Universiteit Leiden

nl en

Paul Abels

Bijzonder Hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

Naam
Prof.dr. P.H.A.M. Abels
Telefoon
+31 70 800 9127
E-mail
p.h.a.m.abels@fgga.leidenuniv.nl

Prof.dr. Paul H.A.M. Abels (1956) is bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden (vestiging Den Haag). Governance-vraagstukken staan centraal in het onderzoek. Speerpunten daarin zijn het functioneren van de hoofden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten (inlichtingenleiderschap), de verhouding tussen de diensten en politiek en bestuur en het onafhankelijke toezicht op deze diensten. Ook de communicatie van de diensten met de ambtelijke omgeving en in de media is een belangrijk element in de bestudering van het governance-vraagstuk. Doel van de onderzoeksgroep Inlichtingen van ISGA is verder het verbreden en verdiepen van de kennis over het werk van de diensten in hun professionele omgeving (vorm gegeven door een leergang Geheime diensten in de moderne context) en van het bredere publiek (door artikelen en mediaoptredens). Doorkiesnummer 5869.

Meer informatie over Paul Abels

Nieuws

Prof.dr. Paul H.A.M. Abels (1956) is bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden (vestiging Den Haag). Zijn onderzoeksonderwerpen zijn (aan)sturing en functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vraagstukken van toezicht, rol en positie van de diensten in het bredere veiligheidsbestel, intelligence leadership, Inlichtingenvergaring als professie en ethiek van het inlichtingenwerk. Abels is gepromoveerd als kerkhistoricus en heeft ruim dertig jaar ervaring als inlichtingenproducent (bij BVD resp. AIVD) en inlichtingenconsument (bij NCTb resp. NCTV).  

Paul Abels doceert in de minor Intelligence Studies en ontwikkelt een introductieleergang over het werk van Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Leerstoelen Intelligence Studies  en mede mogelijk gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Naast zijn hoogleraarschap is Abels als raadadviseur verbonden aan de NCTV. Ook is hij betrokken bij The Netherlands Intelligence Studies Association (NISA).

Bijzonder Hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Institute of Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.21

Contact

Publicaties

  • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid raadadviseur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.