Universiteit Leiden

nl en

'Er bestaat niet zoiets als een Europese asielautoriteit'

Privatiseringen hebben het lot van migranten in handen van commerciële bedrijven gelegd. Een spoor van schandalen is het gevolg. En nu trekt beveiligingsfirma G4S zich terug.

Jorrit Rijpma

Wat G4S ook niet helpt, is dat de Europese Commissie tijdens de migratiecrisis weinig bijdraagt aan de verdere uitbesteding van concrete beveiligingstaken. Ter vergelijking: het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties nam het voortouw door het gigantische vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia onder toezicht van G4S te zetten, waar overigens vorig jaar geruchten over corruptie en omkoping de kop opstaken. Maar de EU laat de praktische invulling van de veiligheid rond migratiecentra aan de lidstaten zelf.

Er bestaat immers niet zoiets als een Europese asielautoriteit, vertelt universitair hoofddocent Jorrit Rijpma in De Groene Amsterdammer. 'Er is ook geen Europees COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. De rol van het Europees Asiel Ondersteuningsbureau EASO is er enkel om nationale asielautoriteiten te ondersteunen en hun onderlinge samenwerking te coördineren. Lidstaten kunnen wel aanspraak maken op Europese gelden om hen te helpen bij de opvang van asielzoekers, maar uiteindelijk bepalen zij zelf de manier waarop ze dat doen.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.