Universiteit Leiden

nl en
Beeld: Roel Wijnants

Rapport Maurits Berger na vijftien jaar onderzoek naar salafisme in Nederland

Hoogleraar Islam en het Westen Maurits Berger deed samen met Ahmed Hamdi en Merel Kahmann onderzoek naar salafisme in Nederland in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Afgelopen week overhandigden zij het rapport overhandigd aan de Tweede Kamer. Maar wat is salafisme? En wat doet een salafist precies?

In hun rapport Salafisme belicht: vijftien jaar studie naar salafisme in Nederland stellen de onderzoekers dat het beeld van salafisme in Nederland moet nodig bijgesteld worden. 

Wetenschappelijke publicaties over salafisme in Nederland definiëren allemaal salafisme als ‘een brede stroming binnen de islam die conservatief of orthodox is, en streeft naar een zuivere islam die zich baseert op een zo letterlijk mogelijke interpretatie van de bronnen’. De onderzoeken laten ook zien dat 'salafisten' op diverse manieren de islam uitleggen: sommigen isoleren zich van de seculiere maatschappij, anderen willen daar juist aan deelnemen. 

‘Salafisten wijzen de Nederlandse samenleving over het algemeen niet af en streven evenmin diep ingrijpende veranderingen na’, constateert het nieuwe rapport. ‘Er is onder salafisten sprake van een toenemende aanpassing aan de Nederlandse samenleving’.

Meer weten?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.