Universiteit Leiden

nl en

Nederland schendt het internationale arbeidsongeschiktheidsverdrag

De VN haalt hard uit naar Nederland met betrekking tot de handelwijze van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Tegen de afspraken in krijgen werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geen uitkering en wordt het inkomen van de partner meegewogen als ze een bijstandsuitkering aanvragen. Echter pakt deze wet voor iemand met een lager inkomen nadeliger uit dan voor iemand met een hoger loon. Hoe kan dat?

Bijstandsniveau

De gevolgen zijn groot voor zorgmedewerkers met long covid. Na twee jaar ziekte moet met zich melden bij het UWV om een WIA uitkering aan te vragen. Zembla sprak de afgelopen maanden met tientallen zorgmedewerkers. Nu blijkt dat zorgmedewerkers met een hoog salaris, zoals artsen, wel recht hebben op een WIA uitkering, maar dat zorgmedewerkers met een lager salaris, zoals ziekenverzorgers, vaak geen recht hebben op een uitkering. Arbeidsongeschikten met lagere lonen komen door de WIA al snel op bijstandsniveau.

Grote zorgen

Paul van der Heijden, emeritus hoogleraar internationaal arbeidsrecht in Leiden en tevens in verschillende rollen werkzaam geweest binnen de ILO in Genève , legt aan Zembla uit dat de grote zorgen (deep concerns) die de VN in haar rapport van februari 2023 uit 'de strengste norm is die ze kunnen gebruiken. Die wordt ook gebruikt als het gaat over Oeigoeren in China of als het gaat over kinderarbeid in Congo. Die terminologie wordt nu dus ook gebruikt voor Nederland als het om de WIA gaat.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.