Universiteit Leiden

nl en

Paul Hudson in TIME Magazine over de 'recordbrekende' overstromingen van de Mississippi

Paul Hudson, universitair hoofddocent Fysische Geografie aan het Leiden University College, geeft in TIME Magazine zijn visie op de overstromingen van de Mississippi- rivier die de Verenigde Staten de afgelopen maanden hebben geteisterd.

Huizen en akkerland onder water

De Missouri, de Ohio; de Red, de Illinois, de Arkansas; de Pecatonica, de Poteau, de Big Sioux – in de Verenigde Staten treden rivieren massaal buiten hun oever; huizen en akkerland komen onder water te staan en oogsten mislukken; het kost de Amerikaanse boeren miljarden dollars kost. 100.000 waterwegen lopen dwars door het hart van de Verenigde Staten en beslaan een oppervlakte groter dan een miljoen vierkante mijlen - 40% van het Amerikaanse landoppervlak - om zo uiteindelijk uit te komen in de Mississippi. Meer dan 30 miljoen mensen wonen in de buurt van de Mississippi of één van zijn zijrivieren.

MR&T Project

Eerdere overstromingen in 1927, doodden maar liefst 500 mensen in het zuiden van de Verenigde Staten. De regering besloot toen de regio tegen overstromingen te beschermen. Die taak werd belegd bij het technische department van het Amerikaanse leger. Het ontwerp en de bouw van het 'Mississippi River & Tributaries Project' (MR&T) heeft als doel om de controle over de Mississippi - rivier weer terug te krijgen en vertoont enige gelijkenissen met de Nederlandse 'Deltawerken'. Het MR&T - project is in veel opzichten een meesterwerk; Paul Hudson noemt het ''Een van de grootste en meest ambitieuze technische prestaties op aarde''.

De onvoorspelbaarheid van kunstmatige bouwwerken

Hudson geeft aan dat elke poging om een rivier te temmen een trial-and-error-operatie is. Infrastructuur wordt op een veel snellere schaal gebouwd dan sedimentaire processen zich manifesteren in een rivier. Als de techniek eenmaal geinstalleerd is, verandert de rivier - hier en daar komt modder terecht, zandbanken ontstaan op nieuwe plekken - en oude berekeningen kunnen het raam uit. ''Het is dweilen met de kraan open; je bent continue bezig met het verhelpen van deze onbedoelde consequenties en het helpt niet dat het leeuwendeel van de MR&T ontworpen is voordat de wetenschap de stroom van de rivier volledig begrepen. '' zegt Hudson, die zelf geboren en getogen is in het rijke culturele landschap van het Amerikaanse Zuiden. Tijdens veldwerk in 2017 werden meetinstrumenten geinstalleerd in de uiterwaarden - stroomopwaarts van New Orleans en de Old River Control Structure - om het overstromingswater en de sedimentatie te bewaken en registreren. In oktober gaat Hudson terug om de dataloggers op te halen. Het onderzoeksproject wordt ondersteund door de Amerikaanse regering en The Nature Conservance.

Lees het volledige artikel ''The Mississippi River Is Under Control-For Now'' with Paul Hudson in TIME Magazine hier.

Mississippi River & Tributaries Project (MR&T) is van een dergelijke omvang dat het moeilijk te begrijpen is als een enkel object: het omvat betonenn wanden in New Orleans, Cairo en Caruthersville, Mo; pompstation die regenwater afvoeren; ongeveer 3500 mijl dijken langs de Mississippi en de zijrivieren. Een vloot van sleepboten en binnenvaartschepen, uitgerucht met kranen en slaapvertrekken voor een bemanning van 200 personen. Elk jaar daalt de vloot de rivier af en bestraat de bochten met beton om erosie te stoppen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.