Universiteit Leiden

nl en

'Bepalen van legitimiteit van selectiviteit in rechtspleging vaak lastig'

Bij onrechtvaardige, illegitieme selectiviteit in de strafrechtspleging spreken we van klassenjustitie. Maar wanneer is selectiviteit illegitiem? En komt klassenjustitie voor in Nederland? Recent onderzoek door onder anderen Lisa Ansems laat zien dat het bepalen van de legitimiteit van selectiviteit vaak lastig is.

Lisa Ansems

Ansems schreef erover met enkele andere onderzoekers op het platform Sociale Vraagstukken. 'Klassenjustitie beschouwen wij in ons onderzoek als ‘selectieve rechtspleging die iemand illegitiem benadeelt wanneer die persoon niet tot de heersende klasse behoort en illegitiem bevoordeelt wanneer die persoon wel tot de heersende klasse behoort. Deze vormen van benadeling of bevoordeling kunnen illegitiem zijn op grond van het recht en/of door burgers als illegitiem worden ervaren. Vormen van bevoordelende en benadelende klassenjustitie kunnen zowel op directe als indirecte en zowel op bewuste als onbewuste wijze tot stand komen en kunnen systematisch of incidenteel van aard zijn’.

Lees het gehele artikel op de website van Sociale Vraagstukken

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.