Universiteit Leiden

nl en

Alanna O’Malley in de Volkskrant over 75 jaar Verenigde Naties

Eind oktober staat in het teken van de Verenigde Naties (VN). Door de coronacrisis wordt het 75-jarig bestaan niet groots gevierd. ‘Erg jammer’ vindt prof.dr. Alanna O’Malley, maar tegelijkertijd ziet ze dat de coronacrisis ook mogelijkheden biedt voor de VN.

‘De VN hebben een slechte reputatie, maar op het gebied van humanitaire hulp hebben ze grote successen geboekt’ zegt Alanna O’Malley, Bijzonder Hoogleraar United Nations Studies in Peace and Justice bij het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. O’Malley vindt het aan de ene kant jammer dat de festiviteiten door de coronacrisis niet doorgaan, maar aan de andere kant ziet de Bijzonder Hoogleraar iets wat door de coronacrisis erg duidelijk is geworden: ‘Het virus heeft de tekortkomingen van de VN blootgelegd. De noodzaak van versterkte samenwerking, van unilateralisme is eens te meer aangetoond. Zelfs een supermacht kan het virus niet op eigen houtje bestrijden’. 

WHO

Tijdens de coronapandemie heeft president Donald Trump enkele donaties aan verschillende VN-organen ingetrokken, waaronder voor de World Health Organization (WHO). ‘Mede daardoor zijn de VN gaan piepen en kraken’, zegt O’Malley. ‘Trump zocht een zondebok, iets of iemand moest toch de schuld krijgen van de verspreiding van het virus’. O’Malley verwacht niet dat andere lidstaten financieel zullen bijspringen nu de VS de geldkraan deels heeft dichtgedraaid. ‘Ik zie niet gebeuren dat andere landen in het vacuüm van de VS springen. Ze steken hun geld liever in de eigen gezondheidszorg, terwijl de WHO juist één van de succesverhalen van de VN is. Zo is door grootschalige vaccinatieprogramma’s de kindersterfte wereldwijd gedaald, met 62 procent sinds 1945’.

Imago

Dat de VN door de jaren heen een slecht imago heeft opgelopen bij ‘gewone burgers’ komt volgens O’Malley vooral door de ‘onevenredig veel aandacht’ voor de VN-Veiligheidsraad., vindt de Bijzonder Hoogleraar. De Veiligheidsraad had maanden nodig om gehoor te geven aan een oproep van VN-chef António Guterres: een resolutie aannemen over een (tijdelijk) staakt-het-vuren, waar ook ter wereld, tijdens de pandemie. Zo’n resolutie is bindend, behoort tot het internationaal recht. ‘Hoe die tot stand kwam is ontluisterend voor het aanzien van de Veiligheidsraad’, zegt O’Malley, ‘maar ‘op de grond’ waren wel degelijke VN-organisaties actief’.

Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant

Alanna O'Malley is voorzitter van United Nations Studies in Peace and Justice, een nieuw gecreëerde functie aan de Leidse universiteitsfaculteit voor Bestuur en Globale Zaken. Deze leerstoel, ter ere van de voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en burgemeester van Den Haag Jozias Van Aartsen, wordt gedeeld met de Haagse Hogeschool. De belangrijkste focus van de leerstoel is het creëren van een nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroep voor VN-studies en het organiseren van een reeks academische en publieke (online) evenents ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VN in 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.