Universiteit Leiden

nl en

Investeren in veelplegers om vicieuze cirkel te doorbreken

Een groep veelplegers is niet voldoende zelfredzaam om op het goede pad te komen.

In Nederland zijn de gevangenisstraffen gericht op repressie, op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. "Het is belangrijk te beseffen dat het strafrecht niet gemaakt is om mensen te helpen", zegt Pauline Schuyt, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting in dagblad Trouw. "Strafrecht is een manier om als samenleving de grenzen aan te geven, om misdrijven te vergelden. In het reïntegratiedocument van een gedetineerde ligt de nadruk op zelfredzaamheid. Daar zit een denkfout in. We verwachten te veel van sommige gedetineerden." Maar om het overal goed te regelen, vraagt dat om een flinke investering. "Ik krijg wel eens de vraag: Waarom investeren in dit soort mensen?", zegt Schuyt. “Mijn reactie: omdat het de samenleving in z’n geheel veiliger kan maken."

Lees hier het hele artikel in dagblad Trouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.