Universiteit Leiden

nl en

Alumnus Marten van de Meulen ontvangt MNL-fellowship

Op 30 maart heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een fellowship toegekend aan Marten van de Meulen, Leidse alumnus van de onderzoeksmaster Linguistics, voor zijn project Norm en taalgebruik in het Leidse universitaire verleden (1574-1811). Als MNL-Fellow ontvangt hij een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand (met een maximum van 4500 euro) om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen.

Voor zijn project onderzoekt Van der Meulen het effect van taalnormen op taalgebruik. Dit doen hij aan de hand van de historische notulen van de Universiteit Leiden. Door te kijken naar zowel de kladversie als de gepubliceerde versie van deze notulen, kan duidelijk worden wat voor type talige veranderingen er werden doorgevoerd met oog op officiële publicatie en ook in welke mate deze veranderingen terug te voeren zijn op de van bovenaf opgelegde taalnormen. In het juryrapport werd over het project gezegd: ‘Sterk aan het voorstel is volgens de commissie het gebruik van het unieke Leidse corpus als bron: daarmee wordt niet alleen de Leidse inbedding van het fellowship zeer functioneel ingezet, maar krijgt het onderzoek ook een bijzonder concreet en afgebakend karakter. Aantrekkelijk zijn ook de helderheid en systematiek van het voorstel, en de concrete output die de kandidaat voor ogen stelt: behalve aan een wetenschap artikel en een openbare database zal gewerkt worden aan publieksgerichte blogpublicaties, een genre waarin deze kandidaat zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend.’

Het hele artikel over de toekenning van de MNL-fellowship is te vinden op de website van Neerlandistiek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.