Universiteit Leiden

nl en

Clara van Dam geeft seminar voor de Universiteit van Lund

Op 18 maart 2021, gaf Clara van Dam een online seminar voor de Universiteit van Lund over de rol van Europese guidance documenten in de nationale rechtsorde. Het seminar werd voorgezeten door Professor Henrik Wenander.

Gedurende het eerste deel van het seminar presenteerde Clara haar promotieonderzoek naar de rol van guidance documenten van de Europese Commissie in de Nederlandse rechtsorde. In haar presentatie besprak Clara de wijze waarop Nederlandse bestuursorganen, wetgever en rechter met deze niet juridisch-verbindende documenten omgaan, en hoe deze documenten kunnen leiden tot een proces van ‘informele Europeanisering’.

Na afloop van de presentatie ontspon zich een levendige discussie met vragen van de deelnemers aan het seminar. Tijdens die discussie kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de spanning tussen ‘consistentie’ en ‘maatwerk’ die bestaat bij de toepassing van guidance, en het gebruik van empirische onderzoeksmethoden om de aanname en toepassing van guidance documenten te kunnen onderzoeken.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.