Universiteit Leiden

nl en

Marieke Liem: 'Over de zin van het leven van een langgestrafte'

Voor het magazine DJIzien van de Dienst Justitiele Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid), scheef Marieke Liem een bijdrage over haar ontmoetingen met langgestraften. 'Voor mijn onderzoek naar langgestraften bracht ik vele bezoeken aan de PI. Tijdens die bezoeken, heb ik gemerkt dat zij een unieke groep gedetineerden vormen.'

'Zij onderscheiden zich op veel gebieden van korter gestraften,' vervolgt Liem. 'In de eerste plaats ervaren de langgestraften een gebrek aan zingeving.' Deze groep gedetineerden is een bijzondere groep. 'Langgestraften proberen zoveel mogelijk zelfbeschikking te houden over hun leven,' vertelt Liem.

Marieke Liem is universitair hoofddocent aan het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag.

Lees het artikel op de website van DJIzien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.