Universiteit Leiden

nl en

Jan Vleggeert: geopenbaarde notitie Financiën 'tamelijk opmerkelijk stuk'

Het ministerie van Financiën openbaarde eind juni een beleidsnotitie uit 2016 waarin ambtenaren erkennen dat Nederland het risico liep ongeoorloofde staatssteun te verlenen aan Amerikaanse multinationals door hen gebruik te laten maken van een controversiële maar gunstige fiscale constructie: de zogeheten cv/bv-structuur die twee rechtsvormen combineert, de besloten en de commanditaire vennootschap.

Jan Vleggeert

In de notitie geven ambtenaren van Financiën hun reactie op een artikel dat hoogleraar Belastingrecht Jan Vleggeert in februari 2016 publiceerde in het Bulletin for International Taxation. In de notitie wordt de toenmalige staatssecretaris Eric Wiebes geadviseerd de kwestie niet voor te leggen aan de Europese Commissie, zich te onthouden van actie om het staatssteunrisico weg te nemen en hierover niet in de publiciteit te treden. 

De publicatie van Vleggeert leidde onder fiscalisten op de Zuidas tot grote onrust en irritatie: hoe haalde de wetenschapper het in zijn hoofd om deze, tot dan toe alleen in kleine kring bekende fiscale loophole aan de grote klok te hangen? 'Ik heb via-via wel begrepen dat niet iedereen er blij mee was, om het eufemistisch uit te drukken', zegt Vleggeert in Follow the Money. In de fiscale literatuur werd zijn artikel gewoonweg genegeerd. Nu, vijf jaar later, voelt hij zich erkend door de vijf pagina’s tellende notitie. Het ministerie geeft daarin schoorvoetend toe dat er mogelijk wel degelijk sprake was van staatssteun aan Amerikaanse bedrijven. 'Laat ik zeggen dat ik het niet onprettig vond om te lezen, al was ik er wel van overtuigd dat ik het bij het rechte eind had.'

Hij noemt de notitie 'al met al een tamelijk opmerkelijk stuk' – niet in de laatste plaats omdat Financiën heeft getracht zijn eigen bedenkingen bij de belastingconstructie richting Brussel onder de pet te houden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.