Universiteit Leiden

nl en

Asielzoekers worden door IND nog steeds teruggestuurd naar Italië

Een recente uitspraak van de Raad van State wijst uit dat asielzoekers niet meer teruggestuurd mogen worden naar Italië. De Raad van State concludeert steeds vaker dat de landen aan de zuidelijke en oostelijke Europese buitengrenzen migranten blootstellen aan mensonterende behandeling. Juist dit vormt voor migranten een reden om door te reizen naar Noord-Europa.

Dublinverordening al vaak doodverklaard

Volgens de Dublinverordening moeten asielzoekers worden teruggestuurd naar het eerste Europese aankomstland. Jorrit Rijpma hoogleraar Europees recht in Leiden, zegt in het NRC dat ‘Dublin' al vaak is doodverklaard. 'Op papier werkt het, maar niet meer in de praktijk.’ Hierdoor worden landen aan de Europese buitengrenzen onevenredig belast. Eerder beschreef Rutte dit in 2011 als ‘Geografische pech.’

Italië niet in staat adequate opvang te bieden

Voor Italië is de maat vol. Het land stuurde een brief naar alle 32 landen die zich aan de Dublinregels moeten committeren dat het niet meer in staat is asielzoekers adequaat op te vangen. Volgens Rijpma mag dit niet. Landen moeten er alles aan doen om de opvang van asielzoekers mogelijk te maken.

Voorlopig onder Nederlandse verantwoordelijkheid

De uitspraak van de Raad van State is hierover duidelijk. Asielzoekers die eigenlijk terug moeten worden gestuurd naar Italië vallen voorlopig onder Nederlandse verantwoordelijkheid. De IND moet hun asielaanvraag inhoudelijk beoordelen. De IND is dit voorlopig niet van plan laat men aan NRC weten en gaat door met aanmelding voor overdracht aan Italië.

Strenger nieuw migratiepact

Rijpma signaleert dat onder het nieuwe Europese asiel- en migratiepact -  ter vervanging van de Dublinverordening - de regels straks strenger zullen worden. Nederland zit niet te wachten op ‘secundaire bewegingen’, van asielzoekers die vanuit het eerste aankomstland hiernaartoe reizen. Met het nieuwe migratiepact, dat nog moet worden aangenomen, doorlopen asielzoekers straks hun asielprocedure bij de grens van het eerste aankomstland. Deze procedure mag in totaal maximaal 60 dagen beslaan, inclusief beroep en bezwaar. Rijpma vreest dat je niet om detentie van mensen heen kan en voorziet hotspots zoals Moria in Griekenland. 'Als het nu niet lukt om opvang te bieden, dan vraag ik me af of dat straks wel gaat lukken', zegt Rijpma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.