Universiteit Leiden

nl en

Handreiking voor seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is niet streng genoeg

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet strenger worden aangepakt. Zo stelde regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer na haar benoeming begin 2022. Een jaar later verschijnt haar ‘Handreiking meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’. Een soft stuk waarin het ontbreekt aan stevige maatregelen, zo spreken Maartje Govaert en hoogleraar arbeidsrecht Stefan Sagel.

Werkgever kan niet ingrijpen 

De handreiking ‘biedt werkgevers geen stevig sanctiepakket’, zo stellen Govaert en Sagel in het FD. ‘De maatregelen variëren van een informeel gesprek, bemiddeling en mediation, tot een groepsgesprek of uiteindelijk een correctief gesprek.’ Sancties zoals ontslag of overplaatsing worden niet genoemd. Govaert en Sagel noemen het een ‘polderaanpak’ die lang niet altijd passend is bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zal werkgevers die strenger willen optreden tegenwerken: ‘Je hoort het de advocaat al zeggen: ‘Hamer noemt die maatregelen niet eens, dus had in het voorliggende geval niet met een mildere aanpak volstaan moeten worden?’ 

Dubbel chilling effect 

Ze spreken van een ‘chilling effect’ waarbij er niet ingegrepen wordt omdat de werkgever niet juist kan handelen. ‘Bij te streng ingrijpen krijgt hij de Handleiding tegengeworpen, maar bij te mild ingrijpen heeft hij onvoldoende gedaan voor een veilige werkomgeving.’ Ook vrezen ze dat de handreiking een negatieve uitwerking heeft op slachtoffers. ‘Als een gesprek met de dader in het vooruitzicht wordt gesteld (…) zal dit velen van hen ervan weerhouden om een melding te doen.’ Gevoelens van schaamte of een ondergeschiktheidsverhouding zullen naar de voorgrond treden waardoor er geen melding gemaakt wordt. ‘Er is dan sprake van een dubbel chilling effect’.  

Meer lezen? 

Lees het volledige artikel in het FD (€) 

Foto door Gabriëlle Henderson via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.