Universiteit Leiden

nl en

Boek ‘De Halalborrel’ van Maurits Berger belicht in NRC

Het 'islamdebat' in Nederland speelt al jaren, maar de betrokken partijen schijnen niet goed te weten hoe ze met elkaar om moeten gaan: met conflicten als gevolg. In zijn boek ‘De Halalborrel’, besproken in NRC, wil arabist Maurits Berger handvatten bieden voor een meer harmonieuze verhouding tussen moslims en niet-moslims.

Omslag van 'De Halalborrel'
Omslag van 'De Halalborrel'

Volgens Berger ontstaan veel conflicten door onnodige misverstanden en onbegrip: bijvoorbeeld het verkeerd interpreteren van ambivalente termen als sharia, jihad en salafisme.

Een van de grootste misverstanden aan de niet-moslimzijde is volgens hem dat de islam overal dezelfde regels huldigt en eenvormig is. In de praktijk zijn het meestal de moslims zelf die, bijvoorbeeld afhankelijk van hun woonplaats, invulling geven aan hun geloof. Ook de fixatie op geloof helpt volgens Berger niet mee, omdat dit ook voor veel niet-islamitische Nederlanders een ongemakkelijk thema is.

Daarnaast weten veel moslims betrekkelijk weinig van hun eigen religie: er nauwelijks gezaghebbende islamitische schriftgeleerden of leiders in Nederland zijn, wat verdieping in eigen godsdienst bemoeilijkt, en het merendeel van de moslims beheerst het Arabisch niet (goed).

Meer weten?

De volledige recensie van het boek ‘De Halalborrel’ van Maurits Berger is terug te lezen op de website van de NRC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.