Universiteit Leiden

nl en

Interview Marike Knoef: Onzekerheid in het nieuwe pensioencontract

Het nieuwe contract is transparanter en daarmee beter uitlegbaar, vindt Marike Knoef. ‘Ik hoop dat daardoor de acceptatie van het nieuwe contract ook hoger is,’ zegt de hoogleraar micro-economie (Universiteit Leiden) en Netspardirecteur bij Pensioen Pro In Gesprek.

Knoef was lid van het ‘werkverband Informatie, Communicatie en Keuzebegeleiding’, dat de stuurgroep adviseerde over de communicatie over het nieuwe contract. ‘Ik heb niet de illusie dat iedereen straks het nieuwe contract helemaal helder heeft. De pensioengeletterdheid is laag in Nederland. Maar we zijn hopelijk wel af van dat ontevreden gevoel dat iedereen nu heeft.’

Uit onderzoek van het werkverband, waarover Pensioen Pro eerder berichtte, blijkt dat deelnemers niet begrijpen waarom pensioenhervorming nodig is. Ze hebben daarnaast moeite met het invaren van oude rechten in het nieuwe stelsel en verkiezen zekerheid boven onzekerheid.

Toch wordt het nieuwe contract onzekerder en wordt invaren de regel. ‘Dit nieuwe contract past beter bij een wereld die nu eenmaal veel onzekerder is. In de communicatie over dit contract moeten we mensen helpen leren omgaan met die onzekerheid.’

Het nieuwe contract biedt nog weinig keuzemogelijkheden aan deelnemers om hun pensioen aan te passen aan hun eigen situatie, het onderzoeksterrein van Knoef. Een van de doelen bij de start van de pensioendiscussie tien jaar geleden was juist om het pensioen meer te laten aansluiten bij de persoonlijke financiën, zoals het aanwezig spaarvermogen of het bezit van een eigen huis. Die mogelijkheden zijn nu nog beperkt, beaamt Knoef. ‘Dat is een volgende stap. Maar de afschaffing van de doorsneesystematiek maakt dat straks wel allemaal mogelijk.’

Youtube.com
Nu.nl

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.