Universiteit Leiden

nl en

Wimar Bolhuis in visitatiecommissie Centraal Planbureau

Docent economie Wimar Bolhuis treedt toe tot de Centrale Plancommissie (CPC). Dat is de externe toezichthouder op het werk van het Centraal Planbureau (CPB).

Wimar Bolhuis

Periodiek moet er een systematische evaluatie van ieder planbureau plaatsvinden. Daarbij wordt gekeken naar de beleidsrelevantie, maatschappelijke relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid. Het CPB beschouwt dit als een belangrijk moment om te toetsen waar het bureau staat. Voor de zomer van 2022 zal de evaluatie gepubliceerd worden. De vorige evaluatie vond plaats in 2016. 

De commissie bestaat naast Bolhuis uit Paul Schnabel (voorzitter), Simone Boitelle, Harry Garretsen, Hylke Vandenbussche en Gita Salden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.