Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma ‘Anchoring Innovation’ over innovatie in de Oudheid

Hoe waren de grote vernieuwingen in de Oudheid verankerd in het vertrouwde, en wat betekent dit voor innovaties in onze tijd? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksprogramma ‘Anchoring Innovation’ dat in 2017 van start ging en gehonoreerd werd met Zwaartekrachtfinanciering van NWO. Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde is initiatiefnemer van dit project.

In dit onderzoeksproject staat het concept 'verankering' centraal, het leggen van een verbinding met iets bekends om zo iets nieuws soepel te kunnen introduceren. Het idee voor het onderzoeksprogramma 'Anchoring Innovation' ontstond doordat het Sluiter jaren geleden opviel dat iedereen innovatie nodig en belangrijk vond, maar dat dit vooral als een technische uitdaging werd gezien. Dit terwijl naar haar idee innovatie evengoed over mensen gaat, omdat uitvindingen pas innovaties worden als ze worden geaccepteerd door de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

Ze stelt verder dat de klassieke oudheid het perfecte bronmateriaal levert om meer zicht te kunnen krijgen op de menselijke aspecten van vernieuwing: ‘Het is een historisch tijdperk waar veel bronnen over zijn verzameld, en waarin op sociaal, politiek en economisch niveau van alles gebeurde. En de oudheid is zo ver van ons verwijderd dat we daar actuele thema’s in alle rust kunnen bestuderen, zonder de controverse en verhitte emoties die zouden opdoemen als we rechtstreeks naar onze eigen tijd kijken.’

Meer weten?

Meer informatie over het onderzoeksproject ‘Anchoring Innovation’, waar Ineke Sluiter aan meewerkt, is te vinden op de website van het NWO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.