Universiteit Leiden

nl en

Valerie Frissen: de term ‘datagedreven’ zal in de toekomst ouderwets zijn

Valerie Frissen (bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change bij eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie bij de Universiteit Leiden) houdt zich vanuit haar leerstoel bezig met Responsible Innovation en kijkt ook met die bril naar vraagstukken rond het reguleren van de digitale samenleving.

Valerie Frissen

In een interview voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken van de overheid vraagt Valerie aandacht voor het feit dat er in de publieke sector nog te weinig uitgebalanceerde, heldere kaders zijn om echt verantwoordelijk om te gaan met data. Er is nog geen sprake van genormaliseerd 'goed gedrag’: het verankeren van waarden en normen rondom goed gebruik van data in cultuur en in gedrag. Het gaat dan niet allen om regelgeving, maar ook om gedragscodes (principes van goed bestuur) en last but not least, om de techniek zelf, denk aan standaarden of ‘by design en by default' principes.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.