Universiteit Leiden

nl en

Aart Hendriks

Hoogleraar Gezondheidsrecht

Naam
Prof.mr.dr. A.C. Hendriks
Telefoon
+31 71 527 8590
E-mail
a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Meer informatie over Aart Hendriks

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Contact

Professor Hendriks is op de woensdagen aanwezig op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Spreekuur voor studenten: na afspraak via het secretariaat (071 - 527 7760). 

Curriculum vitae

Prof. mr. A.C. Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies (1985) vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht. 

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB). 
Vanaf november 2004 is hij bijzonder hoogleraar en per 1 januari 2009 gewoon hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Hendriks is fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek en voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften, bestuurslid van diverse organisaties en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia. 

Sinds 2016 is Hendriks tevens hoofddocent van de opleiding gezondheidsrecht, aangeboden door de Grotius Academie. 

Grootste hobby’s zijn hardlopen (lange afstand), cinema en reizen.

Relevante nevenfuncties

Besturen    

 • Lid Raad van Toezicht, Zaans Medisch Centrum, Zaandam 
 • Lid Raad van Toezicht, ErasmusMC, Rotterdam 
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Singelzicht, Utrecht

Rechtspraktijk 

 • Rechter plaatsvervanger, Rechtbank te Rotterdam, sectoren bestuursrecht, civiel recht en personen- en familierecht
 • Voorzitter Klachtencommissie Huisartsen, regio West, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
 • Buurtbemiddelaar, Stichting DOCK

Wetenschappelijke commissies en gremia   

 • Lid van de Gezondheidsraad (Diverse commissies ), Den Haag   
 • Lid Commissie Personalised Medicine, ZonMW, Den Haag  

Overige commissies  

 • Lid Raad van Advies, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Voorzitter van Raad van Advies, Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA) 
 • Lid van het netwerk van juridisch adviseurs, Mental Disability Advocacy Centre, Budapest
 • Adviseur gezondheidsrecht, Capra advocaten  
 • Lid van Group of Specialists on Predictivity, Genetic Testing and Insurance, Raad van Europa, Straatsburg  
 • Lid van de juridische adviesgroep, European Disability Forum, Brussel   

Redactielidmaatschappen   

 • Sectieredacteur gezondheidsrecht, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG
 • Vaste annotator, European Human Rights Cases (EHRC)  
 • Lid redactieraad, Yearbook on European Disability Law & Policy   
 • Vaste annotator, Gezondheidszorg Jurisprudentie (GJ)   
 • Medewerker gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad (NJB)
 • Redacteur, Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM)
 • Annotator, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)

Proefschrift en oratie

Proefschrift: Universiteit van Amsterdam, 20 januari 2000, Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse 
Oratie: Universiteit Leiden, 25 november 2005, In beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept

Onderwijs gezondheidsrecht 2016/2017

In de periode half november t/m eind december 2017 bestaat de mogelijkheid tot het volgen van het keuzevak Publiekrechtelijk Gezondheidsrecht, een gebonden keuzevak binnen de Master staats- en bestuursrecht. Het vak omvat vijf werkgroepbijeenkomsten. Het eindcijfer is gebaseerd op een praktische oefening (25% eindcijfer) en een schriftelijk tentamen (75% eindcijfer). Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Met dit vak kunnen studenten 5 EC-punten behalen. Contractstudenten komen in aanmerking voor een certificaat.

Hoogleraar Gezondheidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B118

Contact

 • Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE) Voorzitterschap Geschillencommissie Huisartsen, regio West
 • Grotius Academie Hoofddocent, specialisatie gezondheidsrecht
 • Stichting Singelzicht, zorg aan dak- en thuislozen jongeren Lid Raad van Advies
 • ZonMw Lid programmacommissie Personal Medicine
 • Erasmus MC, Rotterdam Lid Raad van Toezicht
 • ZonMw lid commissie personalised medicine
 • Zaans Medisch Centrum lid Raad van Toezicht
 • European Human Rights Cases (jurisprudentietijdschrift) vaste annotator
 • Raad van Advies Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA) Voorzitter
 • Borstkanker Vereniging Nederland, Utrecht Lid Adviesraad
 • European Disability Forum, Brussel Lid juridische adviesgroep
 • Gezondheidsraad, Den Haag Lid (diverse commissies)
 • Raad van Advies Iura Actua Zorg, Van Benthem en Keulen, Advocaten en Notariaat, Utrecht Lid
 • Rechtbank Rotterdam Rechter plaatsvervanger
 • Yearbook on European Disability Law & Policy Lid redactieraad
 • Gezondheidszorg Jurisprudentie (jurisprudentietijdschrift) Vaste annotator
 • Nederlands Juristenblad Medewerker gezondheidsrecht
 • Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten/NJCM-Bulletin redacteur