Universiteit Leiden

nl en

Pauline Aarten en Marieke Liem in Politie & Wetenschap met hun nieuwe onderzoek

In opdracht van Politie en Wetenschap hebben Pauline Aarten, Universitair docent aan de Universiteit Leiden, en Marieke Liem, Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Leiden, vorige week hun nieuwe onderzoek gepubliceerd. Het onderzoek ‘Wanneer blaffende honden bijten: Een vergelijking tussen fataal en niet-fataal huiselijk geweld’ onderzocht in welke opzichten fataal huiselijk geweld (partnerdoding en kinderdoding) onderscheiden kan worden van niet-fataal huiselijk geweld (partnermishandeling en kindermishandeling).

In het onderzoek werd gekeken welke delicts-, individuele en relationele kenmerken fataal huiselijk geweld onderscheiden van niet-fataal huiselijk geweld. Voor de beantwoording van deze vraag zijn ruim 600 zaken geanalyseerd.

Het onderzoek had niet tot doel om een checklijst van ‘voorspellers’ voor aanstaand fataal geweld te ontwikkelen. Toch bieden de resultaten wel aanknopingspunten voor de politie en haar ketenpartners over risico’s. Bij partnerdoding brengt de (angst voor) scheiding een verhoogd risico op slachtofferschap. Deze bevinding benadrukt de noodzaak voor de politie en haar partners om alert te zijn op aanhoudende dreiging van ex-partners (denk aan bedreiging en stalking), en pogingen om opnieuw een relatie met hun ex-partner aan te gaan. Bij de preventie van kinderdoding wijzen de onderzoeksresultaten uit dat specifieke aandacht uit dient te gaan naar een verslechtering in de psychische conditie van de ouder. Daarnaast vormen (toenemende) spanningen tussen (stief)ouders en (stief)kinderen een belangrijke rode vlag om tijdig hulp te bieden.

Voor het volledige onderzoek en het persbericht, klik hier
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.