Universiteit Leiden

nl en

'Komend kabinet krijgt ruimte voor meer uitgaven'

Het komende kabinet heeft flink wat problemen op zijn bordje liggen. Geld voor oplossingen is vanwege de coronacrisis maar mondjesmaat beschikbaar. Toch zijn deskundigen optimistisch.

Wimar Bolhuis

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vorige week met een positieve boodschap. De vooruitzichten zijn weer gunstig: de lockdown-klappen voor de economie zijn geïncasseerd en nu gaat het herstel met snellere en grotere stappen dan eerder gedacht. Toch pleit CPB-directeur Pieter Hasekamp voor enige voorzichtigheid bij het maken van de begroting van volgend jaar. Hasekamp volgt daarmee de lijn van het belangrijke advies van de Studiegroep Begrotingsruimte aan het toekomstige kabinet: bij het structureel uitgeven van extra geld moet daar elders een bezuiniging of lastenverzwaring tegenover staan.

Econoom en docent Wimar Bolhuis verwacht dat de formerende partijen zich in elk geval niet zullen houden aan dit advies, zegt hij in De Telegraaf. ' Je ziet altijd in kabinetsformaties dat politici meer geld uitgeven dan de studiegroep adviseert”, weet hij uit eigen onderzoek.' 

Lees het hele artikel in De Telegraaf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.