Universiteit Leiden

nl en

Bij staatshulp met loonsverlaging eerst vakbond consulteren

De overheid verleent staatssteun aan KLM onder de voorwaarde dat de lonen van personeel worden verlaagd. In lopende cao’s de lonen verlagen in opdracht van de (reddende) overheid is echter niet geoorloofd volgens Paul van der Heijden, emeritus hoogleraar arbeidsrecht.

Paul van der Heijden benadrukt in zijn gastblog in het Nederlands Juristenblad, dat loonoffers in tijden van zware crisis bij een hulppakket horen. Maar crisismanagement door de overheid op het vlak van contractueel vastgelegde lonen wel moet geschieden met in achtneming van de grondregel dat je vooraf de contractspartijen consulteert, en niet alleen de werkgever.

In Nederlands en de meeste andere landen worden lonen vastgesteld in vrije onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers, de overheid mag zich daar niet in mengen. Dat is ook neergelegd in EU- en internationaal recht, zie ook de ILO verdragen 87 en 98, waarin vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingsvrijheid worden gewaarborgd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.