Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Rijpma: nieuw Europees migratiepact verandert weinig aan Dublin-akkoord

Woensdag 23 september 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuw migratiepact, waardoor EU-landen beter moeten samenwerken bij het opvangen en verdelen van migranten. Betekent dit het einde van de vluchtelingenkampen?

Jorrit Rijpma

Het Dublin-akkoord, dat vereist dat asielzoekers in het eerste land van aankomst asiel aanvragen, blijft ook in het nieuwe pact een heikel punt, zegt hoogleraar Europees Recht Jorrit Rijpma in de Volkskrant. 'Het lijkt erop dat de commissie heeft geprobeerd de Dublin-bom te ontmantelen door er een paar onderdelen uit te lichten. Bij het redden van mensen op zee en bij handelen in zee zou dan wel direct sprake kunnen zijn van een eerlijke verdeling over de lidstaten, maar verder verandert er aan het principe van Dublin niets.'

De grensprocedure, zoals die nu wordt voorgesteld, zou er enkel voor moeten zorgen dat mensen die overduidelijk geen kans maken op asiel sneller worden teruggestuurd, gaat Rijpma verder. 'Het is begrijpelijk dat de Commissie inzet op terugkeer om draagvlak te behouden. Maar nu al lukt het vaak niet om de landen van herkomst ervan te overtuigen hun inwoners terug te nemen.'

Lees het hele artikel in de Volkskrant.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.