A.C., annotatie bij: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 12 september 2013, nr. C2012.492, Medisch Contact 2014,6; 266-268.annotatie
 • Hendriks A.C. (3 februari 2014), ‘Is verslaving nu een ziekte, of niet?’. NRC Handelsblad, Binnenland: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (3 februari 2014), 'Verslaafden kunnen gewoon aan het werk …'. Recht en Bestuur. Amsterdam: NRC.nl [blog entry].overig
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle 9 augustus 2013, nr. 162/2012, Medisch Contact 2014,1; 36-38.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 10 mei 2012, nr. nr. 11139, Medisch Contact 2014,10; 494-497.annotatie
 • Hendriks A.C. (2014), 'Woord vooraf'. In: Hartog G.A. den, Cliteur P.B. (Red.) Ethiek en gezondheidsrecht Preadvies / Vereniging voor Gezondheidsrecht nr. 2014. Den Haag: Sdu uitgevers. 5-6.boekdeel
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) 30 januari 2014, nr. nr. C2012/307, Medisch Contact 2014,12 (Tuchtrechter hoeft inspectierapport niet te gebruiken).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 5 december 2013, nr. appl.no. 52806/09 & appl.no.22703/10, EHRC 2014.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Amsterdam 7 januari 2014, nr. nr. 2013/271GZP, Medisch Contact 2014,15; 774-776.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 5 december 2013, nr. nr. 45076/05, GJ 2014,3.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 26 februari 2014, nr. 201302175/1/A2, AB 2014,16.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 30 januari 2014, nr. nr. C2012/100, Medisch Contact 2014,20; 1000-1003.annotatie
 • Hendriks A.C. (2014), ‘Recht op leven en recht op een zelfgekozen dood: een toetsing van de Nederlandse Euthanasiewet aan het EVRM’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten : NJCM Bulletin 39(2): 151-181.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 6 juni 2013, nr. 1585/09, JBP 2014,1.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 10 april 2014, nr. C2013/032, Medisch Contact 2014,22; 1116-1119.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 3 april 2014, nr. C2013/313, GJ 2014,4.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle 7 februari 2014, nr. nr. 138/2013, Medisch Contact 2014,26; 1340-1342.annotatie
 • Hendriks A.C. (2014), ‘Behandelweigering’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014(28): 1239.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2014), 'Ondertekening van een ‘fitness to fly’-verklaring', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014(158): B017.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2014), ‘Wat als een patiënt zich aan controle onttrekt’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2014(158): B171.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM L.H. t. Letland 29 april 2014, nr. 52019/07, EHRC 2014.annotatie
 • Hendriks A.C. & Eekhof J.A.H. (2014), ‘Een patiënt die strafbare feiten pleegt’, Huisarts en Wetenschap 57(7): 364-368.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 15 mei 2014, nr. nr. C2013/083, Medisch Contact 2014,31/32; 1524-1527.annotatie
 • Hendriks A.C. (2014), ‘Eens over de scheef, altijd over de scheef?’ (redactioneel), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 38(5): 365.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 15 mei 2014, nr. C2013/259, Medisch Contact 2014,33/34; 1580-1584.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 20 mei 2014, nr. 4241/12, GJ 2014.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 28 mei 2014, nr. 62804/13, GJ 2014.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 25 juni 2014, GJ 2014.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 15 mei 2014, nr. C2013/312, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014,6; 494-500.annotatie
 • Hendriks A.C. (2014), ‘McCann: Van ouden menschen, de dingen die niet voorbijgaan in het leven’. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 125-130.boekdeel
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) 12 augustus 2014, nr. C2013.300, Medisch Contact 2014,38; 1816-1818.annotatie
 • Hendriks A.C. (2014), 'Informatie geven aan ouders', Tijdschrift voor Orthoptie 39(2): 43-45.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 8 mei 2014, nr. nr. C2013/376, Medisch Contact 2014,46; 2286-2288.annotatie
 • Broersen S., Hendriks & A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 19 augustus 2014, nr. nr. 1459a, Medisch Contact 2014,49; 2474.annotatie
 • Hendriks A.C. & Lewis O. (2014), Disability. In: Joly Y., Knoppers B.M. (red.) Routledge Handbook on Medical Law and Ethics. Routledge Handbooks. London: Routlegde. 78-97.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2014), 'Kroniek rechtspraak rechten van de mens', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 37(7): 553-569.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2014), ‘Tuchtrecht – Dringend aan herziening toe?’, Tijdschrift voor klachtrecht 10(3): 6-8.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 22 mei 2014, nr. 49278/09, EHRC 2014,8.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 12 juni 2014, nr. 50132/12, EHRC 2014.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 19 augustus 2014, nr. nr. 1484, GJ 2014,8.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 4 september 2014, nr. nr. C2013/448, GJ 2014,8.annotatie
 • Hendriks A.C. (23 december 2013), 'Kun je geschrapt worden als arts omdat je probeerde je vrouw te vermoorden?'. Recht en Bestuur. Amsterdam: NRC.nl [blog entry].overig
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 10 september 2013, nr. nr. 2012.283, Medisch Contact 2013,43; 2220-2223.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), ‘Dokter, de verzekeraar wil mijn dossier’, Medisch Contact (39): 1991.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (27 juni 2013), 'Een huisarts met een vrouwenrisico'. NRC Handelsblad: 10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 18 juni 2013, Medisch Contact 2013,33/34; 1674-1676.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), Waarom de KNMG de toetsingscommissies niet lijdzaam volgt, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 157: 1170-1171.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1 juni 2013), 'Misverstand over rol arts bij dwingen hongerstaker'. Trouw: 24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), ‘Oost west, thuis best?’, Medisch Contact 68(22): 1212.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 23 mei 2013, nr. 12175, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013,6; 589-593.annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 14 mei 2013, Medisch Contact 2013,26; 1442-1445.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 14 mei 2013, EHRC 2013; 1649-1661.annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C. (2013), 'Hoogste college negeert relevante richtlijnen (2)', Medisch Contact (17): 919.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: Rb. Almelo 24 april 2013, Medisch Contact 2013,21; 1144-1147.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), 'Woord vooraf'. In: Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid, Preadvies VGR 2013.. Den Haag: Sdu uitgevers. 5-6.boekdeel
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 26 maart 2013, Medisch Contact 2013,17; 618-621.annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 26 maart 2013, Medisch Contact 2013,25; 1382-1384.annotatie
 • Hendriks A.C. (21 februari 2013), 'Genoeg medische ellende meegemaakt'. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 7 februari 2013, Medisch Contact 2013,12; 618-621.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), 'Jagten', Cicero (1): 10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 22 januari 2013, nr. nr. C2012/276, Medisch Contact 2013,45; 2344.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 15 januari 2013, EHRC 2013.annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 10 januari 2013, Medisch Contact 2013,7; 388-389.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), 'Waar was de Inspectie?' De IGZ als toezichthouder op de kwaliteit van gezondheidszorg, Fiat Justitia : 68-71.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 13 november 2012, nr. 2013/12, GJ 2013; 60-75.annotatie
 • Hendriks A.C. & Eekhof J.A.H. (2013), Verzoek van medisch adviseur van verzekeraar om informatie, Huisarts & Wetenschap : 130-133.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), 'Gezondheidsrecht continu in ontwikkeling', Medisch Contact (10): 578.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), Standpunt KNMG op: ‘Zwijgplicht inperken is gevaarlijk’ (Reactie), Medisch Contact 68(11): 623.artikel in tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 22 januari 2013, Medisch Contact 2013,11; 618-620 (Arts behandelt door ondanks wilsverklaring).annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 29 januari 2013, Medisch Contact 2013,13; 674-677 (Geld schenken aan patiënt niet verboden).annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: Rb. Utrecht 18 februari 2013, Medisch Contact 2013,14; 730-733.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), Kroniek van het gezondheidsrecht., NJB 88(15): 1019-1025.artikel in tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 21 maart 2013, Medisch Contact 2013,18; 970-973.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), Ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht., Modern medicine: specialistenblad voor de huisarts 37: 144-150.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), Redactielid Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013(5).tijdschriftredactie
 • Hendriks A.C. (2013), Gezondheidsrecht en jeugdrecht: samen voor het belang van het kind?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013(5): 131.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Eekhof J.A.H. (2013), Verzoek van medisch adviseur van verzekeraar om informatie, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde : 266-270.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), Vertrouwensarts: een te vertrouwen arts?, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 37(5): 433.artikel in tijdschrift
 • Koffeman N.R., Gerards J.H. & Hendriks A.C. (2013), Zelfbeschikking in het recht van de Europese Unie. In: Hendriks A.C., Friele R.D., Legemaate J., Widdershoven G.A.M. (red.) Achtergrondstudies Zelfbeschikking in de zorg.. Den Haag: ZonMw. 63-76.boekdeel
 • Gerards J.H., Koffeman N.R. & Hendriks A.C. (2013), Zelfbeschikking in de Nederlandse Grondwet. In: Hendriks A.C., Friele R.D., Legemaate J., Widdershoven G.A.M. (red.) Achtergrondstudies Zelfbeschikking in de zorg.. Den Haag: ZonMw. 77-94.boekdeel
 • Hendriks A.C., Gerards J.H. & Koffeman N.R. (2013), 'Zelfbeschikking in het overige (gezondheids)recht'. In: Hendriks, A.C., Friele R.D., Legemaate J., Widdershoven G.A.M. (Red.) Achtergrondstudies Zelfbeschikking in de zorg Reeks evaluatie regelgeving nr. 35. Den Haag: ZonMw. 95-107.boekdeel
 • Bomhoff M.C., Borghuis J., Drewes Y.M., Friele R.D., Hendriks A.C. & Hellemondt R.E van (2013), ‘Zelfbeschikking en informed consent’. In: Hendriks A.C, Friele R.D., Legemaate J., Widdershoven G.A.M. (red.) Achtergrondstudies Zelfbeschikking in de zorg. Reeks evaluatie regelgeving nr. 35. Den Haag: ZonMw. 111-177.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2013), Kindermishandeling: stop het slaan, maar voorkom het doorslaan., NJCM-Bulletin 38(3): 357-359.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), De invloed van fundamentele rechten op het gezondheidsrecht. De fundamentele rechten van de patiënt in balans?. In: Gerards J.H., Sieburgh C.H. (Red.) De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht. Deventer: Kluwer. 237-264.congresbijdrage
 • Hellemondt R.E van, Hendriks A.C. & Breuning M.H. (2013), Het beperken van vrijheid van meningsuiting voor gezondheidsdiensten bezien vanuit EU- en grondrechtelijk perspectief, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 4(3): 184-204.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), Beroepenwetgeving.. In: Engberts D.P., Kalkman-Bogerd L.E. (red.) Leerboek gezondheidsrecht.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 283-310.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2013), ‘Gezondheidsrecht en Europa’. In: Engberts D.P., Kalkman-Bogerd L.E. (red.) Leerboek gezondheidsrecht.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 339-349.boekdeel
 • Hendriks A.C., Friele R.D., Legemaate J. & Widdershoven G.A.M. (2013), Thematische wetsevaluatie zelfbeschikking in de zorg. Reeks evaluatie regelgeving nr. 34. Den Haag: ZonMw.boek
 • Hendriks A.C. (2013), Europeesrechtelijke ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 37(6): 528-535.artikel in tijdschrift
 • Santen H. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 30 mei 2013, nr. 12113, Medisch Contact 2013,38; 1918 (Informatie verstrekken blijft valkuil).annotatie
 • Drewes Y.M. & Hendriks A.C. (2013), ‘Veranderingen in gezondheidsrecht en regelgeving’, Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 68(5): 228-230.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., Cardol G., Liefaard T., Van Os C., Hendriks A.C. & Loof J.P. (2013), Redactielid NJCM-Bulletin 38(4).tijdschriftredactie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 21 maart 2013, Medisch Contact 2013,28; 1506-1509.annotatie
 • Hendriks A.C. (2013), ‘Een voorproef’ (lezing 1), Notariaat magazine (9): 16.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), ‘KNMG: Veroordeling verloskundigen terecht’ (Naschrift bij ‘Tuchtzaak verloskundigen grote misser’), Medisch Contact (40): 2020-2022.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), 'Verloskundigen terecht veroordeeld wegens schenden professionele normen', Tijdschrift voor Verloskundigen 2013(oktober): 36-37.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2013), Recht van het kind op gezondheid. Van theorie naar praktijk en rechtstheoretische gevolgen. In: Forder C.J. (Red.) Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 95-104.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2013), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 37(7): 652-670.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Santen H. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 11 december 2012, nr. nr. C2012/054, Medisch Contact 2013,44; 2280-2283.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 6 juni 2013, nr. 1585/09, GJ 2013.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 24 juli 2013, nr. 223, Medisch Contact 2013,49; 2592-2593.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 9 april 2013, nr. 13423/09, NJCM-Bulletin 2013,5; 644-657 (Mehmet Şentürk & Bekir Şentürk t. Turkije).annotatie
 • Hendriks A.C. & Meersbergen D.Y.A. van (2013), 'Het gezondheidsrecht'. In: Bergh J.H.A.M. van den (red.) Medisch Specialistische Zorg 2014. Medisch Specialistische Zorg. Bergen: Mediforum. 147-158.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2013), 'De positie van behandelend en beoordelend artsen bij medisch bewijs', Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25(10): 252-254.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 september 2013, nr. 59601/09, EHRC 2013.annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 20 december 2012, Medisch Contact 2013,9; 507-509.annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Actualiteiten gezondheidsrecht. In: Assendelft W.J.J., Hoornweg J., Meijer P.H.E.M. de, Wind A.W. (red.) Vorderingen en praktijken 2012.. Leiden: Boerhaave Commissie LUMC. 431-449.boekdeel
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle 13 december 2012, Medisch Contact 2013,15; 790-791 (Onvoldoende controle op herhaalreceptuur).annotatie
 • Hendriks A.C. (6 december 2012), Ontslag uit inrichting om zwanger te worden. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 4 december 2012, Medisch Contact 2013,1; 22-25.annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle 8 november 2012, Medisch Contact 2013,8; 443-445.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 6 november 2012, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013,5; 76-83.annotatie
 • Hendriks A.C. (3 november 2012), Wet cliëntenrechten bedreigt betaalbaarheid van de zorg. Het Financieele Dagblad: 29.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2 november 2012), Kopie dossier bewaren na vertrek lastige patiënt (reactie). Medisch Contact: 2488.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2012), Een patiënt die zich niet goed bejegend voelt. In: Bindels P.J.E. (red.) Ontwikkelingen in de geneeskunde.. Rotterdam: ErasmusMC. 72-80.boekdeel
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 30 oktober 2012, EHRC 2013; 149-172.annotatie
 • Hendriks A.C. (5 oktober 2012), Psychiater alsnog aansprakelijk stellen voor ontwikkelingsachterstand kind?. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2012), Het slechtnieuwsgesprek: een dilemma bij dementie, Medisch Contact : 2030-2031.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (6 september 2012), Seks met een cliënt: nooit toegestaan. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hellemondt R.E van & Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 28 augustus 2012, NJCM-Bulletin 2013; 63-75.annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Groningen 21 augustus 2012, Medisch Contact 2013,23; 1266-1268.annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Teveel transparantie schaadt, Medisch Contact .artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (8 juni 2012), Ongezond dikke kinderen. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Amsterdam 8 mei 2012, Medisch Contact 2013,2; 90-93.annotatie
 • Hendriks A.C. (19 april 2012), Nalaten arts in te schakelen staat gelijk aan verlating hulpbehoevende. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (23 maart 2012), Zo moet er dus niet worden ‘gecommuniceerd’ met een patiënt. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Engelbertink C.G.T. & Hendriks A.C. (2012), Met levenstestament houdt patiënt regie, Medisch Contact: 40-43.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG ’s-Gravenhage 12 april 2011, Medisch Contact 2012; 44-45 (Overdosis door slecht handschrift).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 8 november 2012, EHRC 2012; 196-213.annotatie
 • Hendriks A.C., Medisch Contact 2012; 67 (Naam en toenaam).annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 24 november 2011, Medisch Contact 2012; 408-4011 ('Foute' uitkomst, maar geen fout gemaakt).annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), De ombudsman en de Inspectie (reactie), NJB.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2012), Hartelijk dank dokter Tulleken en VUmc, NJB(10): 672.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2012), Hoe maken we het Hof weer gezond?. In: Gerards J.H., Terlouw A.B. (Red.) Amici Curiae. Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 109-116.congresbijdrage
 • Hendriks A.C., Kluge G., Brewster E. & Kuipers & S., Medisch Contact 2012; 748-749 (Goede patiëntenzorg, waardig sterven en godsdienstvrijheid).annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 28 februari 2012, Medisch Contact 2012; 780-782 (Gebrekkige verslaglegging breekt arts op).annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 17 januari 2012, Medisch Contact 2012; 824-826 (Klagen over een collega die je zwart maakt).annotatie
 • Hendriks A.C. & Mackic J., annotatie bij: EHRM 8 november 2011, NJCM-Bulletin 2012; 59.annotatie
 • Toebes B.C.A., Hartlev M., Hendriks A.C. & Rothmar Herrmann J. (2012), Health and Human Rights in Europe. Cambridge: Intersentia.boek
 • Hendriks A.C. (2012), The Council of Europe and Health and Human Rights. In: Toebes B.C.A., Hartlev M., Hendriks A.C., Rothmar Herrmann J. (Red.) Health and Human Rights in Europe. Cambridge: Intersentia. 23-50.congresbijdrage
 • Toebes B.C.A., Hendriks A.C. & Stronks K. (2012), Vulnerable Groups, Health Inequalities, and the Social Determinants of Health. In: Toebes B., Hartlev M., Hendriks A.C., Rothmar Herrmann J. (Red.) Health and Human Rights in Europe. Cambridge: Intersentia. 213-226.congresbijdrage
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 14 februari 2012, EHRC 2012; 885-907.annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), In beginsel. In: Oratiebundel Gezondheidsrecht. Verzamelde redes 1971-2011. Den Haag: Sdu uitgevers. 369-382.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2012), Staatssecretaris Teeven bedreigt toegang tot GGZ, Medisch Contact: 1062.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 januari 2012, GJ 2012; 316-324 (GJ 2012, 59 (onder 2012/60)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 14 februari 2012, GJ 2012; 324-338 (GJ 2012, 60).annotatie
 • Stronks K., Toebes B.C.A., Hendriks A.C. & Ikram U. (2012), Social justice and human rights as a framework for addressing social determinants of health. Amsterdam: AMC / Universiteit van Amsterdam.rapport
 • Gerards J.H. & Hendriks A.C. (2012), Naar een fatsoenlijke digitale schandpaal? (Redactioneel), NJCM-Bulletin: 173-175.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 17 januari 2012, Medisch Contact 2012; 1172-1175 (Beroepsgeheim doorbreken doe je niet zomaar).annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 24 januari 2012, Medisch Contact 2012; 1292-1295 (Het gevaar van het eigen gelijk).annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Gedragsdeskundigen, bezint eer ge begint, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv) 4: 1-4.artikel in tijdschrift
 • Ruijter W. de, Hendriks A.C. & Verkerk M.A. (2012), Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk. Assen: Van Gorcum.boek
 • Hendriks A.C. (2012), Euthanasie zonder medeweten van gezinsleden. In: Ruijter W. de., Hendriks A.C., Verkerk M.A. (red.) Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk.. Assen: Van Gorcum. 113.boekdeel
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 27 maart 2012, Medisch Contact 2012; 1414-1416 (Fout erkennen loont).annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Het recht op voortplanting en zijn grenzen (Redactioneel), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 36(4): 279.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 5 maart 2012, Medisch Contact 2012; 1540-1543 (Bekenden behandelen is vragen om gedonder).annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Het slechtnieuwsgesprek: een dilemma bij dementie, Medisch Contact(25): 1525-1526.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 27 maart 2012, EHRC 2012; 1516-1521.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 3 april 2012, EHRC 2012; 1149-1160.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 januari 2012, nr. 36760/06, NJCM-Bulletin 2012; 338-352.annotatie
 • Hendriks A.C. & Kempen P.P.H.M.C. van (2012), TBS-onderzoek: niet goedschiks, dan maar kwaadschiks? (Redactioneel), NJCM-Bulletin 2012: 291-293.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 29 mei 2012, Medisch Contact 2012; 1718-1720 (Rapporterend arts moet pietlut zijn).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 3 april 2012, European Journal of Health Law 2012; 397-402 (European Court of Human Rights (Selected Legislation and Jurisprudence)).annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 5 maart 2012, Medisch Contact 2012; 1540-1543 (Bekende behandelen is vragen om gedonder).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 3 april 2012, GJ 2012.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 3 juli 2012, nr. 34806/04, EHRC 2012; 1906-1926.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 17 april 2012, Medisch Contact 2012; 1886-1888 (Slechte organisatie ook verantwoordelijkheid arts).annotatie
 • Hellemondt R.E van, Os E.C.C van, Hendriks A.C. & Breuning M.B. (2012), ‘Prenatale screening in het licht van zelfbeschikking’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 463-474.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploem M.C & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Amsterdam 3 april 2012, nr. 2011/087P, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012; 536-541.annotatie
 • Broeren S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 27 maart 2012, Medisch Contact 2012; 1952-1954 (Reisbureautje verbonden aan de praktijk).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 27 maart 2012, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 14 februari 2012, Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 2012; 164-186.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: Vzr CRvB 11 juni 2012, GJ 2012; 676-681.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 10 april 2012, Medisch Contact 2012; 2092-2095 (Dwangmaatregel vraagt om dossierdrift).annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 21 juni 2012, Medisch Contact 2012; 2160-2161 (Ook bij samenwerkingsafspraken alert blijven).annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 27 februari 2012, Medisch Contact 2012; 2220-2223 (Arts is geen romanschrijver).annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 18 juli 2012, Medisch Contact 2012; 2284-2285 (Familie genegeerd bij overplaatsing).annotatie
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 30 augustus 2012, Medisch Contact 2012; 2348-2351 (Pas op bij "achteraf" corrigeren van medisch dossier).annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 571-586.artikel in tijdschrift
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle 29 maart 2012, Medisch Contact 2012; 2416-2418 (Nieuwe hoofdbehandelaar niet alert op diabetes).annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Als verloskundige bij een bekende een bevalling doen: (g)een probleem?, Tijdschrift voor Verloskundigen 37 (okt): 46-48.artikel in tijdschrift
 • Hellemondt R.E van, Hendriks A.C. & Breuning M.H. (2012), Which lessons can we learn from the European Union legal framework of medicines for the regulation of direct-to-consumer genetic tests?, Law and Human Behavior: 99-120.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hendriks A.C. (2012), Artsen hebben het gevoel dat ze op eieren lopen. In: Jansen H., Knapen M. (red.) Over de grenzen van het medisch beroepsgeheim. Dilemma’s rond privacy en vertrouwen in de zorg.. Eindhoven: Pepijn. 57-70.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2012), KNOV is aan zet (Forum), Tijdschrift voor Verloskundigen November: 42.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2012), De IGZ als overheidstoezichthouder in Europees perspectief. In: Sijmons J.G., Gevers J.K., Dorscheidt J.H.H.M. (red.) Liber Amicorum J.H. Hubben.. Den Haag: Sdu uitgevers. 101-123.boekdeel
 • Hendriks A.C. & Meersbergen D.Y.A. van (2012), Het gezondheidsrecht. In: Bergh J.H.A.M. van den (Red.) Medisch Specialistische Zorg 2013. Bergen: Mediforum. 141-150.boekdeel
 • Santen H. van & Hendriks A.C., annotatie bij: Rb. Amsterdam 12 september 2012, Medisch Contact 2012; 2846-2847 (Niet zorgverzekeraar, maar patiënt moet betalen).annotatie
 • Hendriks A.C. (2012), Personal autonomy, good care, informed consent and human dignity – some reflections from a European perspective. In: Oei K.T.I., Groenhuijsen M.S. (Red.) Progression in Forensic Psychiatry. Deventer: Kluwer. 83-89.boekdeel
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRC 2 oktober 2012, EHRC 2012; 2761-2769.annotatie
 • Gerards J.H., Koffeman N.R. & Hendriks A.C. (2012), ‘Zelfbeschikking in het recht van de Raad van Europa’. In: Hendriks A.C., Friele R.D., Legemaate J., Widdershoven G.A.M. (red.) Achtergrondstudies Zelfbeschikking in de zorg.. Den Haag: ZonMw. 23-62.boekdeel
 • Hendriks A.C. (24 november 2011), De familie kan de contouren schetsen van het lijden van een demente vrouw?. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2012), 'Komt een islamitische patiënt bij de dokter'. In: Kruininger P. (Red.) RIMO - Medische wetenschap, islam en recht Recht van de Islam. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 27-38.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2 september 2011), Een nieuw medicijn, maar niet voor twee doodzieke jongens. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (24 maart 2011), Zorgplicht werkgever geldt ook jegens niet-klagende werknemer. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (8 februari 2011), Mag huisarts suikerzieke chauffeur verbieden touring car te besturen?. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. & van Meersbergen D.Y.A. (2011), Afspraken nodig over taakherschikking, Medisch Contact (9): 555-557.artikel in tijdschrift
 • Hellemondt R.E van, Hendriks A.C. & Breuning M.H. (2011), Regulating the use of genetic tests: is Dutch law an example for other countries with respect to DTC genetic testing?, Amsterdam Law Forum 3(1): 13-24.artikel in tijdschrift
 • Hellemondt R.E van, Ruijter W. de, Breuning M.H. & Hendriks A.C. (2011), Komt een geteste patiënt bij de dokter..., Medisch Contact (4): 202-204.artikel in tijdschrift
 • Ploem M.C & Hendriks A.C. (2011), Kritische uitlatingen over individuele zorgverleners op internet: waar ligt de grens?, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (1): 4-17.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Gerards J.H., annotatie bij: EHRM 16 december 2010, EHRC 2011.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 2 november 2010, GJ 2011.annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: Rechtbank Arnhem 4 januari 2011, Medisch Contact 2011; 293-295.annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 19 oktober 2010, Medisch Contact 2011; 154-157.annotatie
 • Hendriks A.C. (2011), Koning verlaat boos met gezin de praktijk, Medisch Contact (6): 354.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 579-593.artikel in tijdschrift
 • Toebes B.C.A. & Hendriks A.C. (2011), Overheid moet pijn van gezondheidsverschillen tussen burgers verzachten, Christen Democratische Verkenningen: 133-140.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), Toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, met bijzondere aandacht voor de IGZ, Ars Aequi 60(7): 528-539.artikel in tijdschrift
 • Groot J., Hendriks A.C. & Van der Meer H. (2011), Gezondheidszorg steeds Europeser, Medisch Contact: 1210-1213.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., Drewes Y.M. & Hellemondt R.E van (2011), Kroniek van het gezondheidsrecht, NJB: 997-1005.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Terlouw A.B. (2011), Meervoudige discriminatie, een veelzijdig probleem, NJCM-Bulletin: 174-185.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Van der Meer H. (2011), Europese zwarte lijst de oplossing, Arts & Auto: 38-39.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), The role of the Council of Europe and the European Union with respect to cross-border aspects of organ transplantation. In: Weimar W, Bos M.A., Busschbach J.V.V. (red.) Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psychological Aspects.. Lengerich: Pabst. 32-40.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2011), Juridische vragen in de huisartsenpraktijk. In: Bindels P.J.E. (red.) Ontwikkelingen in de geneeskunde.. Rotterdam: ErasmusMC. 55-63.boekdeel
 • Hendriks A.C. & van Meersbergen D.Y.A. (2011), Het gezondheidsrecht. In: Medisch Specialistische Zorg 2012.. Bergen: Mediforum. 151-157.boekdeel
 • Hendriks A.C. & Kauflingfreks R. (2011), Wat is waardigheid? Een briefwisseling tussen een jurist en een filosoof. Den Haag: ZonMw.boek
 • Blondeau M.J.C.E., Hermans H.E.G.M. & Hendriks A.C. (2011), Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Hendriks A.C. (2011), [Bespreking van: Suchomel, J.-U. (2010) Partielle Disponibilität der Würde des Menschen. Berlin: Duncker & Humblot], Tijdschrift voor Constitutioneel Recht: 245-250.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), Patiëntgegevens veilig bij IGZ. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 371.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), IGZ hoeft gegevens calamiteiten niet af te staan, Medisch Contact: 1289.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), Zorgfraude door artsen, Medisch Contact: 1928.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), Komt een kind bij de dokter, NJB: 1778-1779.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), AWGB en enkel feit, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht: 431-435.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Nouwt S. (2011), Doorbreken beroepsgeheim vraagt om maatwerk, Medisch Contact.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2011), Lichtere procedure bij HZD, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv): 903-907.artikel in tijdschrift
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 1 september 2011, Medisch Contact 2011; 3112.annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: Rb. ’s-Hertogenbosch 26 januari 2011, Medisch Contact 2011; 808.annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 20 januari 2011, Medisch Contact 2011; 872.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 14 december 2010, GJ 2011 (GJ 2011/35 (Ternovszky t. Hongarije)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 1 februari 2011, EHRC 2011 (EHRC 2011/57 (Yazgül Yilmaz t. Turkije)).annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Zwolle 4 maart 2011, Medisch Contact 2011; 1012.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 20 januari 2011, GJ 2011 (2011/53 (Haas t. Zwitserland)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 1 februari 2011, GJ 2011 (GJ 2011/54 (Yazgül Yilmaz t. Turkije)).annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 15 maart 2011, Medisch Contact 2011; 1146-1148.annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 23 februari 2011, Medisch Contact 2011; 1206.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 20 januari 2011, NJCM-Bulletin 2011; 337 (Haas t. Zwitserland).annotatie
 • Crul B.V.M. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 19 april 2011, Medisch Contact 2011; 1338.annotatie
 • Roode R.P. & Hendriks A.C., annotatie bij: ABRvS 27 april 2011, GJ 2011 (GJ 2011/86).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 26 mei 2011, nr. 27617/04, EHRC 2011 (EHRC 2011/109 (EHRM 26 mei 2011, R.R. t. Polen)).annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 12 mei 2011, Medisch Contact 2011; 1998.annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: Hof Amsterdam 2 augustus 2011, Medisch Contact 2011; 2079.annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 5 juli 2011, Medisch Contact 2011; 2152.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 26 mei 2011, nr. 27617/04, GJ 2011 (R.R. t. Polen).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 21 juli 2011, nr. 26274/08, GJ 2011 (GJ 2011/117 (Heinisch t. Duitsland)).annotatie
 • Crul B.V.M & Hendriks A.C., annotatie bij: Rb. Zutphen 6 juli 2011, Medisch Contact 2011; 2434.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Groningen 18 januari 2011, nr. VP 2009/04/05, Medisch Contact 2011; 2708 (GJ 2011, 31).annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Amsterdam 7 juni 2011, Medisch Contact 2011; 2836.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Eindhoven 19 juli 2011, nr. 10186, Medisch Contact 2011; 2904.annotatie
 • Broersen S. & Hendriks A.C., annotatie bij: CTG 1 september 2011, nr. C2010/025, Medisch Contact 2011; 3112.annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 16 december 2010, GJ 2011 (A., B. en C. t. Ierland (GC)).annotatie
 • Hendriks A.C. & Crul B.V.M, annotatie bij: RTG Amsterdam 2 november 2010, Medisch Contact 2010; 2681-2683 (Huisarts twee keer in de fout).annotatie
 • Drewes Y.M. & Hendriks A.C., annotatie bij: RTG Amsterdam 2 november 2010, GJ 2011 (GJ 2011, 2011/5).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 14 april 2010, GJ 2011 (GJ 2011, 2011/79 (Patoux t. Frankrijk, nr. 35079/06)).annotatie
 • Hendriks A.C. (2010), Handicap en chronische ziekte. In: Pennings F.J.L., Hoffmans J.G.F.M. (red.) Wet en Rechtspraak Arbeidsrecht.. Deventer: Kluwer. 289-298.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2010), Personal autonomy, good care, informed consent and human dignity - some reflections from a European perspective, Medicine and Law 4: 469-477.artikel in tijdschrift
 • Barkhuysen T. & Hendriks A.C. (2010), Effectieve handhaving van geneesmiddelenrecht: Europees-, bestuurs-, en mensenrechtelijke lessen, Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht plus(2): 61-76.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), De invloed van EHRM-jurisprudentie op het ESH-Comité, Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie 35(7): 754-765.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Van patiënten- naar cliëntenrechten: oude wijn in nieuwe zakken?, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010(8): 605-615.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Kroniek van de rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht(7): 547-561.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Zijn advocaten en artsen vogelvrij op internet? Een bespreking naar aanleiding van twee gerechtelijke uitspraken in grondrechtelijk perspectief, Computerrecht(5): 224-227.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Bosschaart-Castermans R.M.M (2010), De beoordeling van niet WMO-plichtig onderzoek. Ervaringen met de zorgvuldigheidstoets, METCforum 14(2): 7-12.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., Hellemondt R.E van & Breuning M.H. (2010), Wet bevolkingsonderzoek op gespannen voet met EU-recht, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht(7): 245-251.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Os E.C.C van (2010), Wie is de baas over de baarmoeder? Mensenrechtelijke aspecten van de beschemring aan ongeborenen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 32(7/8): 180-186.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 30 juni 2010, nr. 33512/04, GJ 2010 (Korogodina t. Rusland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: HvJ EG 12 januari 2010, GJ 2010 (GJ 2010, 33; Petersen).annotatie
 • Hendriks A.C., GJ 2010 (GJ 2010, 52; Oyal t. turkije).annotatie
 • Hendriks A.C. & Terlouw A.B., annotatie bij: EHRM 3 november 2009, Nederlands Tijdschrift voor Allergie 2010 (Lautsi t. Italië).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 1 april 2010, EHRC 2010 (EHRC 2010, 64; S.H. e.a. t. Oostenrijk).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 23 maart 2010, GJ 2010 (GJ 2010, 129; M.A.M. & R.K. t. het VK).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 10 juni 2010, GJ 2010 (GJ 2010, 111; Jehova's Witnessess of Moscow t. Rusland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 2 september 2010, GJ 2010 (GJ 2010, 129; Shopov t. Bulgarije).annotatie
 • Hendriks A.C., Hubben J.H., Legemaate J. & Sluijters B. (2010), Grondrechten in de gezondheidszorg (liber amicorum voor prof. mr. J.K.M. Gevers). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.boek
 • Hendriks A.C. (2010), [Bespreking van: Dörenberg, V.E.T. (2010) Kind en stoornis. Een systematisch onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in de kinder-en jeugdpsychiatrie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers], Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 244-246.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), [Bespreking van: Beers, B.C. van (2010) Persoon en lichaam in het recht. S.l.: Boom Juridische uitgevers], Tijdschrift voor Constitutioneel Recht: 353-357.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), [Bespreking van: Reichenbach, L. & Roseman, M.J. (2010) Reproductive Health and Human Rights. The Way Forward. Philadelphia: University of Pennsylvania Press], Netherlands Quarterly of Human Rights : 498-501.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. In: Pennings F.J.L., Hoffmans J.G.F.M. (Red.) Arbeidsrecht. Wet en Rechtspraak. Deventer: Kluwer. 289-298.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2010), Het recht op informatie als overheidsplicht. In: Hendriks A.C, Hubben J.H, Legemaate J., Sluijters B. (Red.) Grondrechten in de gezondheidszorg: Bohn Stafleu van Loghum. 57-68.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2010), The UN Disability Convention and (Multiple) Discrimination: Should EU non-discrimination law be modelled accordingly?. In: Waddington L., Quinn G. (Red.) European Yearbook of Disability Law 2010. Antwerpen/Oxford/Portland: Intersantia. 7-27.congresbijdrage
 • Hendriks A.C., Hellemondt R.E. van, Breuning M.H. & Ruijter W. de (2010), Huisartsen, opgelet bij vragen over genetisch profiel!, Huisarts & Wetenschap(12): 693.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Een onbezorgd beroep op de zorg, H + G : Zeitschrift fuer Hautkrankheiten 16(2): 36-39.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Rekening houden met de belangen van het ongeboren kind, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht(6): 425.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Wantrouwen jegens vertrouwen, Medisch Contact(8): 346.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., Gerards J.H. & Loof J.P. (2010), Nieuw kabinet, nieuwe kansen... een toekomst voor het NIRM?, Nederlandse Taalkunde 35(5): 459-461.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Publiceren: een lust en een must, Nederlands Juristenblad(14): 869-860.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2010), Voorkomen is beter dan genezen, Ars Aequi: 304-306.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (11 december 2009), Ziekenhuis moet dader beschermen. Trouw: 28-28.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Dekker B.P. (2009), De juridische gevolgen van het EPD voor u en uw dokter, NJB 2146(42): 2759-2763.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., Roode R.P. & Sombroek-van Doorm M.P. (2009), Nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling aan de tuchtrechtspraak getoetst, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 107(11): 285-290.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Dute J.C.J. (2009), Recht in tijden van Mexicaanse griep, NJB 1712(35): 2264-2269.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Drewes Y.M. (2009), Tuchtrechtuitspraken over screening en preventieve diagnostiek, Tijdschrift voor Geneeskunde 153(A233): 1660-1664.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2009), Juristen verdeeld over de regulering van biotechnologie, NJB 1260(26): 1638-1643.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Terlouw A. (2009), Raad van State helpt regering Europese anti-discriminatierichtlijn te ontduiken, NJB 1259(26): 1636-1637.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (10 maart 2009), De huisarts en de gescheiden ouders. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Krijnen B. (2009), Het recht op zorg op verschillende manieren geregeld - maar jegens wie heeft de zorgconsument nu eigenlijk rechten, NJB: 1264-1272.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2009), Gezondheidszorg en patiëntenrechten: op zoek naar de juiste balans, ELSA Leiden magazine 1: 4-6.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2009), De wisselwerking tussen de Europese mensenrechten en het gezondheidsrecht. In: Barkhuysen T., Emmerik M.L. van, Loof J.P. (Red.) Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema. Deventer: Kluwer. 209-228.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2009), De betekenis van het EVRM voor het gezondheidsrecht. In: Hendriks A.C., Sluijs J.J.M. (Red.) Gezondheidszorg en Europees recht, Preadvies VGR. Den Haag: Sdu. 7-102.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2009), De rechten van mensen met een handicap, Novum 16: 30-33.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2009), Beroepenwetgeving en kwaliteitsbeleid. In: Engberts D.P., Kalkman-Bogerd L.E. (Red.) Gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 225-249.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2009), Het stelsel van gezondheidszorg. In: Engberts D.P., Kalkman-Bogerd L.E. (Red.) Gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 251-267.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2009), Jomanda's aan banden leggen vraagt om aanpassing wet, NJB: 1730-1732.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ECSR 3 december 2008, nr. 46/2007, G - vakblad over gezondheid en maatschappij 2009 (European Roma Rights Centre t. Bulgarije).annotatie
 • Hendriks A.C. (2009), Farmacologische behandeling van zedendelinquenten vanuit EVRM perspectief, Nieuwsbrief Adviescollege Verloftoetsing 2: 7-10.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 5 maart 2009, EHRC 2009 (Colak & Tsakiridis t. Duitsland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 8 januari 2009, nr. 29002/06, EHRC 2009 (Schlumpf t. Zwitserland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 8 januari 2009, nr. 29002/06, GJ 2009 (Schlumpf t. Zwitserland).annotatie
 • Hendriks A.C. & Terlouw A.B. (2009), Naschrift bij reacties Kortmann en Jacobs, NJB: 1905-1906.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2009), EPD - weg ermee?, NJCM-Bulletin: 623-625.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2009), Private Insurance, Genetic Information and Non-Discrimination. International, european and National (Human Rights) Law Perspective. Straatsburg: Raad van Europa.rapport
 • Hendriks A.C. & Ventegodt Lijsberg M. (2009), Disabled Persons. In: Forsyte D.P. (red.) Encyclopedia of Human Rights.. Oxford: Oxford University Press.boekdeel
 • Hendriks A.C., annotatie bij: ECSR 3 december 2008, NJCM-Bulletin 2009 (European Roma Rights Centre t. Bulgarije).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 28 april 2009, nr. 32881/04, GJ 2009 (K.H. e.a.t. Slowakije).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 2 juni 2009, nr. 31675/04, GJ 2009 (Codarcea t. Roemenie).annotatie
 • Hendriks A.C. (2009), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 8: 619-636.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Houdijker F.M.J. den, annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 december 2007, NJCM-Bulletin 2008; 401-407 (Ook gedetineerde mag zich voortplanten, maar heeft geen recht op seks).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 13 november 2007, EHRC 2008 (EHRC 2008/5; D.H. e.a. t. Tsjechië (GC)).annotatie
 • Hendriks A.C., Frederiks B.J.M. & Verkerk M.A. (2008), Het recht op autonomie in samenhang met goede zorg bezien, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 2-18.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 4 december 2007, nr. 44362/04, GJ 2008 (GJ 2008, 20; Dickson t. het VK (GC)).annotatie
 • Hendriks A.C. (2008), Regels rond de praktijkvoering. In: Neomagus G.J.H, Kalkman-Bogers L.E. (Red.) Huisarts en recht - Practicum huisartsgeneeskunde. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. 115-132.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2008), Boekbespreking over [Bespreking van: Willems J.C.M.|Alen A. (2007|2007) Developmental and Autonomy Rights of Children. Empowering Children, Caregivers and Communities|The UN Children's Rights Convention: Theory meets Practice] NJCM-Bulletin: 308-309.boekbespreking
 • Hendriks A.C. (2008), Democratie, vrouwen en (on)recht, NJB: 763-765.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Drewes Y.M., annotatie bij: ABRvS 9 januari 2008, GJ 2008 (GJ 2008, 37).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 4 januari 2008, nr. 23800/06, EHRC 2008 (EHRC 2008, 61; Shelley t. het VK (ontv. besl.)).annotatie
 • Hendriks A.C. & Dijk M.T. van (2008), Overlijden tijdens detentie, Sancties: 70-93.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 4 januari 2008, nr. 23800/06, GJ 2008 (GJ 2008, 61; Shelley t. het VK (ont.besl.)).annotatie
 • Hendriks A.C. (2008), De beste Olympische Spelen ooit?, NJCM-Bulletin: 459-461.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Boerefijn I. (2008), Het moet goedkomen, interview met Cees Flinterman, NJCM-Bulletin: 462-468.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Terlouw A.B. (2008), Gebrekkige implementatie. Algemene gelijkebehandelingsrichtlijn door Nederland, NJCM-Bulletin: 616-629.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hendriks A.C. (2008), Ethnic and Cultural Diversity: Challenges and Opportunities for Health Law, European Journal of Health Law: 285-295.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Stevens E.S.I.A., annotatie bij: RTG Eindhoven 9 januari 2008, nr. 07157, NJCM-Bulletin 2008; 659-671 (A. & B. t. D. ).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, GJ 2008 (2008, 99; N.t. het VK (GC)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 12 februari 2008, nr. 38000/05, GJ 2008 (2008, 120; D.e.a. t. het VK (ontv.besl.)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 juli 2008, nr. 20511/03, GJ 2008 (GJ 2008, 139; I. t. Finland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: HvJ EG 17 juli 2008, nr. C-303/06, EHRC 2008 (2008, 208; Coleman).annotatie
 • Hendriks A.C. (2008), Personal Autonomy, Good Care, Informed Consent and Human Dignity - Some reflections from an European Perspective. In: Congresbundel, 7th World Congress on Medical Law, Beijing, 17-21 oktober 2008.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. & Koenraads F. (2008), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 599-617.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: Hof 's-Gravenhage 3 april 2008, GJ 2008 (GJ 2008, 74).annotatie
 • Hendriks A.C. (2008), Van maatman (m/v) naar maatwerk in het gezondheidsrecht. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 227-242.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2008), Gewetensbezwaren in de gezondheidszorg: gelijke ruimte voor arts en patiënt?. In: Loof J.P. (Red.) Juridische ruimte voor gewetensbezwaren. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. 71-89.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2008), [Bespreking van: Alen A. (2007) The UN children's Rights convention: theory meets Practice] NJCM-Bulletin: 308-309.boekbespreking
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 17 juli 2008, nr. 20511/03, GJ 2008 (I.t. Finland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 12 februari 2008, nr. 38000/05, GJ 2008 (D.e.a. t. het VK (ontv. besl.)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: HvJEG 27 mei 2008, nr. C-303/06, EHRC 2008 (Coleman).annotatie
 • Hendriks A.C. & Stevens E.S.I.A., annotatie bij: RTG Eindhoven 9 januari 2008, NJCM-Bulletin 2008; 659-671 (A. & B. t. D.).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 9 januari 2008, nr. 23800/06, GJ 2008 (Shelley t. het VK (ontv. besl.)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 4 december 2007, GJ 2008 (GJ 2008, 44362/04; Dickson t. het VK (GC)).annotatie
 • Hendriks A.C. & Napel H.M.Th.D. ten (Red.) (2007), Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boekredactie
 • Hendriks A.C. & Dijk M.T. van (2007), Hulp bij zelfdoding: een zaak voor justitie?, Ars Aequi: 323-326.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Koenraads F. (2007), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 524-537.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2007), Militaire gezondheidszorg: geïntegreerde zorg en gedesintegreerde rechten van de patiënt?, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 100-109.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Dijk M.T. van (2007), Inderdaad, haaks op de WTL, Ars Aequi: 462-464.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Drewes Y.M., annotatie bij: Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 30 oktober 2007, GJ 2007 (GJ 2007, 164).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: Hof Amsterdam 25 oktober 2007, GJ 2007 (GJ 2007, 165).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 9 oktober 2007, GJ 2007 (GJ 2007, 165).annotatie
 • Hendriks A.C. & Wegman F., annotatie bij: EHRM 3 mei 2007, NJCM-Bulletin 2007; 999-1011 (Ook Straatsburgse steun voor Gay Pride-tocht in Warschau).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 20 maart 2007, NJCM-Bulletin 2007; 497-512 (Straatsburg vermijdt principiële uitspraak abortus).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 19 juni 2007, GJ 2007 (GJ 2007, 129).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 5 oktober 2006, EHRC 2007 (EHRC 2007/23).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: HR 22 december 2006, GJ 2007 (GJ 2007, 22).annotatie
 • Hendriks A.C. (2007), Un Convention of the Rights of Persons with Disabilities, European Journal of Health Law: 273-298.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., Lawson R.A. & Heerma van Voss G.J.J. (2007), "Er zijn geen ILO-watchers in dit land", Interview met prof. mr. Paul F. van der Heijden, NJCM-Bulletin 4: 420-426.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2007), Voor de gewetensbezwaarde trouwambtenaar, als het maar geen homo is ...... Nachrift, NJB: 1302-1302.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2007), De gewetensbezwaarde ambtenaar. Als 't maar geen moslim is ....., NJB: 619-620.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2007), Werken met een handicap (WGBH/CZ). Deventer: Kluwer.boek
 • Hendriks A.C. (2007), Recht op gezondheidszorg [Bespreking van: Hermans H.E.G.M., Buijsen M.A.J.M. (2006) Recht op gezondheidszorg] Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 325-328.boekbespreking
 • Hendriks A.C. (2007), Gelijkheid en recht op zorg [Bespreking van: Exter A. den (2007) Gelijkheid en recht op zorg] NJCM-Bulletin: 765-766.boekbespreking
 • Hendriks A.C. (2007), Samenvatting. In: Popma J.R., Rayer C.W.G., Westerveld M. (Red.) Tweede evaluatie van de Wet op de medische keuringen. Den Haag: ZonMw. 5-17.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2007), De zorgverzekeringswet bezien vanuit veellagig perspectief. In: Hendriks A.C., Napel H.-M.T.D. ten (Red.) Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk. Alphen a/d Rijn: Kluwer. 33-48.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. & Napel H.M.Th.D. ten (2007), Inleiding. In: Hendriks A.C., Napel H.-M.T.D. ten (Red.) Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk. Alphen a/d Rijn: Kluwer. 1-7.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2007), Dealing with Different Religious Convictions and Practices. In: Loenen M.L.P., Goldtschmidt J.E. (Red.) Relious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line?. Antwerpen-Oxford: Intersentia. 147-154.congresbijdrage
 • Drewes Y.M. & Hendriks A.C. (2007), Leeftijdsgrens van 75 jaar bevolkingsonderzoek borstkanker. Leeftijdsdiscriminatie?, Gezondheidszorg Jurisprudentie 4(8): 1041-1049.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2007), Autonomy: A Warrant for or Threat to Good (Care for) Health. In: Boerefijn I., Goldschmidt J.E. (Red.) Human Rights in the Polder. Antwerpen-Oxford: Intersentia. 71-84.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2006), Zeg ik het of zeg ik het niet? Richtlijnen voor het vragen naar en (niet-) melden van arbeidsbeperkingen bij indiensttreding, NJB 19: 1044-1048.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hendriks A.C. (2006), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 423-438.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2006), Harmonisatie van militaire gezondheidszorg. Een zorg meer of minder?, Militair Rechtelijk Tijdschrift: 301-312.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2006), In beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept (oratie Leiden). Leiden: Stichting NJCM-Boekerij.boek
 • Hendriks A.C. (2006), Deense cartoons en de toon van het debat, NJCM-Bulletin: 301-303.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2006), VN-Verdrag voor gehandicapten, tegen beperkingen, NJCM-Bulletin: 787-789.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2006), [Bespreking van: Henrard K. (2006) Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief] NJCM-Bulletin: 942-943.boekbespreking
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 10 november 2005, EHRC 2006 (EHRC 2006, 14).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 7 februari 2006, NJCM-Bulletin 2006; 350-364 (2006, 9; Niets mis met speciaal onderwijs voor Roma).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 7 maart 2006, GJ 2006 (GJ 2006, 43).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 28 januari 2006, BOPZ Jurisprudentie 2006 (2006, 21).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 18 april 2006, GJ 2006 (2006, 64).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: Vzr.rb. Den Haag 7 juli 2006, GJ 2006 (2006, 97).annotatie
 • Hendriks A.C. & Wegman F., annotatie bij: EHRM 12 april 2006, NJCM-Bulletin 2006; 881-896 (Straatsburg ziet onderscheid naar geslacht bij pensioenen door de vingers).annotatie
 • Hendriks A.C. (2006), Een welkome dissonant in het Islamdebat [Bespreking van: Manji I. (2005) The Trouble with Islam Today. A Wake-Up Call for Honesty and Change] NJB.boekbespreking
 • Hendriks A.C. (2006), Wettelijke regeling van de beroepsuitoefening. In: Engberts D.P., Kalkman-Bogerd L.E. (Red.) Gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 175-196.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2006), [Bespreking van: Duijst-Heesters W.L.J.M. (2005) Boeven in het ziekenhuis] Rechtsgeleerd Magazijn Themis: 258-261.boekbespreking
 • Hendriks A.C. (2006), Medische aansprakelijkheid bij (niet) naleven van kwalititsnormen., Elsa Magazine 3: 24-29.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2006), Wettelijke regeling van de beroepsuitoefening.. In: Engberts D.P., Kalkman-Bogerd L.E. (Red.) Gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu Van loghum. 175-196.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2006), Legislation to Combat Age Discrimination in the Labour Market. An Examination of (the Experiences with) the Dutch Age Discrimination Act, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- un Sozialrecht: 62-73.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Hendriks A.C. (2005), Kroniek rechtspraak rechten van de mens, TvGR: 560-572.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2005), Promoting Disability Equality after the Treaty of Amsterdam. New Legal Directions and Practical Expansion Strategies. In: Lawson A., Gooding C. (Red.) Disablitity Rights in Europe. From Theory to Practice. Oxford: Hart Publishing. 187-195.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2005), Protection against Genetic Discrimination and the Biomedicine Convention. In: Gevers J.K.M., Hondius E.H., Hubben J.H. (Red.) Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention. Leiden: Martinus Nijhoff. 207-218.boekdeel
 • Asscher-Vonk I.P. & Hendriks A.C. (2005), Gelijke behandeling en onderscheid bij de arbeid. Deventer: Kluwer.boek
 • Hendriks A.C. (2005), Wrongful Suits? Suing in the name of Terri Schiavo and Kelly Molenaar, European Journal of Health Law: 97-105.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2005), De sacrale status van de menselijke waardigheid, NJB: 2203-2204.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2005), Mogelijkheid instelling nationaal mensenrechteninstituut krijgt concrete vormen, NJCM-Bulletin: 1157-1165.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 6 juli 2005, NJCM-Bulletin 2005; 1001-1016 (Nachova e.a. t. Bulgarije).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 4 januari 2005, EHRC 2005 (EHRC, 33 (Pentiacova e.a. t. Moldavië)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 6 januari 2005, NJCM-Bulletin 2005; 444-454 (Hoogendijk t. Nederland).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 25 januari 2005, NJCM-Bulletin 2005; 455-469 (Enhorn t. Zweden).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 5 april 2005, GJ 2005 (2005/63 (Nevmerzhitsky t. Oekraïne)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 29 september 2005, GJ 2005 (GJ 2005, 124; Mathew t. Nederland).annotatie
 • Hendriks A.C. & Asscher-Vonk I.P. (2005), Gelijke behandeling en onderscheid bij de arbeids. Deventer: Kluwer.boek
 • Hendriks A.C. (2005), Global Population Policy. From Population Control to Reproductive Rights [Bespreking van: Whaley Eager P. (2005) Netherlands Quartely of Human Rights] Netherlands Quarterly of Human Rights: 534-537.boekbespreking
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 12 oktober 2004, NJCM-Bulletin 2005; 306-315 (NJCM-Bulletin 2005, 09, (Asmundsson t. Ijsland)).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 5 oktober 2004, GJ 2005 ( 2005, 34, (H.L. t. het VK)).annotatie
 • Hendriks A.C., Gevers J.K.M., Gerards J.H. & Janssen H.L. (2004), Bescherming tegen genetische discriminatie. Een juridische analyse. Leiden: NJCM-Boekerij.boek
 • Hendriks A.C. & Gevers J.K.M. (2004), Juridische bescherming tegen ongerechtvaardigd gebruik van genetische informatie buiten de gezondheidzorg, NJCM-Bulletin: 1114-1130.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2004), Gelijkheid anno 2003. In: Holtmaat R. (Red.) Gelijkheid en (andere) grondrechten. Deventer: Kluwer. 19-38.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. (2004), Hoe zijn we tegenwoordig eigenlijk met elkaar getrouwd in Nederland?, NJCM-Bulletin: 151-153.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2004), Discussie niet uit de weg gaan, Nederlands Juristenblad: 634-634.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2004), Nog even geduld a.u.b. - tweede evaluatie wet orgaandonatie komt eraan, NJCM-Bulletin: 297-299.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2004), Recht op arbeid en recht op (privé)leven, NJCM-Bulletin: 938-942.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2004), Een nationaal mensenrechteninstituut: ook voor Nederland?, NJCM-Bulletin: 1081-1083.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 9 maart 2004, EHRC 2004 (EHRC 2004/38; Glass).annotatie
 • Hendriks A.C., annotatie bij: EHRM 8 juli 2004, EHRC 2004 (EHRC 2004/86; Vo).annotatie
 • Hendriks A.C. & Waddington L. (Red.) (2004), Achieving Equal Opportunities for People with Disabilities through Legislation - Guidelines. Genève: Internationaal Labour Office.boekredactie
 • Hendriks A.C. (1 januari 2003), Gelijkheid anno 2003. Het gelijkheidsbeginsel in een veranderende samenleving. Nederlands Juristenblad: 1277-1284.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2003), Non-discriminatiewetgeving is leerzaam voor Europa, Christen Democratische Verkenningen: 153-161.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2003), Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deventer: Kluwer.boek
 • Hendriks A.C. (2002), De rechtspositie van de kleurling - een kwart eeuw later. In: Dute J., Gevers J.K.M., Groot R. de (Red.) Omzien naar de toekomst. 35 jaar preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 241-260.congresbijdrage
 • Hendriks A.C. & Waddington L. (2002), The expanding Concept of Employment Discrimination in Europe: From Direct and Indirect Discrimination to Reasonable Accommadation Discrimination, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 18/3: 403-427.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2002), De Wet op de medische keuringen - nog niet goedgekeurd, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10 (9): 273-276.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Lenos V. (2002), Kroniek mensenrechten in het sociaal recht, NJCM-Bulletin 26/3: 225-252.artikel in tijdschrift
 • Loof J.P., Barkhuysen T., Lawson R.A., Hendriks A.C., Lenos E.E.V., Kuijer M., Loenen M.L.P., Myjer B.E.P., Verhey L.F.M., mede E. van der, Schröder N., Valenteijn R. & Wit J de (2001), Overzicht van de Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1998 en 1999, NJCM-Bulletin 26(5): 564-667.artikel in tijdschrift
 • Loenen T., Asscher-Vonk I.P., Bijsterveld S.C. van, Groenendijk C.A., Hendriks A.C., Konijn Y., Vermeulen B.P. & Waaldijk C. (Red.) (2001), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2000. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hendriks A.C. & Waaldijk C. (2001), Hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. In: Loenen T., e.a. (Red.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2000. Deventer: Kluwer. 55-68.boekdeel
 • Hendriks A.C. (2001), Gelijke toegang tot zorg -van ideaal naar recht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 25: 55-64.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2001), Het medisch beroepsgeheim, NJCM-Bulletin 26/5: 525-538.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2001), Kroniek handicap en recht: een (tussen)bericht over recente wetgevingsinitiatieven, NJCM-Bulletin 26/1: 19-28.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (20 januari 2000), Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse (Dissertatie). Promotor(en) en Copromotor(en):Goldschmidt J.E., Gevers J.K.M.dissertatie
 • Waaldijk C. & Hendriks A.C. (2000), Hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. In: Loenen T. (Red.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar. 1999. Deventer: Kluwer. 45-59.congresbijdrage
 • Loenen T., Asscher-Vonk I.P., Bijsterveld S.C. van, Groenendijk C.A., Hendriks A.C., Konijn Y., Vermeulen B.P. & Waaldijk C. (Red.) (2000), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 1999. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Hendriks A.C. (2000), Evaluatie van gezondheidswetgeving - enkele impressies, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 87-100.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (2000), Sollicitanten met een handicap, Medisch Contact 55/3: 90-92.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1998), The right to health in national and international jurisprudence, European Journal of Health Law 5 (4): 389-408.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1997), Goed Patiëntschap als norm in de WGBO?, Medisch Contact 52 (38): 1183-1186.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1997), Wet bestrijding gehandicaptendiscriminatie, Nemesis 13(3): 32-35.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Gras M.J.I. (1997), Gelijke kansen voor gehandicapten op de arbeidsmarkt?, Sociaal Recht 12/5: 139-146.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1997), Onderscheid op grond van gezondheid bij de (toegang tot de) arbeids en particuliere verzekeringen - geboden of verboden?, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 21/3: 142-156.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1997), Conventie inzake de rechten van de mens en biogeneeskunde (Biogeneeskundeconventie), NJCM-Bulletin 22/1: 72-84.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1996), Ziekteverzuimbegeleiding en de Wulbz, Medisch Contact 51 (49): 515-519.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1996), Kinderen krijgen - een (voor)recht, Justitiële verkenningen 22 (8): 56-69.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Veerman GJM (1996), Recht op toegang tot IVF; IVF bij alleenstaande, lesbische en oudere vrouwen, Nemesis 12 (5): 136-145.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1996), Kanttekeningen bij de betekenis van de Koppelingswet voor de gezondheidszorg, Migrantenrecht 11 (3): 51-56.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. & Vlies I.C. van der (1995), De medische aanstellingkeuring op tweeër wijzen geregeld?!, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 19 (8): 474-484.artikel in tijdschrift
 • Hendriks A.C. (1995), General Comment inzake mensen met een handicap, NJCM-Bulletin 20(4): 525-544.artikel in tijdschrift
 • Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE) Voorzitterschap Geschillencommissie Huisartsen, regio West
 • Grotius Academie Hoofddocent, specialisatie gezondheidsrecht
 • Stichting Singelzicht, zorg aan dak- en thuislozen jongeren Lid Raad van Advies
 • ZonMw Lid programmacommissie Personal Medicine
 • Erasmus MC, Rotterdam Lid Raad van Toezicht
 • ZonMw lid commissie personalised medicine
 • Zaans Medisch Centrum lid Raad van Toezicht
 • European Human Rights Cases (jurisprudentietijdschrift) vaste annotator
 • Raad van Advies Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA) Voorzitter
 • Borstkanker Vereniging Nederland, Utrecht Lid Adviesraad
 • European Disability Forum, Brussel Lid juridische adviesgroep
 • Gezondheidsraad, Den Haag Lid (diverse commissies)
 • Raad van Advies Iura Actua Zorg, Van Benthem en Keulen, Advocaten en Notariaat, Utrecht Lid
 • Rechtbank Rotterdam Rechter plaatsvervanger
 • Yearbook on European Disability Law & Policy Lid redactieraad
 • Gezondheidszorg Jurisprudentie (jurisprudentietijdschrift) Vaste annotator
 • Nederlands Juristenblad Medewerker gezondheidsrecht
 • Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten/NJCM-Bulletin redacteur