Universiteit Leiden

nl en

Lotte van der Pol in de Volkskrant over inclusief taalgebruik

Lotte van der Pol, onderzoeker bij het Leiden University College, bespreekt in de Volkskrant de manier waarop ouders hun kinderen beïnvloeden in genderstereotyperend gedrag.

‘Wat ouders doen op jongere leeftijd, heeft invloed op het kind op latere leeftijd. Je invloed is subtiel, je hebt dat als ouder niet eens door. De verbanden zijn klein, maar ze zijn er wel.’

Lotte van der Pol noemt: ‘We zien in diverse onderzoeken dat de manier waarop ouders met kinderen praten invloed heeft op genderstereotypen bij kinderen. Op verschillende, substantiële, onbewuste manieren brengen ouders stereotypen over. Ouders gaan, bewust maar vooral onbewust, anders om met jongens dan met meisjes. Uitdagend gedrag zoals in bomen klimmen wordt van jongens makkelijker geaccepteerd dan van meisjes; tegen een meisje wordt eerder gezegd: pas nou op, straks val je eruit – of zo.'

Van der Pol verwijst naar onderzoeken naar taalgebruik en gender van leerkrachten op de basisschool. Hier deden twee lagere klassen aan mee. In de ene klas werd gender steeds geëxpliciteerd: ‘De meisjes mogen hun jas gaan pakken.’ ‘De jongens mogen naar buiten.’ In de andere klas werden de kinderen genderneutraal behandeld. Van der Pol: ‘Het effect bleek duidelijk. Bijvoorbeeld: in de expliciete meisjes/jongens-groep speelden meisjes meer met poppen, jongens meer met auto’s. Genderspecifiek taalgebruik maakt echt verschil.’

Lees hier het hele artikel

Lotte van der Pol heeft haar promotieonderzoek uitgevoerd binnen het ERC-gefinancierde onderzoeksproject ‘Boys will be boys?’, waarin ze de socialisatie van emoties binnen gezinnen met jonge kinderen onderzocht. De focus van haar onderzoek ligt bij de rol die gendernormen kunnen spelen in de opvoeding van de vroege kindertijd tot de late adolescentie. Momenteel is Lotte postdoc onderzoeker bij het door FWOS gefinancierde onderzoeksproject ‘Tomboys and pansies’ en het ERC-gefinancierde project ‘Girls in science’. In beide projecten staat opvoeding (zowel thuis als op school) in relatie tot de ontwikkeling van gender attitudes centraal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.