Universiteit Leiden

nl en

Kan een minderheidskabinet de oplossing zijn voor politiek Nederland?

In een opiniestuk van NRC bespreekt Corné Smit, onderwijs- en onderzoeksmedewerker Staats- en bestuursrecht de mogelijkheden en eventuele voordelen van een minderheidskabinet.

Hij benoemt direct het probleem van een minderheidskabinet: De oppositie kan op ieder moment zo’n kabinet naar huis sturen. ‘De regeringsfracties van een minderheidskabinet beschikken per definitie niet over een parlementaire meerderheid. Zonder goede afspraken of waarborgen ligt elk ogenblik een kabinetscrisis op de loer.’

Smit richt daarom zijn blik op Scandinavië. Hier is een minderheidskabinet mogelijk door het fenomeen ‘blokpolitiek’. Smit: ‘Blokpolitiek houdt in dat alle partijen zich opdelen in twee blokken: een rood blok met linkse partijen, en een blauw blok met rechtse partijen. Als een minderheidskabinet wordt gevormd door bijvoorbeeld een linkse partij, dan worden alle andere linkse partijen geacht dat kabinet te gedogen.’

Een andere mogelijkheid is het niet langer vrijblijvend maken van een motie van wantrouwen, dit is het geval in Spanje. ‘Een minister-president kan hier alleen naar huis worden gestuurd als er meteen ook een andere premier wordt aangewezen. (…) oppositiepartijen zullen met elkaar overeenstemming moeten bereiken over een alternatief regeringsbeleid om een kabinet heen te zenden.’

Meer weten?

Lees het hele opiniestuk in NRC (€).

Foto door Hansjorg Keller via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.